FOLYÓIRATOK

Egyesületünk három műszaki folyóiratot és egy egyesületi lapot jelentet meg rendszeresen.

Folyóirataink elsőosorban szakmai publikációs lehetőséget biztosítanak tagjainknak.

A lapok és ily módon a bennük megjelenő szakcikkek, kutatási-fejlesztési eredmények, hirdetések, termékismertetők a legilletékesebb szakmai körökhöz jutnak el.

GÉPIPAR

Gépipar c. újság az Egyesület hivatalos lapja. Tájékoztatást ad a GTE-tagok számára az egyesületi élet legfontosabb mozzanatairól, a vezető testületi ülésekről, egyesületi rendezvényekről, tanfolyamokról, a szakterületünket érintő országos és nemzetközi eseményekrol. Fórumot biztosít az egyesületi tagok véleményének. Szoros kapocs az Egyesület és a tagság között. Havonta 4000 példányban jelenik meg.

GÉP

Gép c. folyóirat elsősorban a gépipar területén született kutatási-fejlesztési eredményekről tájékoztatja olvasótáborát. Rendszeres információt szolgáltat az aktuális piaci viszonyokról, a hazai gépipari piacszervezési és értékesítési helyzetről. A jelen teljesítményei, eredményei és a technikatörténeti múlt bemutatásával a szellemi híd szerepét vállalja a korábbi évtizedek műszaki nagyjai és a jövő magyar gépiparának szakemberei között. Minden hónapban 1000 példányban jelenik meg.

Főszerkesztő: Vesza József

GÉPGYÁRTÁS

Gépgyártás c. lap az új gépipari technológiák ismertetésével, bemutatásával, a gyártásszervezéssel, az innovációval, illetve a szakterületi minőségbiztosítással kapcsolatos témaköröket dolgozza fel. Fórumot teremt a hazai és külföldi korszerű gyártóeszközök és megmunkálási módok ismertetésének, valamint a termelési-, kutatási-, fejlesztési és korszerűsítési eredmények, marketing módszerek publikálásának. Havonta 1000 példányban jut el az olvasókhoz.

Vendég főszerkesztő:  Dr. Borbás Lajos

Támogassa a GTE-t
Adója 1%-ával!

A 75 éves múltra visszatekintő GTE elkötelezett
a magyar műszaki tudományok fejlesztése iránt.

Adószám:
19815682-2-42
kÖSZÖNJÜK!