Mezőgépipari Szakosztály

A Mezőgépipari Szakosztály a Gépipari Tudományos Egyesület egyik alapító szakosztálya.
A Szakosztály jelenlegi elnöke Dr. Kerényi György, titkára Dr. Máthé László.

Főbb tevékenységek, leírás

A Szakosztály az elmúlt hatvan év alatt jelentős tevékenységet fejtett ki a mezőgazdasági- és kertészeti gépszerkezeti tudományág fejlesztésében. Számos országos és nemzetközi rendezvényt, konferenciát szervezett a mezőgépészet fejlődésének eredményeiről és legidőszerűbb problémáiról. Feladatának tekinti a szakterületen dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező idős és fiatal szakemberek összefogását, továbbképzését, új gyártmányok és gyártásfejlesztési technológiák megismertetését valamint a szakemberek bekapcsolását a tudományos élet nemzetközi vérkeringésébe.

A tudományos rendezvények sikerét az ipar, a társegyesületek és a felsőoktatási- és kutatási intézetek támogatása tette lehetővé. Sokat segített a Tudományos Akadémia Agrár Műszaki Bizottsága, az Agrártudományi Egyesület gépesítési társasága, a Mezőgazdasági Mérnökök Nemzetközi Bizottságának (CIGR) Magyar Bizottsága és a ISTVS (International Society for Terrain-Vehicle Systems) is.

Kezdetben a rendezvények témája a gépállomások szervezésével, a betakarító gépekkel, majd a szikes és homokos talajok gépeivel, a kukorica és szőlőtermesztés gépesítésével, a kertészetgépesítéssel, szárítással, növényvédelemmel, műtrágya kijuttatás gépeivel valamint a zöldség-gyümölcstermesztés komplex gépesítésével foglalkoztak. Később a korszerű, energiatakarékos talajművelési technológiák, a fenntartható fejlődés, az energiahatékonyság növelése és a precíziós mezőgazdaság került a középpontba.

Szakosztályunk munkabizottságainak tevékenysége igen élénk. A fentieken kívül foglalkoztak még szakemberek oktatásával, továbbképzésével, anyagmozgatással, a mezőgépek paramétereinek mérésével, vizsgálati módszerekkel, csávázással, traktoriparral, műanyagok felhasználásával, mezőgépek felületvédelmével, állattartás és feldolgozás fejlesztésével.

Szakosztályunk érdeme, hogy lehetőséget adott fiatal szakembereinek nyilvános szereplésre, előadások tartására és szakcikkek publikálására az Egyesület műszaki folyóirataiban.

Az 1990-es évek elején elkezdődött társadalmi és gazdasági változások hatással voltak a Szakosztály működésére is. Azóta csökkent taglétszámmal igyekszünk főbb célkitűzéseinket megvalósítani. Nyugdíjasainknak klubdélutánokat, aktív tagjainknak szakmai előadásokat, gépbemutatókat valamint tanulmányutakat szervezünk. Tagságunkat ösztönözzük az Egyesület keretein belül végzett előnyös vállalkozásokra.

Nemzetközi kapcsolatok:

Szakosztályunk tagja az EurAgEng-nek (European Society of Agricultural Engineers)-nek, az Európai Agrármérnökök Szövetségének. A tagság közül többen aktív tudományos és irányítói tevékenységet fejtenek ki az ISTVS-ben.

Jövőbeni terveink, célok:

Felsőoktatási, kutatás-fejlesztési és ipari kapcsolatok ápolása. Fiatalok bevonása a Szakosztály és Egyesület életébe. Hazai- és külföldi társegyesületetekkel eredményes együttműködések kezdeményezése, szakmai kapcsolatok mélyítése.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Dr. Boltizár Pál
1965
Puskás Zsuzsanna
2004
Dr. Rázsó Imre
1957

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Dr. Laib Lajos
2007
Dr. Láng Zoltán
2003

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Antos Gábor
2004
Bakos István
1994
Baranyai Oszkár
1980
Dr. Boltizár Pál
1971
Csukás Lajos
1983, 2005
Déki Lajos
1977
Fábri István
1973, 1983
Fekete János
1979
Flesch György
1974, 1981
Holl Sándor
1980
Dr. Horváth Ákos Zoltán
2003
Jován Dániel
1979
Dr. Karai János
1989
Kiss Péter
1998
Klimó Ákos
1977
Dr. Komándi György
1982, 1994
Dr. Laib Lajos
2005
Lay Vilmos
1972
Manninger Vilmos
1976
Pajzs András
1974, 1984
Puskás Zsuzsanna
1977, 1987
Dr. Sitkei György
1994
Tischler Márton
1979
Váradi János
1972
Zalka András
1974, 1984
Dr. Zöldi István
1970

Műszaki Irodalmi Díj

Dr. Horváth Ernő
1998
Dr. Karai János
1987
Kiss Péter
2000
Dr. Laib Lajos
1995, 2000
Dr. Nagy Sándor
1987
Tejnóra Tibor
1982

Tiszteleti Tag

Dr. Boltizár Pál
2005
Dr. Komándi György
2005

Támogassa a GTE-t
Adója 1%-ával!

A 75 éves múltra visszatekintő GTE elkötelezett
a magyar műszaki tudományok fejlesztése iránt.

Adószám:
19815682-2-42
kÖSZÖNJÜK!