Szervezetünk

Az Egyesület az 1867-ben megalakult Magyar Mérnökegylet (1872-től a Magyar Mérnök és Építészegylet) hagyományainak örököse. Ezen belül a Gépészeti és Gépipari Szakosztályok tevékenységének folytatója. A GTE az ország egyik legnagyobb, műszaki értelmiséget összefogó, tudományos, társadalmi szervezete, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) egykori tagja.

Jelenleg több, mint 1000 egyéni és vállalati tagot számlál, 27 szakosztállyal, az ország egész területére kiterjedő regionális, megyei és városi szervezetekkel, ezáltal egyedülálló országos szakmai lefedettséggel rendelkezik. 

A GTE számos neves, nemzetközi szervezet tagja vagy szakértője. Kiemelkedő ezek közül a Jövő Gyártástechnológiája, a ManuFuture Platform, ahol nemcsak hazai, exkluzív képviseletet lát el, hanem a legmagasabb szintű csoportjának (High Level Group) is tagja.

 • A Jövő Gyártástechnológiája – exkluzív hazai képviselet (ManuFuture)
 • Gépgyártás-technológusok Nemzetközi Akadémiája (CIRP) – képviselet
 • Az Európai Agrármérnökök Szövetsége (EurAgEng) – képviselet
 • Autóipari Cégek Nemzetközi Szövetsége (FISITA) – tag
 • Repüléstudományok Nemzetközi Tanácsa (ICAS)
 • Ipar 4.0 Nemzeti Platform – alapító tag (Ipar 4.0)

 Az Egyesület küldetése:

A hazai ipar, különösen a gépipar és a kapcsolódó szakterületeken dolgozó szakemberek, cégek, szervezetek összefogása, szakműveltségük fejlesztése és tevékenységük támogatása. A hazai ipar nemzeti és nemzetközi érdekeinek szolgálata, szakmai, szakértői tevékenység, ipari együttműködések kialakítása és fenntartása, valamint a szakma  nemzetközi szintű képviselete.

Az Egyesület közhasznú céljai és tevékenysége:

 • Műszaki kutatás, fejlesztés
 • A hazai gép- és feldolgozóipar hozzáadott értékének növelése
 • Nemzetközi élvonalba tartozó gyártástechnológiák és ismeretek közvetése
 • A KKV-k támogatása, nemzetközi műszaki tapasztalatok becsatornázásával
 • Ismeretterjesztés, oktatás,  minősítő szakoktatás
 • Szabványosítási tevékenység

Az Egyesület fő tevékenységei:

 • Az Egyesület fórumot ad a szakmai információ cserére és önképzésre.
 • Szakképzetsséget adó oktatást, továbbképző tanfolyamokat, előadásokat szervez.
 • Szakmai, specifikus konferenciákat, kongresszusokat tanácskozásokat, kiállításokat rendez, szervez
 • Szakfolyóiratokat, műszaki kiadványokat jelentet meg ill. gyűjt, és nemzetközi cseréjük útján információs szolgáltatást végez
 • Képviseli a tagok érdekeit a különféle mérnöki és műszaki tevékenységekre jogosító okmányok elnyerésében, hazai és nemzetközi szinten
 • Támogatja az egyesület tevékenysége során keletkező szellemi alkotások elismertetését és azok jogvédelmét.
 • Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak adományozásával és adományozására tett javaslataival segíti tagjai szakmai elismerését.
 • Kapcsolatot tart külföldi partnerekkel, képviseletet lát el megfelelő kompetenciák és jogosítványok alapján
 • Szakmai, szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végez ill szervez.

Támogassa a GTE-t
Adója 1%-ával!

A 75 éves múltra visszatekintő GTE elkötelezett
a magyar műszaki tudományok fejlesztése iránt.

Adószám:
19815682-2-42
kÖSZÖNJÜK!