e-Közgyűlés eredménye

A koronavírus járvány miatt idén elektronikus szavazással döntöttek küldöttjeink.

Tekintettel tagtársaink egészségének védelmére, a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben meghirdetett veszélyhelyzeti korlátozásokra és figyelembe véve a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3., 4. és 5. §-ban foglaltak lehetőségre a közgyűlések távszavazással történő megtartására, a GTE ügyvezetése kezdeményezte a

Gépipari Tudományos Egyesület LII. e-Küldöttközgyűlésének

elektronikus, ill. postai úton, szűkített napirenddel történő megtartását. Ez a döntés lehetővé teszi, hogy az Egyesület a 2020-as évben is a Küldöttközgyűlés döntéseinek és a törvényi kötelezettségeknek megfelelően tevékenykedjen.

A GTE LII. Küldöttközgyűlése e-szavazás keretében 34 küldött igen szavazattal megerősítette az elektronikus

e-Küldöttközgyűlés tartást és a napirendi pontokat 2020.06.10-én.

Az e-Közgyűlés dokumentumai:

Gépipar folyóiratunk 2020 1-2. száma ide kattintva letölthető.
Az elektronikus szavazólap ide kattintva letölthető.

Szavazási határidő 2020. június 10. 24:00 volt.

A LII. Küldöttközgyűlés napirendje:

 1. napirendi pont: Szavazás a Küldöttközgyűlés elektronikus, ill. postai úton történő lebonyolításának elfogadásáról.
 2. napirendi pont: Szavazás „A GTE küldöttközgyűlési beszámolója a 2019. évről” előterjesztés (ld. a GÉPIPAR 2020. évi 1-2. száma 5-8. oldalát) elfogadásáról.
 3. napirendi pont: Szavazás „A GTE Közhasznúsági Jelentése és kiegészítő mellékletei a 2019. évről” előterjesztés (ld. a GÉPIPAR 2020. évi 1-2. száma 9-14. oldalát) elfogadásáról.
 4. napirendi pont: Szavazás „A GTE 2020. évi gazdálkodásának költségvetési előirányzata” előterjesztés (ld. a GÉPIPAR 2020. évi 1-2. száma 17-18. oldalát) elfogadásáról.
 5. napirendi pont: Szavazás a „Független könyvvizsgálói jelentés a Gépipari Tudományos Egyesület küldöttközgyűlése részére” előterjesztés (ld. a GÉPIPAR 2020. évi 1-2. száma 19. oldalát) elfogadásáról.
 6. napirendi pont: Szavazás „A Felügyelő és Ellenőrző Bizottság (FEB) beszámolója a 2019. évről” előterjesztés (ld. a GÉPIPAR 2020. évi 1-2. száma 20. oldalát) elfogadásáról.
 7. napirendi pont: Szavazás „Az Etikai Bizottság (EB) beszámolója a 2019. évről” előterjesztés (ld. a GÉPIPAR 2020. évi 1-2. száma 20. oldalát) elfogadásáról.
 8. napirendi pont: Szavazás a GTE Alapszabálya V. (2) pontja szerint 2016-ban, 2020-ig terjedő mandátummal rendelkező megválasztott elnök és a vele együtt megválasztott országos elnökségi tagok mandátumának meghosszabbításáról.

A hozzászólás és a szavazás módja:

A Küldöttközgyűlés küldöttei a hozzászólás jogával 2020.06.10-ig élve a mail@gteportal.eu címre küldött elektronikus levélben, a mellékelt szavazólap kitöltésével szavaztak, a szavazólapon megfogalmazott Határozati javaslatokról.

 

A szavazati arány: 46 küldöttől 34 érvényes szavazat érkezett, azaz határozathozatal 2/3-a fölötti többséggel a határozati javaslatokat elfogadta, a beérkezett szavazatokat a GTE titkárság munkatársai összegezték és lerakásukról elektronikusan és papír alapon is gondoskodtak.

 

Szavazás eredménye:

 1. határozat: elfogadta: 34 küldött; nem fogadta el: 0 küldött; tartózkodott: 0 fő; eredmény: 34/34 – elfogadva
 2. határozat: elfogadta: 33 küldött; nem fogadta el: 0 küldött; tartózkodott: 1 fő; eredmény: 33/34 – elfogadva
 3. határozat: elfogadta: 31 küldött; nem fogadta el: 0 küldött; tartózkodott: 3 fő; eredmény: 31/34 – elfogadva
 4. határozat: elfogadta: 33 küldött; nem fogadta el: 0 küldött; tartózkodott: 1 fő; eredmény: 33/34 – elfogadva
 5. határozat: elfogadta: 33 küldött; nem fogadta el: 0 küldött; tartózkodott: 1 fő; eredmény: 33/34 – elfogadva
 6. határozat: elfogadta: 33 küldött; nem fogadta el: 0 küldött; tartózkodott: 1 fő; eredmény: 33/34 – elfogadva
 7. határozat: elfogadta: 34 küldött; nem fogadta el: 0 küldött; tartózkodott: 0 fő; eredmény: 34/34 – elfogadva
 8. határozat: elfogadta: 34 küldött; nem fogadta el: 0 küldött; tartózkodott: 0 fő; eredmény: 34/34 – elfogadva

 

A határozatokat, beszámolókat a küldöttek szavazata alapján elfogadottnak kell tekinteni.

 

e-Közgyűlési jegyzőkönyv: hamarosan.

Támogassa a GTE-t
Adója 1%-ával!

A 75 éves múltra visszatekintő GTE elkötelezett
a magyar műszaki tudományok fejlesztése iránt.

Adószám:
19815682-2-42
kÖSZÖNJÜK!