Szervezetünk

Az Egyesület az 1867-ben megalakult Magyar Mérnökegylet (1872-től a Magyar Mérnök és Építészegylet) hagyományainak örököse. Ezen belül a Gépészeti és Gépipari Szakosztályok tevékenységének folytatója. A GTE az ország egyik legnagyobb, műszaki értelmiséget összefogó, tudományos, társadalmi szervezete, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) egykori tagja.

Jelenleg több, mint 1000 egyéni és vállalati tagot számlál, 27 szakosztállyal, 18 városi és 9 megyei szervezettel, ezáltal egyedülálló országos szakmai lefedettséggel rendelkezik. 

A GTE számos neves, nemzetközi szervezet tagja vagy szakértője. Kiemelkedő ezek közül a Jövő Gyártástechnológiája, a ManuFuture Platform, ahol nemcsak hazai, exkluzív képviseletet lát el, hanem a legmagasabb szintű csoportjának (High Level Group) is tagja.

 • A Jövő Gyártástechnológiája – exkluzív hazai képviselet (ManuFuture)
 • Gépgyártás-technológusok Nemzetközi Akadémiája (CIRP) – képviselet
 • Az Európai Agrármérnökök Szövetsége (EurAgEng) – képviselet
 • Autóipari Cégek Nemzetközi Szövetsége (FISITA) – tag
 • Repüléstudományok Nemzetközi Tanácsa (ICAS)
 • Ipar 4.0 Nemzeti Platform – alapító tag (Ipar 4.0)

 Az Egyesület küldetése:

A hazai ipar, különösen a gépipar és a kapcsolódó szakterületeken dolgozó szakemberek, cégek, szervezetek összefogása, szakműveltségük fejlesztése és tevékenységük támogatása. A hazai ipar nemzeti és nemzetközi érdekeinek szolgálata, szakmai, szakértői tevékenység, ipari együttműködések kialakítása és fenntartása, valamint a szakma  nemzetközi szintű képviselete.

Az Egyesület közhasznú céljai és tevékenysége:

 • Műszaki kutatás, fejlesztés
 • A hazai gép- és feldolgozóipar hozzáadott értékének növelése
 • Nemzetközi élvonalba tartozó gyártástechnológiák és ismeretek közvetése
 • A KKV-k támogatása, nemzetközi műszaki tapasztalatok becsatornázásával
 • Ismeretterjesztés, oktatás,  minősítő szakoktatás
 • Szabványosítási tevékenység

Az Egyesület fő tevékenységei:

 • Az Egyesület fórumot ad a szakmai információ cserére és önképzésre.
 • Szakképzetsséget adó oktatást, továbbképző tanfolyamokat, előadásokat szervez.
 • Szakmai, specifikus konferenciákat, kongresszusokat tanácskozásokat, kiállításokat rendez, szervez
 • Szakfolyóiratokat, műszaki kiadványokat jelentet meg ill. gyűjt, és nemzetközi cseréjük útján információs szolgáltatást végez
 • Képviseli a tagok érdekeit a különféle mérnöki és műszaki tevékenységekre jogosító okmányok elnyerésében, hazai és nemzetközi szinten
 • Támogatja az egyesület tevékenysége során keletkező szellemi alkotások elismertetését és azok jogvédelmét.
 • Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak adományozásával és adományozására tett javaslataival segíti tagjai szakmai elismerését.
 • Kapcsolatot tart külföldi partnerekkel, képviseletet lát el megfelelő kompetenciák és jogosítványok alapján
 • Szakmai, szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végez ill szervez.