Elhunyt Dr. Horváth Mátyás

Horváth Mátyás professzor (1935-2023) a hazai gyártástudományi kutatások nemzetközileg elismert úttörője, és a technológiai oktatás kiemelkedő alakja. Külföldi és magyarországi egyetemek tiszteletbeli professzora, az Ukrán Felsőoktatási Akadémia tagja. Alelnöke volt az IFAC Gyártástechnológiai Műszaki Bizottságának, tagja volt a CIRP Mérnökképzési Munkacsoportjának, vezette a GTE Gyártási Rendszerek Szakosztályát. Több hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának is tagja, vagy elnöke volt. A Gépipari Technológiai Intézetben eltöltött évek alatt szellemi irányításával és aktív részvételével indult el Magyarországon számítógépes tervezési módszerek alkalmazása a technológiai tervezésben. Résztvevője, sok esetben karizmatikus vezetője volt az 1970-es évek végén, 1980-as években a SZTAKI , az Akadémia, az OMFB meghatározó irányítóival együtt, annak a hatalmas munkának, amelynek eredménye egy valódi korszakváltás volt. Létrejöttek a rugalmas gyártórendszerek, a tervező, irányító szoftverek.  A szerszámgépipar, a mechatronika, robottechnika és velük együtt a kapcsolódó felsőoktatás átlépett a digitális világba. Ő adott technológiai, gépészeti tartalmat a felfutó mesterséges intelligencia kutatásoknak, mérnöki alkalmazásoknak. Országos tudomány és technológia szervezői tevékenységét számos kimagasló díjjal ismerték el, többek között 1985-ben Állami Díjjal (a Széchenyi díj elődjével), valamint 1995-ben Gábor Dénes Díjjal.

Országos kutatás-fejlesztési programok tervezésében, létrejöttében vett részt, amelyek végrehajtásába bekapcsolódtak a műszaki felsőoktatási intézmények is. Így tovább növekedett hazai felsőoktatás nemzetközi tekintélye, kapcsolatrendszere. Lelkes kezdeményezője és szervezője volt többek között a kari matematikusmérnök szak indításának, az orosz nyelvű robottechnikai MSc képzésnek, később a tehetséggondozás egy újszerű formájaként működő un. “táltosképzés” beindításának. A Gyártástudomány és -technológia Tanszék elődjét, a Gépgyártástechnológia Tanszéket 1975 és 1999 között vezette. 2000-ben a BME József Nádor Emlékérem, 2015-ben a GPK Életműdíj kitüntetéseket kapta az egyetemért végzett tevékenységeiért. Az oktatás korszerűsítésében a minőség elvűség vezérelte, a hallgatóságot partnerének tekintette.

Munkásságára példaként tekintünk, emlékét kegyelettel megőrizzük.

Forrás