Felhívás e-Küldöttközgyűlésre

Tisztelt Küldötteink!
Tekintettel tagtársaink egészségének védelmére, a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben meghirdetett vészhelyzeti korlátozásokra és figyelembe véve a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3., 4. és 5. §-ban foglaltak lehetőségre a közgyűlések távszavazással történő megtartására, a GTE vezetése kezdeményezi a
Gépipari Tudományos Egyesület
2020. szeptember 25-re tervezett
LIII. Küldöttközgyűlésének
elektronikus, ill. postai úton, történő megtartását. Ez a döntés lehetővé teszi, hogy az Egyesület a 2020-as évbe is a Küldöttközgyűlés döntéseinek és a törvényi kötelezettségeknek megfelelően tevékenykedjen. Ugyanakkor továbbra is tervezzük egy Küldöttközgyűlésnek a veszélyhelyzet utáni megtartását, amelyen a GÉPIPAR 2020. évi 1-2. számában meghirdetett és az előző e-Küldöttközgyűlésen szavazásra nem bocsátott, valamint további aktuális napirendi pontok megtartására kerül sor.
A LI. Küldöttközgyűlés napirendje:
  1. Szavazás a Küldöttközgyűlés elektronikus, ill. postai úton történő lebonyolításának elfogadásáról.;
  2. Szavazás „A GTE esedékes tisztújításának, elektronikus úton megvalósításának elfogadásáról.;
  3. Szavazás „A GTE alapszabály megváltoztatásáról, az elektronikus szavazás lehetőségének biztosítása érdekében és a vezető tisztségviselőkben változásról.;
  4. Szavazás a GTE Alapszabálya V. (2) pontja szerint 2016-ban, 2020-ig terjedő mandátummal rendelkező megválasztott elnök és a vele együtt megválasztott országos elnökségi tagok egyenkénti megválasztásáról
A hozzászólás és a szavazás módja:
A Küldöttközgyűlés küldöttei a hozzászólás jogával 2020.09.29 -ig élhetnek a mail@gteportal.eu címre küldött elektronikus levélben, vagy postai úton, az Egyesület postacímére (1371 Budapest Pf. 433) megküldve. A hozzászólásokat a honlapon közzétesszük, ahol azok mindenki számára elérhetők lesznek.
A szavazás a mellékelt szavazólap kitöltésével történik. A szavazólap elektronikus változata letölthető a GTE honlapjáról (www.gteportal.eu), visszaküldhető elektronikusan kitöltve, vagy kinyomtatva, kitöltve és beszkennelve, vagy postán. Csak az a visszaküldött szavazólap érvényes, amelyen fel van tüntetve a mandátummal rendelkező küldött és a delegáló szervezet neve, lakcíme, kivéve a személyi szavazást érintő lapot és a szavazólapok 2020.09.29-ig beérkezik az Egyesülethez.
Ha a szervezet a mandátummal rendelkező tagtársunk helyett más személyt kíván szavazati jogú küldöttként szerepeltetni, azt a szervezet elnöke, vagy titkára ellenjegyzésével megteheti.
Az elektronikusan, ill. postai úton lebonyolított LIII. Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a küldötteknek megküldjük és az Egyesület honlapján közzétesszük.
Köszönjük Küldötteink együttműködését!
Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email