ALMANACH

1894.07.07, 128 éve történt:
Mihály Dénes mérnök, (1894. július 07., Gödöllő - 1953. augusztus 29., Berlin) Tizenhat éves korában szakkönyvet írt az automobilról. Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Ez időben fordult érdeklődése a hangosfilm és a távolbalátás kérdései felé. Több távolbalátó rendszert dolgozott ki. Az 1919-ből származó „Telehorja” még szeléncellával és húros oszcillográffal működött, s több kilométer távolságra állóképek közvetítésére alkalmas, azaz alapjában véve képtávíró volt. Mivel találmánya továbbfejlesztésére hazai lehetőség nem mutatkozott, 1924-ben elfogadta a berlini AEG meghívását, s ez időtől Németországban dolgozott. Az 1928-as berlini rádiókiállításon bemutatott televíziós vevőjén már általa módosított Nipkow-tárcsát és fényreléként ködfénylámpát alkalmazott. 1933-ban kihozott készüléke tükörkoszorús, ködfénylámpás elrendezésű volt. Ennek E. H. Traub fizikussal továbbfejlesztett változata volt a forgótükrös, kis kapacitású Kerrcellával mint fényrelével dolgozó Mihály-Traub-féle vevőkészülék (1935).

1926.07.07, 96 éve történt:
Balázs Nándor László fizikus (1926. július 7., Budapest - 2003. augusztus 16., Setauket) Iskoláit Budapesten végezte, az elemi iskolában osztálytársa volt Kemény János. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett diplomát matematikafizika szakon 1948-ban. 1949-ben elhagyta az országot. Ph. D. fokozatot az amsterdami egyetemen szerzett 1951-ben. Ezután két évet töltött a Dublin Institute for Advanced Studies-ban Schrödinger asszisztenseként, majd egy évig Einstein asszisztense volt a Institute for Advanced Study-ban, Princetonban. 1953-56 között a University of Alabama docense volt. 1961-től 1996-ban történt nyugdíjba vonulásáig a New York University at Stony Brook professzora volt, de emeritus professzorként is aktív maradt. Jelentős eredménye az optika területén az Airy-hullámok elméleti előrejelzése (Michael Berryvel közösen). Pályafutása során együttműködött Paul Dirac-kal, Subrahmanyan Chandrasekhar-ral, Wigner Jenővel. Miután megnyílt erre a lehetőség, szoros kapcsolatokat ápolt Magyarországgal, közös eredményeket ért el a magyar relativisztikus nehézion fizikai iskola tagjaival (Zimányi József, Csörgő Tamás, Lukács Béla). Jó barátja volt Nicholas Metropolis. Balázs Nándor közvetítésével jött létre a tehetséges magyar fiatalokat támogató Metropolis-díj, amely évről-évre kiosztásra kerül a Természet Világa diákpályázatán és a KöMaL őszi ifjúsági ankétján. Nagytudású, szerteágazó érdeklődésű ember volt, megnyilatkozott filozófiai kérdésekben is, vagy a magyar nyelvet érintő kérdésekben. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt 1995-től.

1838.07.08, 184 éve történt:
Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin német léghajótervező, feltaláló, katonatiszt (1838. július 08., Konstanz - 1917. március 08., Berlin) Katona volt, több háborúban vett részt, altábornagyi rangig vitte. Rendelkezési állományba helyezése után, 1891-ben kezdett a kormányozható léghajók problémájával foglalkozni. Számtalan kudarc után végül is siker koronázta próbálkozásait, Schwarz Dávid terveinek megvásárlásával és továbbfejlesztésével sikerült merev testű, kormányozható léghajót építenie. Első eredményesen repülő léghajója 128m hosszú volt, és 16 elválasztott gázzsákot tartalmazott. Két 16 lóerős motor szolgáltatta a légcsavarokon keletkező húzóerőt, oldal- és magassági kormányaival már teljesen kormányozhatónak bizonyult. 1900-ban a Bodeni-tó feletti próbautakon 31km/óra sebességet ért el. Még megérhette léghajóinak az 1. világháborúban aratott harctéri sikereit is.

1948.07.10, 74 éve történt:
Erney Móric gépészmérnök (1877. február 14., Budapest - 1948. július 10., Százhalombatta) Tanulmányait a budapesti Műegyetemen végezve, Asbóth Emil professzor ajánlására az Aktien Gesellschaft für Dieselmotoren alkalmazottjaként Diesel közvetlen munkatársa lett s részt vett a Dieselmotor kialakításának akkor még folyamatban levő munkájában (1899-1901). Dolgozott Belgiumban, Angliában és Olaszországban. 1910-től a Ganz Vagon és Gépgyár főmérnöke, majd műszaki igazgatójaként nagyméretű gáz-, benzin- és nyersolajmotorok szerkesztésével és gyártásával foglalkozott, s a korszerű módszerek és eljárások bevezetésével megteremtette a feltételeket a későbbi Ganz-Jendrassik nyersolajmotorok nagy pontosságot igénylő gyártásának bevezetéséhez. 1921-ben, Vécsey Jenővel közösen alapított Ikarus Hűtő és Fémáru Rt. (1916) kifejlesztésével megteremtette a hazai autó-hűtőgyártást.