Tűzvédelmi Szakosztály

1960. június 12-én a Háztartási és Tömegcikkipari Szakosztály keretében – az ELZETT Tűzoltó készülék gyáregységére támaszkodva – alakult meg a Tűzvédelmi Szakbizottság, melyből Tűzvédelmi (központi) Szakosztállyá fejlődtünk.

A Szakosztály jelenlegi elnöke Dr. Bánky Tamás, titkára Vida Ferenc.

Főbb tevékenységek, leírás

Segítségünkkel Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Esztergomban, Kaposvárott, Kecskeméten, Mosonmagyaróvárott, Nyíregyházán, Pécsett, Sopronban, Szegeden és Szolnokon szerveződött és működik Tűzvédelmi Szakosztály (Szakbizottság) az ottani GTE Megyei, illetve városi szervezet keretében. Működésük nem mindenütt folyamatos.

Főbb tevékenységi körök:

Célunk – alakuláskor és most is – hogy összefogjuk azokat, akik hivatásszerűen vagy más indíttatásból hajlandóságot mutatnak arra, hogy szellemi felkészültségüket a tűz elleni védekezés fejlesztése érdekében hasznosítsák. Fórumot biztosítunk minden, a tűzvédelem fejlesztésére vonatkozó javaslat kifejtésére, kutatási, vizsgálati tapasztalatok ismertetésére.


Több, időszakosan működő szak- és munkabizottságban tanulmányokat dolgoztak ki tagjaink, melyeket előadásokon, ankétokon, szimpóziumokon, konferenciákon közreadtunk. Tagjaink és az érdeklődők tűzvédelmi műszaki ismeretének bővítése céljából sok hazai és külföldi cég közreműködésével gyártmányismertetőket és bemutatókat tartottunk.


Számos szabványjavaslat kimunkálásával és az adott műszaki bizottságban való közreműködéssel segítettük a tűzvédelmi műszaki szabályozás fejlődését.


Az elmúlt 39 év alatt több mint félezer előadást szerveztünk. Öt nagysikerű nemzetközi és 16 hazai szemináriumot, konferenciát szerveztünk. Ezek egyebek mellett az építmények tűzvédelmével, a porrobbanás veszély megelőzésével, a tűzvédelmi automatikai rendszerek és a tűzoltó készülékek fejlesztésével, a számítógépek, a gyógyszeripar, a hegesztés tűzvédelmével és a zsanai gázkitöréssel foglalkoztak.


Közreműködtünk számos MTESZ egyesület (MEE, MKE, stb.) és több GTE szakosztály (Hegesztési, Munkavédelmi, stb.) rendezvényein.

Tűzvédelem 87 című kiállításunknak és előadássorozatunknak több ezer látogatója volt.


Három tűzvédelmi tárgyú tanfolyamot szerveztünk két éven keresztül.


Tevékenységünket szak- és munkabizottságokban végeztük. Megbízás alapján hét tanulmányt dolgoztunk ki (pl.: székesfehérvári KÖFÉM tűzvédelmi helyzetének felmérése, stb.). Számos szakértői véleményt dolgoztunk ki tűzvédelmi, tűzvizsgálati és bírósági ügyekben.

Szakosztályunk 1995-ben Szilvay Kornél érmet alapított a tűzvédelem érdekében végzett kiváló munka elismerésére. Eddig 9 fő részesült ezen elismerésben.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Dunai Kovács Béla
1989

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Dr. Bánky Tamás
1998

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Acsai István
1995
Bónusz János
1993
Cseke Ferenc
1985
Dr. Bánky Tamás
1985, 1993, 1996
Dr. Bleszity János
1994
Dr. Bukovics István
1996
Dunai Kovács Béla
1977, 1985
Dr. Erdős Antal
1998
Friwaldszky Gyula
1996
Dr. Kovács Károly
1983
Gombik Károly
1985
Keszthelyi Antal
1989
Kovács János
1989
Kürti Ákos
1995
Dr. Pál Károlyné
1984
Szalontai Imre
1985, 1998
Száray Zoltán
1989, 1994
Szitányiné Siklósi Magdolna
1995
Varga Károly
1989
Volent György
1994
Zellei János
1996

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott