LIII. E-Küldöttközgyűlés

A koronavírus járvány okozta korlátozások miatt 2021-ben is elektronikus szavazást tartunk, melynek részleteiről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Tisztelt Küldötteink!

Tekintettel tagtársaink egészségének védelmére és a GTE Alapszabály legutóbbi változtatására, amelyet a Törvényszék jóváhagyott, a GTE ügyvezetése kezdeményezi a

Gépipari Tudományos Egyesület
LIII. E-Küldöttközgyűlésének

elektronikus, ill. postai úton, szűkített napirenddel történő megtartását. Ez a döntés lehetővé teszi, hogy az Egyesület a 2021-es évben is a Küldöttközgyűlés döntéseinek és a törvényi kötelezettségeknek megfelelően tevékenykedjen. Ugyanakkor továbbra is tervezzük egy Küldöttközgyűlésnek a veszélyhelyzet utáni, várhatóan 2021. őszi megtartását.

A LIII. Küldöttközgyűlés napirendje:

  1. Szavazás „A GTE küldöttközgyűlési beszámolója a 2020. évről” előterjesztés (GÉPIPAR 2021. 1-2. szám 3-6. oldal) elfogadásáról.
  2. Szavazás „A GTE Közhasznúsági Jelentése és kiegészítő mellékletei a 2020. évről” előterjesztés (GÉPIPAR 2021. 1-2. szám 7-9. oldal) elfogadásáról.
  3. Szavazás „A GTE 2021. évi gazdálkodásának költségvetési előirányzata” előterjesztés (GÉPIPAR 2021. 1-2. szám 10-11. oldal) elfogadásáról.
  4. Szavazás a „Független könyvvizsgálói jelentés a Gépipari Tudományos Egyesület küldöttközgyűlése részére” előterjesztés (GÉPIPAR 2021. 1-2. szám 12. oldal) elfogadásáról.
  5. Szavazás „A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság (FEB) beszámolója a 2020. évről” előterjesztés (GÉPIPAR 2021. 1-2. szám 13. oldal) elfogadásáról.
  6. Szavazás „Az Etikai Bizottság (EB) beszámolója a 2020. évről” előterjesztés (GÉPIPAR 2021. 1-2. szám 13. oldal) elfogadásáról.

A hozzászólás és a szavazás módja:

A Küldöttközgyűlés küldöttei a hozzászólás jogával 2021.05.20-ig élhetnek a mail@gteportal.eu címre küldött elektronikus levélben, vagy postai úton, az Egyesület postacímére (1371 Budapest Pf. 433) megküldve. A hozzászólásokat a honlapon közzétesszük, ahol azok mindenki számára elérhetők lesznek, amelyekre a küldöttek és a vezetés is tud reagálni, a határozati javaslatokat a vita alapján módosítani.

A szavazás a mellékelt szavazólap kitöltésével történik. A szavazólap elektronikus változata letölthető a GTE honlapjáról (www.gteportal.eu), visszaküldhető elektronikusan kitöltve, vagy kinyomtatva, kitöltve és beszkennelve, vagy postán. Csak az a visszaküldött szavazólap érvényes, amelyen fel van tüntetve a mandátummal rendelkező küldött és a delegáló szervezet neve, lakcíme és 2021.05.26. 24,00 óráig beérkezik az Egyesülethez.

Ha a szervezet a mandátummal rendelkező tagtársunk helyett más személyt kíván szavazati jogú küldöttként szerepeltetni, azt a szervezet elnöke, vagy titkára ellenjegyzésével ellátva megküldheti a GTE mail, vagy postai címére 2021.05.09-ig.

Az elektronikusan, ill. postai úton lebonyolított LIII. Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldötteknek megküldjük és az Egyesület honlapján közzétesszük.

Köszönjük Küldötteink együttműködését.

Melléklet: A GÉPIPAR 2021. 1-2. száma

                 Szavazólap, amely tartalmazza a határozati javaslatokat.

Kapják:    a Küldöttközgyűlés szavazati jogú küldöttei

                 tájékoztatásul: az ügyvezetés, az Országos Elnökség tagjai, a választott testületek elnökei és tagjai.

A szavazás eredményéről honlapunkon adunk tájékoztatást.

Támogassa a GTE-t
Adója 1%-ával!

A 75 éves múltra visszatekintő GTE elkötelezett
a magyar műszaki tudományok fejlesztése iránt.

Adószám:
19815682-2-42
kÖSZÖNJÜK!