Barátossy Jenőre emlékezünk

Fájdalommal értesült a GTE Elnöksége és Konstrukciós Szakosztálya, hogy régi aktív tagunk, Barátossy Jenő 2020. szeptember 9-én elhunyt.

1926-ban született Barcson.

Gépészmérnöki oklevelét 1951-ben szerezte a Budapesti Műszaki Egyetemen. 2001-ben arany-, 2009-ben gyémánt-, 2014-ben vas-, 2019-ben rubindiplomát kapott.

1951-ben a BME Gépészmérnöki Karának Mechanika Tanszékén tanársegédként kezdte pályáját. 1953-tól 1989-ig, nyugállományba vonulásáig a VEGYTERV-ben tevékenykedett. Kezdetben fejlesztőmérnök, majd fejlesztési főosztályvezető, ill. főkonstruktőr volt. Irányította a kísérletekkel alátámasztott méretezési módszerek kidolgozását. Egyik elindítója és kidolgozója volt Magyarországon a számítógéppel segített vegyipari gyártervezésnek. Emellett 1955-től 1957-ig külső tanársegéd volt a BME Gépelemek Tanszékén, majd meghívott előadó a Közlekedésmérnöki Karon. 1961-ben kidolgozta és engedélyeztette a Vegyipari Gépész Felsőfokú Technikum tantervét. Meghívott tanárként tanított az Esztergomi Vegyipari-gépészeti Felsőfokú Technikumban. Megszervezte, majd vezette az Esztergomi Vegyipari-gépészeti Főiskola budapesti levelező tagozatát. 1971-től 1992-ig a BME Vegyipari Gépek és Mezőgazdasági Iparok Tanszékén volt meghívott előadó tanár. Kidolgozta két tantárgy tantervét. Oktatómunkája elismeréseként a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolától címzetes főiskolai tanári címet kapott. A vegyipari gépészeti témában cikkei jelentek meg a hazai és külföldi sajtóban. Számos szabadalom tulajdonosa. 1975 óta tagja a DECHEMA Német Vegyipari Gépészmérnökök Egyesületének. Nyugdíjasként mérnökirodát alapított, melynek ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. 1993-tól 1998-ig a Károli Gáspár Református Egyetem szervező főtitkára volt, 1998-tól 2006-ig műszaki, gazdasági tanácsadója.

1958 és 1998 között ellátta a Szabadság téri, majd a Pozsonyi úti Református Egyház presbiteri, gondnoki, ill. főgondnoki feladatait. A Protestáns Média Alapítványnak, valamint a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának egyik alapítója volt.

Alapító tagja és több éven át elnöke volt a GTE Konstrukciós Szakosztályának. Elnöke volt a GTE Etikai Bizottságnak. 1976 óta tagja az MTA Kémiai Technológiai Osztálya Vegyipari és Műveleti Munkabizottságának. Alapító tagja a Magyar Mérnökakadémiának.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: Arany fokozatú Feltaláló, Munka Érdemrend arany fokozata, TEKHNÉ Érem, 56-os Emlékérem, Pro Urbe kitüntetés arany fokozata, Károli Gáspár Emlékérem, Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje.

A GTE tevekénységét Technika Fejlesztéséért Díjjal, Pattantyús Ábrahám Géza Díjjal és Egyesületi Arany éremmel ismerte el.

A csatolt kép a Rubindiploma átvételénél készült, 2019 májusában.

 

Az anyag összeállításánál felhasználtam az Arany-, Gyémánt-, Vas-, Rubin- és Platinadiplomások Gépészmérnöki Kar 2019 kiadványban megjelent életrajzot. A fotó a BME Fotó internetes oldaláról származik.

A megemlékezést készítette Weszely István.

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email