Műanyag Szakosztály

Az 1949-ben megalakult GTE rendkívül kedvező keretet adott a fejlődni kívánó műszaki értelmiség számára. Az ország iparának szakmai irányítói közül számosan felismerték a kor technikai követelményeit. Ennek volt köszönhető, hogy 1958 végén az iparvezetés felkérte a GTE Vezetőségét, hogy fordítsanak figyelmet a gyorsan fejlődő és teret hódító műanyagokra is. Így alakult meg az Egyesület Technológiai Szakosztályának keretében 1959 januárjában a Műanyag Szakbizottság. Az ideiglenes vezetőség tagjai a szakma kiváló képviselői voltak: Breuer Hugó, Budai Károly, Kiss Rezső, Köhler Ferenc, dr. Környei József, Makádi József, Nagy Imre és Verhás József. A kezdő létszám 12 fő volt. A gyors fejlődés eredményeképpen egy év múlva a tagság már 31 főre növekedett. Az 1959. március 20-21-én megrendezett első konferenciára és kiállításra több mint 500 résztvevő volt kíváncsi. Az eredmények arra késztették az egyesület Országos Választmányát, hogy határozatot fogadjon el a szakbizottság önálló Műanyag Szakosztállyá való átalakításáról. Az 1963. december 11-én megalakult vezetőség elnöke: Makádi József, alelnökei: Baranyi Imre, Budai Károly, Varga László, titkára: Köhler Ferenc volt. A szakosztály létszáma 1963 végéig elérte a 300 főt.

A Szakosztály jelenlegi elnöke Dr. Macskási Levente.

Főbb tevékenységek, leírás

A szakosztály célként tűzte ki, hogy színvonalas előadásokkal, szaktanfolyamokkal, fontos és időszerű szakcikkekkel, vállalatok problémáinak megoldásában történő közreműködéssel és szakértői munkákkal segítse a hazai műanyag fejlesztést és gyártást, elsősorban a gépipar területén. Mindezek megvalósítására – az akkori igényeknek megfelelően – az alábbi szakbizottságok alakultak:

 • Tudományos Szakbizottság (dr. Zincz Béla),
 • Gépipari Szakbizottság (dr. Környei József),
 • Villamosipari Műanyag-alkalmazási Szakbizottság (Hajdú Gyula),
 • Kohászati Szakbizottság (Schnitta Antal),
 • Járműpari Szakbizottság (Nagy Imre),
 • Tömegcikkipari Szakbizottság (Verhás József),
 • Erősített Műanyag-feldolgozó Szakbizottság (Kövér Kálmán),
 • Üvegszálas Műanyag-méretező Szakbizottság (dr. Thamm Frigyes),
 • Metamid Technikai Szakbizottság (Schnitta Antal),
 • Dokumentációs Szakbizottság (László György),
 • Technológiai Szakbizottság (Kiss Antal),
 • Ragasztástechnikai Munkabizottság 1971-től (Balázs Gyula),
 • Tömítéstechnikai Munkabizottság 1971-től (László György).

A GTE 1964-ben indította a “Műanyag” című folyóiratot, amely 1966 óta “Műanyag és Gumi” címen jelent meg, azóta folyamatosan működik és ebben az évben a 37. évfolyamába lépett.

 

A szakosztály kölcsönös előnyökre alapozva tartós kapcsolatot alakított ki az iparvállalatokkal, az ipari kutatóintézetekkel, valamint egyetemi és főiskolai kutatóhelyekkel.

 

A Műanyag Szakosztály működésének köszönhető az a sikersorozat, amely a háromévenként megrendezett nemzetközi részvételű MECHANOPLAST konferencia néven vált közismertté kül- és belföldi műanyag szakkörökben. 1969-től 1999-ig 11 alkalommal került megrendezésre Budapesten, Sopronban, Szegeden, Balatonfüreden, Balatonszéplakon, Gyulán, Tatabányán, és legutóbb újból Gyulán. Valamennyi konferencia sikeres volt. A csúcspontot az 1978-ban, Sopronban megrendezett konferencia érte el, ahol közel 500 résztvevővel, ezen belül 50 külföldivel, megközelítőleg 30 előadással zajlott le a nagy sikerű rendezvény. Ezen kívül az Erősített Műanyag Szakbizottság is komoly érdeklődés mellett, általában Balatonszéplakon rendezte meg nemzetközivé vált konferenciáit. A külföldi rendezvények közül ki kell emelni a Karl Marx Stadtban megrendezett “Hoch Polymerer Tagung”, a Lipcsében sorra került “Plastprezis” konferenciák és az “Internationale Dichtungstagung” rendezvényein a rendszeres szakosztályi előadói részvételt.

 

A szakosztálynak szinte kezdettől fogva legfontosabb célkitűzése a korszerű technikai ismeretek terjesztése volt. Ennek egyik eszközévé vált a tanfolyamok szervezése. 1985-ig 101 tanfolyamon 5139 fő vett részt. A tanfolyamok támogatására a szakosztály több magas színvonalú jegyzetet is kiadott. Ezek közül kiemelkedőek: a 122. sz. Mozgófelületek tömítései, a 124. sz. Műanyag gépelemek tervezése és méretezése, valamint a GTE Műszaki-gazdasági irányelvek sorozatban “Az érintkező tömítések kiválasztási szempontjai” MGI-0002-86 jelű kiadvány.

 

A ’70-es évek közepétől a szakosztály tevékenységében érezhetővé vált a hazai ipari szerkezetváltás hatása, a túlzott autarchia leépülése, amely miatt visszaesés volt tapasztalható több szakbizottság tevékenységében. A Tudományos, az Erősített Műanyagtechnológia és a Tömítéstechnikai Szakbizottság ugyanakkor változatlan eredményességgel folytatta klubnapok tartásából, tanfolyamok, ankétok és konferenciák rendezéséből álló tevékenységét. A Mechanoplast is az addigi eredményességgel került megtartásra.

 

A ’80-as évek elejétől a hazai iparpolitikai helyzet megváltozása a GTE-re nagyon kedvezőtlenül hatott. Ez alól a Műanyag Szakosztály sem volt kivétel. Ennek következtében úgy érkeztünk el a rendszerváltáshoz, hogy a szakosztály sem találta meg helyét, betöltendő funkcióját, és elvesztette anyagi forrásait.

 

A ’90-es évek közepére a szakosztály tevékenysége erősen lecsökkent létszámmal gyakorlatilag a Mechanoplast konferenciák megrendezésére koncentrálódott. Az egyesületi munka szempontjából kedvezőtlen külső körülményekhez még az a belső tényező is hozzájárult, hogy Kövér Kálmán titkár hosszantartó súlyos betegsége, hősies helytállása ellenére nem tudta betölteni szervező szerepét. Az elhunytával bekövetkezett veszteség, valamint a MTESZ és ezen belül a GTE válsághelyzete csaknem a megszűnés határára sodorta a szakosztályt.

 

A szakosztály törzsgárdája azonban bízott életképességében és az új helyzetnek megfelelően a megfogyatkozott, de aktív és alkotni akaró szakosztályi tagsággal együttműködve 1997. november 26-án új vezetőséget választott. Ennek elnöke László György, titkára dr. Macskási Levente lett. A vezetőség tagjai: Balázs Imre, Bolyki Gergely László, Borzon Károly, dr. Frojimovics Gábor, dr. Gaál János, Hajdú Gyula, Kiss Antal, Kiss Rezső, Markó Richard, dr. Marosi György, dr. Molnár Imre, Pandúr János, Puskás Antal, Tárczy Emma és dr. Tóth Tihamér.

 

A megelőző négy évtized folyamán olyan közösséget sikerült kialakítani a szakosztály vezetésében, amelynek alapja a személyes, ma is fennálló, kölcsönös megbecsülésen alapuló barátság volt. Ennek a szellemnek a folytatására az új vezetőség összetétele is garanciát biztosít. Az új vezetőség mind széleskörű szakmai felkészültsége, mind a hazai ipari, kereskedelmi és tudományos jövő reális értékelése alapján, a nemzetközi szinten működő, de nálunk még újdonságnak számító módszerek bevezetését kezdte meg. A legeredményesebb régi és a magas színvonalon dolgozó új műanyagipari cégekkel, egyetemi és főiskolai intézményekkel, szponzorokkal széleskörű kapcsolat rendszer kialakítását kezdte meg. A vezetőség minden tevékenységében előtérbe helyezi a GTE érdekeit és megújítását. Célul tűzte ki az ifjú, egyetemet és főiskolát végzett műszaki szakemberek megnyerését és bevonását újszerű pályázatok, előadási és beszámolási lehetőségek biztosításával.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Köhler Ferenc
1968
Sors László
1998

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Kövér Kálmán
1994
Makádi József
1969
Dr. Zincz Béla
1976

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Ákoncz Ernő
1989
Balázs Imre
1993
Dr. Bodor Géza
1993
Dr. Budai Károly
1976
Dr. Fehér Erzsébet
1987
Fekete Mihályné
1992
Földes Enikő
1974
Dr. Frojimovics Gábor
1985
Joó Sándor
1978
Kiss Antal
1988
Kiss Rezső
1972, 1976, 1981, 1986
Kövér Kálmán
1977, 1993
Kővári Tiborné
1970
László György
1976, 1984, 1993
Dr. Macskási Levente
1994
Makádi József
1971, 1981, 1985
1989, 1993
Dr. Marosfalvi János
1977, 1993
Dr. Molnár Imre
1980
Nagy Imre
1970
Pandúr János
1970, 1978, 1987, 1993
Papp Károly
1985
Reuss Mátyás
1976
Rostás Imre
1980
Scharle Gyula
1993
Schnitta Antal
1975
Séra János
1982
Szaplonczay Pál
1986, 1993
Szőcs Gyula
1987
Tárczy Emma
1974, 1983
Tóth Gyula
1993
Dr. Vadász Emil
1969, 1974, 1979, 1988
Verhás József
1973
Dr. Zincz Béla
1970, 1982

Műszaki Irodalmi Díj

Dr. Vörös Imre
1964
Dr. Thamm Frigyes
1965
Tárczy Emma
1966
Vadász Emil,
Reuss Mátyás
1967
Dr. Molnár Imre
1968
Dr. Bartha Zoltán
1969
Dr. Hardy Gyula
1970
Pandur János,
Kövér Kálmán
1971
Macskásy Hugó
1972
Dr. Halász László,
Dr. Macskási Levente,
Dr. Mondvai Imre
1974
Dr. Csikai Imre,
Kárpáti Béla,
Dr. Varga László
1975
Dr. Kardos György,
Dr. Molnár Imre,
Dr. Laczkó Mihály,
Dr. Mondvai Imre,
Dr. Thamm Frigyes
1976
Dr. Seder Julianna,
Cseke Lajosné,
Dr. Molnár Imre,
Mester Béláné,
Dr. Lipovszky György
1977
Dr. Zincz Béla
1978
Zarubay Miklós
1979
Dr. Macskásy Hugó,
Dr. Pál Károlyné
1980
Dr. Haskó Ferenc
1981
Dr. Bartha Zoltán,
Tárczy Emma,
Dr. Macskásy Hugó
1982
Dr. Vida Kálmán,
Dr. Fehér Erzsébet
1983
Sors László,
Forster Pál
1984
Dr. Király Csaba,
Dr. Marosfalvi János,
Dr. Molnár Imre,
Dr. Halász László
1985
Dr. Antal Miklós,
Dr. Várkonyi András,
Dr. Vadász Emil,
Pandur János
1986
Kalafszky László,
Budai Géza,
Kocsis Ernő
1987
Dr. Thamm Frigyes,
Dr. Gáti Róbert,
Berta Péter
1988
Volk János,
Farkas Antal,
Palotás Tibor
1989
Böröcz László,
Dr. Gaál János,
Kestler István
1990
Barcza Ferenc,
Jaczkó László,
Nándori Frigyes,
Sárközi László,
Szabó Tamás,
Dr. Halász László,
Dr. Macskási Levente
1991
Dr. Bodor Géza,
Horváth László
1992
Fenyvesi Éva,
Pap Zsolt,
Gyimesi Györgyné
1993
Baricza Károly,
Sors László
1994
Gyimesi Györgyné,
Dr. Soós István
1995
Dr. Thamm Frigyes,
Dr. Borbás Lajos,
Dr. Gáti Róbert,
Dr. Gaál János,
Dr. Paál Károlyné
1996
Dr. Lehoczki László,
Zeöld Ildikó
1997
Bencsik Miklós,
Dr. Meszéna Zsolt
1998

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott