Meghívó LV. Küldöttközgyűlésre

Egyesületünk Országos Elnöksége 2023.02.23-án megtartott ülésén elfogadta, hogy a 2023. évi Küldöttközgyűlés időpontja 2023. május 11. – 11,00 óra

A Gépipari Tudományos Egyesület Országos Elnökségének felhatalmazása alapján az Egyesület Elnöke tisztelettel meghívja az Egyesület valamennyi tagját, a megválasztott küldötteket, az egyesületi kitüntetésben részesülő kollégákat és hozzátartozóikat, valamint a jogi tagvállalatok képviselőit és minden, az egyesületünk élete felől tájékozódni kívánó érdeklődőt a GTE Küldöttközgyűlésére, előzetes bejelentkezéssel.

Amennyiben 2023.május 11. napján a 11:00 órára összehívott Küldöttközgyűlésen a szavazásra jogosultak kevesebb, mint 50%-a jelenne meg, az Országos Elnökség hatályos Alapszabályunk IV. (16) d) pontja szerint változatlan napirenddel hívja össze a GTE megismételt Küldöttközgyűlését

ugyanazon a napon, 2023.05.11. napján 11:30 órára,

 azonos helyszínre. Az ismételten összehívott Küldöttközgyűlés az Alapszabály IV. (16) d) pontja értelmében, a megjelent szavazásra jogosultak számától függetlenül határozatképes, azonban az előzetesen meghirdetett napirenden kívül új napirend nem tárgyalható.

A megismételt Küldöttközgyűlés azonos napra történő összehívását azzal indokoljuk, hogy az Egyesület legfelső döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés, amelyen szavazati joggal az egyesületi tagság által választott küldöttek vesznek részt, és bármely küldött akadályoztatása esetén az őt delegáló szervezeti egységnek lehetősége van helyettesítő személy küldésére. Az eljárás a „Mandátum igazoló lapon” feltüntetett módon hajtható végre.

A Küldöttközgyűlés köznyilvános, részvételi díj mentes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni legkésőbb egy héttel a rendezvényt megelőzően, 2023. május 04-ig a GTE Titkárságán lehet (személyesen: 1147 Budapest, Czobor u. 68.; levélcím: 1371 Budapest, Pf. 433.; telefonon: 06-1-202-0656; faxon: 06-1-202-0252; vagy e-mailben a mail@gteportal.eu címen).

A GTE Küldöttközgyűlésére valamennyi szavazati és tanácskozási joggal rendelkező kedves tagtársunkat ezúton ismételten szeretettel meghívunk és elvárunk, megjelenésükre a meghozandó döntések fontossága miatt feltétlenül számítunk.

Gépipar Közgyűlési száma

Támogassa a GTE-t
Adója 1%-ával!

A 75 éves múltra visszatekintő GTE elkötelezett
a magyar műszaki tudományok fejlesztése iránt.

Adószám:
19815682-2-42
kÖSZÖNJÜK!