Baranya Megyei Szervezet

A Baranya megyei Szervezet a Pécsi Szervezet jogutódjaként jött létre 1979-ben, amikor a Pécsi, Komlói és Mohácsi csoport alakult és kezdte meg tevékenységét. A Baranya Megyei Szervezet megalakulását ezért a Pécsi Szervezet megalakításának időpontjával jegyezzük: 1951. július 27.

A szervezet jelenlegi elnöke Schreck István, titkára Kovács László.

Főbb tevékenységek, leírás

Szervezetünket a Sophiana Gépgyár és a Gépipari Technikum szakemberei alakították meg, az új tudományos eredmények megismerése, illetve a gépipari-műszaki közvélemény formálása céljából. Ezeket a célokat kiegészítették később a térség gépipari szakembereinek az összefogása témakörrel. A 80-as években élte a megyei Szervezet a virágkorát, amikor az alábbi szakosztályok és csoportok működtek aktívan a Szervezetben:

 

Szakosztályok:

 • Bányagépész
 • Építőgépész
 • Finommechanikai
 • Mezőgépész
 • Öntödei
 • Technológiai
 • Vegyigépészeti

Szakbizottságok:

 • Korróziós
 • Tudományos- és Oktatási
 • Tűzbiztonsági

Csoportok:

 • Ifjúsági
 • Komlói
 • Mohácsi
 • Szászvári

Ebben az időszakban a Baranya megyei Szervezet taglétszáma meghaladta a 400 főt. Valamennyi pécsi és baranyai gépipari jellegű vállalat, valamint a Mecseki Ércbányászati Vállalat jogi tag illetve bázis vállalata volt. A Szervezet számos helyi rendezvényt, tanulmányutat, bemutatót és kiállítást szervezett.

Évente 2-5 alkalommal országos nagyrendezvény, konferencia, nemzetközi kiállítás, szimpózium és tanácskozás jelezte a szervezőmunka eredményét.

 

Az Egyesület számos baranyai tagtársunkat részesítette kitüntetésben, elismerve ezzel kiemelkedő munkájukat.

 

A rendszerváltás új fordulatot hozott a városban és a megyében. 1990-től megkezdődött a gépipari vállalatok leépülése és a legjelentősebb jogi tagvállalat, a Mecseki Ércbányászati Vállalat visszafejlesztése. Ebben a helyzetben számtalan tagtársunk vált munkanélkülivé, vagy jobb esetben nyugdíjassá. Tagtársaink több próbálkozásunk ellenére elfordultak az Egyesülettől saját megélhetési problémáik megoldása, illetve nyugdíjasként a befelé fordulás miatt.

 

Az elnök, a társelnök, a titkár és néhány, főleg a PMMF tanáraiból alakult kis csoport tartja életben a Baranya megyei Szervezetet. A megyei MTESZ-el közösen szervezett rendezvények (Országos Karbantartási konferencia, Jubileumi Bányagépész konferencia stb.) jelzik, hogy él még a Szervezet.

 

Nemzetközi kapcsolatok:

 • Eszék (Jugoszlávia) 1975-80 között
 • Schwerin (NDK) 1980-86 között
 • Szliven (Bulgária) 1980-85 között

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Kovács László
1978
Schreck István
1983

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Sztrancsik Elek
1987

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Árvai András
1977
Bánik Jenő
1987
Bányai József
1984
Bimbó József
1986
Bozóti József
1970, 1981, 1985
Czakó János
1972
Dani Sándor
1982
Gerbecz Tivadar
1985
Harangozó Mihály
1977
Hegedűs Béla
1976
Helesfai Ödön
1976
Hellényi Miksa
1969
Jakabos Endre
1971
Juhász Lajos
1971
Kiss József
1978
Kosaras Gellért
1985, 1988
Koszorús Pál
1984
Kovács László
1972
Mudri Béla
1983
Dr. Paller Gáspár
1983
Pethes Róbert
1978
Róka Péter
1982
Schreck István
1972, 1993
Szabó László
1981
Sztrancsik Elek
1974, 1980
Tóth Ferenc
1975
Váradi Imre
1979
Vétek Lajos
1979
Vicenz Ottó
1988
Zelenik István
1980

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott