Konstrukciós Szakosztály

Az 1976-ban alapított Konstrukciós Szakosztály feladata a géptervezői tevékenység gondozása, problémáinak feltárása és megoldása minden iparágban.
A Szakosztály jelenlegi elnöke Dr. Horák Péter, titkára Metál Attila.

Főbb tevékenységek, leírás

A GTE-ben 1976. augusztusában Központi Konstrukciós Bizottság néven alakult meg a konstruktőröket összefogó szervezet, amelynek feladata – minden iparágra kiterjedően – a géptervezői tevékenység gondozása, problémáinak feltárása és megoldása. Elnöknek Dr. Száday Rezsőt, titkárnak Dr. Zsáry Árpádot választották meg. A szervezésben rész vettek még: Dr. Terplán Zénó, Dr. Michelberger Pál, Barátossy Jenő, Dr. Cséry László, Dr. Fáy Csaba, Dr. Magyar József, Dr. Makhult Mihály.

A Bizottság sok tagja részt vett az OMFB-ben 1974 és 1979 között készült, a konstrukciós tevékenységgel foglalkozó tanulmányok kidolgozásában és ezek széleskörű megismertetésében. A szakbizottság fontos fórumai voltak a Vezető Konstruktőrök Országos Tanácskozása és a Géptervezők Országos Szemináriuma, amelynek szervezését a GTE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete vett át. A Bizottság 1983-ban Központi Konstrukciós Szakosztállyá alakult.

1983-ban a Szakosztály keretében, Dr. Hegedűs József vezetésével, megalakult az Iparesztétikai Munkabizottság, ez 1997-ben beolvadt a Szakosztályba.

2003-ban alakult meg a GTE keretében a Szerkezetanalízis Szakosztály, majd 2006-ban ez a tagozat is beolvadt a Konstrukciós Szakosztályba.

A Konstrukciós Szakosztály tagjai számára szakmai összejöveteleket, előadásokat, üzemlátogatásokat, vezetőségi üléseket rendez, ezeken más szakosztályokat, érdeklődőket is szívesen lát. Emlékezetes volt pl.: az IKARUS, NABI, Ganz-Hunslet, LUK Savaria, BPW Savaria, Mobileum, Imerys/Apta (ipari porcelán), ZF, Bombardier, Stadler, Paksi Atomerőmű, Mátrai Hőerőmű, Knorr-Bremse meglátogatása, a Szerkezetanalízis, Mezőgépipari Szakosztállyal közös rendezvények.

A Szakosztály tagjai számos hazai és külföldi nemzetközi konferencián is részt vettek. Ki kell emelni a Szakosztály által 1988-ban Budapesten megrendezett nemzetközi konferenciát: International Conference on Engineering Design (ICED).

A kilencvenes évek elején a gazdasági átalakulások következtében a konstrukciós tevékenység egyre inkább háttérbe szorult. A Szakosztály munkája rendkívüli nehézségekbe ütközött, azonban a vezetőségnek sikerült mégis az érdemi munkát fellendíteni és a mélyponton túljutni, többek közt a Szakosztály néhány tagjának évek alapján összegyűlt tapasztalatait tervezési segédletek formájában CD-n megjelentettük és terjesztettük.

2008-tól Szimulációs napokat és tematikus szakosztály üléseket tartottunk,  érdekes konstrukciós feladatokról és témákról tartott előadások mellett a hallgatói dolgozatok is bemutatkoztak.

2015-ben indult a Szakosztály szervezésében a Gépészeti Szakmakultúra Konferencia sorozata. Ennek évenkénti szervezése és lebonyolítása szakosztályunk kiemelkedő tevékenysége, 2020-ban már az 5. konferenciát szerveztük.  A konferenciák szervezésében, lebonyolításában kiemelkedő támogatást kapunk a BME Gép- és Terméktervezés Tanszékétől. A Gépészeti Szakmakultúra konferenciáknak köszönhetően sikerült új tagokkal bővíteni a Szakosztályt. Az új tagság és 2020-as vezetőségi fiatalítás minden bizonnyal új energiát ad a szakosztálynak, hogy munkájával a mai ipari fejlődés igényeit tudja támogatni.

Főbb tevékenységek:

 • A GTE Küldöttközgyűlése és alapszabálya által megfogalmazott céljainak támogatása.
 • Kapcsolatok építése a szakosztály és a géptervezői műhelyek között.
 • Géptervező oktatás támogatása, a hallgatók bekapcsolása a GTE tevékenységébe.
 • Korszerű tervezési módszerek elterjedésének segítése, a terméktervezés népszerűsítése.
 • Konstrukciós hagyományok ápolása, anyagok gyűjtése, megemlékezések.
 • Aktív részvétel a GTE más szervezeteinek és az MTA Géptervező Bizottságának munkájában.

Szakosztályunk erre alapozva 2019-ben elkezdte egy szakosztályi stratégia megalkotását, amelynek fő elemei:

 • A gépipari cégek és az oktatás szereplői között egy olyan kapcsolati háló kialakítása, amelyen keresztül megismerhetjük egymás tevékenységét, problémáit, kihívásait.
 • Segítségnyújtás a tagság felé konstrukciós feladatokban.
 • Gyárlátogatások szervezése a tagság igényei és javaslatai alapján.
 • Szakosztályi üléseken, üzemlátogatásokon keresztül megismerkedni a szakosztály munkáját támogató cégekkel.
 • Újragondolni és újraindítani a szakosztályi estek szervezését, egy-egy kiemelt téma köré szervezve.
 • On-line közösségi platform szervezése fiatal kollégák bevonásával.
 • A Gépészeti Szakmakultúra konferencia sorozat évenkénti szervezése

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Barátossy Jenő
2014

Bánki Donát Díj

Weszely István
2013

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Barátossy Jenő
2010
Dr. Makhult Mihály
1990
Dr. Tóth Sándor
2005
Dr. Zsáry Árpád
2001

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Barátossy Jenő
1989
Dallos Endre
1998
Dr. Filemon Józsefné
1996, 1998, 2002
Dr. Hegedűs József
2016
Mádi Jenő
1987, 1998
Dr. Makhult Mihály
1998
Dr. Márialigeti János
1998
Dr. Molnár Csaba
2012
Dr. Péter József
1998
Pomázi Gyula
2006
Dr. Tóth Ferenc
1998, 2002
Dr. Tóth Sándor
2012, 2020
Dr. Zsáry Árpád
1985, 1988, 1996, 1998

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Mádi Jenő
2010
Dr. Makhult Mihály
2010