Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet

A Gépipari Tudományos Egyesület Nyíregyházi Szervezete 1963-ban alakult és 1985-től Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetként működik. A Szervezet fontos feladatának tekintette és tekinti jelenleg is a gépipar területén dolgozó szakemberek összefogását. Rendszeres hazai és nemzetközi fórumot biztosít a saját fejlesztések bemutatásához, valamint a külföldi tapasztalatok megismeréséhez. Tagjai iránt szakmai és etikai követelményeket támaszt, azok teljesítése esetén vállalja az Alapszabály szerinti érdekképviseletet. Elkötelezett a tudomány- és ipartörténet művelése, a technikatörténet iránt is.

A szervezet jelenlegi elnöke Dr. Sikolya László, titkára Dr. Szigeti Ferenc.

Főbb tevékenységek, leírás

Az Egyesület szakmai tevékenységét tagjai társadalmi aktivitására építi és szakterületenként szervezett központi szakosztályokban és regionálisan működő területi szervezetekben fejti ki, amely ma már nemcsak a klasszikus értelemben vett gépipari szakterületre, hanem a kapcsolódó határterületekre is kiterjed.

 

A területi szervezetek egyike a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet, melynek fő tevékenységei az alábbiak:

 • szakmai rendezvények (konferenciák, át- és továbbképző tanfolyamok szervezése),
 • klubnapok szervezése,
 • vitafórumok tartása

a témák iránt érdeklődő szakemberek részére.

Nemzetközi kapcsolatok:

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet több nemzetközi szervezettel tart rendszeres munkakapcsolatot, akik a rendezvények rendszeres résztvevői.

 


Konferencia és rendezvényszervezés: Az Egyesület tudományos tevékenységei között fontos szerepe van a hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeknek, konferenciáknak, ankétoknak. A Szervezet szakmai rendezvényeire rendszeresen érkeznek külföldi résztvevők. A tervezett Magyar Tudomány Napja 1998. évi tudományos tanácskozás is felvállalja a határon túli régió szakembereinek találkozóját.

 

Konferenciánkon a szakemberek részére publikációs fórumot biztosítunk, és lehetőség nyílik fiatal, a tudományos pálya kezdetén álló szakemberek számára is ismeretek bővítésére.

 


Jelentősebb eredmények: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet együttműködve a központi (országos) szakosztályokkal az alábbi jelentősebb hazai és nemzetközi konferenciák szervezését vállalta az elmúlt években:

 • Nemzetközi Karbantartási Konferenciák és Szakkiállítások
 • Országos Karbantartási Konferenciák és Szakmai bemutatók
 • Országos Targoncaüzemeltetői Konferencia és Szakmai Bemutató
 • Országos Munkavédelmi Konferenciák
 • Regionális Munkavédelmi Konferencia és Szakmai bemutató
 • Regionális Környezetvédelmi Fórumok
 • Magyar Tudomány Napja, Műszaki szekciók
 • Országos Emelőgépüzemeltetői és Biztonságtechnikai Konferenciák, Szakmai bemutatók

Az egyes szakterületek rendezvénysorozatai jelentős elismerést vívtak ki maguknak. A résztvevők rendszeresen jutnak tanfolyamainkon a legkorszerűbb szakismeretekhez, illetve konferenciáink, rendezvényeink segítségével nemzetközi kitekintéshez.

 

Ugyancsak jelentős az egyesületi vállalt feladatokban is meghatározó az oktatás, az át- és továbbképzés területén kifejtett tevékenységünk. Ezek közül a jelentősebbek az alábbiak voltak:

 • Felsőfokú előkészítő tanfolyamok,
 • Technikus-minősítő tanfolyamok,
 • Termékváltáshoz szükséges átképzés tervezése, betanítása, megvalósítása,
 • Vállalati minőségbiztosítási rendszer kialakításához szükséges képzés,
 • Környezetvédelmi tanfolyamok.

Az oktatás különböző területein közel 4000 hallgató vett részt és kapott valamilyen bizonyítványt, vagy jogosítványt, ami magasabb szintű munkavégzést tett lehetővé.

 


Figyelembe véve a fentiekben vázolt közel sem teljes eredménylistát, a szervezet szinte minden tagjának aktív hozzáállására és munkájára szükség volt a siker eléréséhez. Az erkölcsi elismeréseken túl köszönet jár mindenkinek az egyesületen belül, akik közreműködésükkel, támogatásukkal és áldozatos munkájukkal részesei voltak, vagy jelenleg is azok az eredmények elérésében.

 

Az eredményes munka elismeréséül a szervezet tagjai 35 éves működése alatt sokan részesültek valamilyen egyesületi kitüntetésben.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Kiss Zoltán
1988
Nagy Sándor
1998
Sándor József
1972
Szabó Jenő
1976

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Dr. Anka István
1997

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Dr. Anka István
1975, 1988
Benkei László
1985
Beregszászi Attila
1987
Biró Miklós
1978
Bódi István
1983
Borbás Bertalan
1984
Dr. Dani Miklós
1971
Dr. Drágár Péter
1986, 1994
Győrffy János
1985
Hajdu László
1978
Halász Sándor
1989
Hekmann László
1982
Hoszták Ferenc
1996
Kalán András
1986
Kesselyák Mihály
1979
Kiss Péter Pál
1981
Kiss Zoltán
1980, 1997
Koszták Ferenc
1984
Kristin György
1980
Kujbus Ferenc
1987
Lengyel Antal
1986
Mándi Lajos
1987
Mandzákné Varga Ilona
1989
Markovics Gyula
1972, 1989
Martinovszky István
1993
Nagy Sándor
1979, 1993
Dr. Péter László
1993
Pétervári József
1975
Pocsai Béla
1985
Pócsik László
1998
Dr. Rukóber István
1977
Sándor József
1982, 1993
Stevanyik István
1984
Szabó Jenő
1996
Szakady Géza
1981, 1996
Veres Elemér
1978
Dr. Vétek János
1973
Vladár Ferenc
1982
Volkó Géza
1995

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Szabó Jenő
1997