Hegesztési Szakosztály

A Hegesztési Szakosztály 1958. május 22-26. között megrendezett II. Hegesztési Konferencián alakult meg. Korábban a Technológia Szakosztály keretei között működött, mint Hegesztési Bizottság.

Főbb tevékenységek, leírás

A Hegesztési Szakosztály önálló hazai hegesztési intézet hiányában egyetlen olyan fórumot jelentett a hegesztő szakemberek részére, mely összefogta és segítette munkájukat, felszínre hozta a fejlődést akadályozó tényezőket és javaslatot tett azok orvoslására. A Szakosztály elsőként hozta létre a Fiatal Hegesztő Szakemberek Fórumát, kezdeményezte a hegesztőanyag-gyártás rekonstrukcióját, s jelentős tevékenységet fejtett és fejt ma is ki a hegesztés szabványosítása terén. Aktív tevékenységet folytat a hegesztés munkavédelmében, a hegesztő szakemberek képzése során. A Szakosztály fennállásának 25. évfordulóján, 1983-ban Zorkóczy Béla Emlékérmet alapított. Az Emlékérem kettős célt szolgál: emlékezni Dr. Zorkóczy Béla professzorra, valamint kifejezni a hegesztő szakemberek megbecsülését a szakterület kiemelkedő jelenkori művelőinek.

 

A Szakosztály szervezete szakbizottságokra épült, melyek évente 3-4 alkalommal üléseznek, illetve egynapos szakmai rendezvényeket szerveznek. A GTE jubileumi évében működő szakbizottságok:

 

  • Hegesztés minőségbiztosítása
  • Nyomástartó edények és csővezetékek hegesztése
  • Hegeszthetőség, hegesztett szerkezetek anyagai
  • Hegesztés munkavédelme
  • Ívhegesztés

1974-ben a szakosztály kezdeményezésére a GÉP című folyóiratban megkezdődik az önálló Hegesztési rovat szerkesztése, mely rovat 1990-től a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés (MHtE) Hegesztéstechnika című lapjának megjelenésével megszűnt.

 

A Szakosztály négyévenkénti rendszerességgel nemzetközi konferenciákat rendez Budapesten, melyet 1988-tól a Német Hegesztéstechnikai Szövetséggel (Deutsches Verband für Schweisstechnik, DVS) közösen rendez meg. E sorban a harmadik DVS-GTE-MHtE Hegesztési Konferenciára 2000-ben kerül sor.

 

Ugyancsak négy évente kerülnek megrendezésre az Országos Hegesztési Tanácskozások (korábban Vándorgyűlés, Szeminárium), valamint évi rendszerességgel a „Nyomástartó Edények és Csővezetékek Hegesztése” szakbizottság és GTE-MOL Rt. Százhalombattai Területi Szervezete rendezésében a Csopaki Ankétok. A szakosztály évente mintegy 2-3 egynapos ankétot szervez, melynek központi témáit az IIW szakbizottságokban folyó munka tapasztalatainak közvetítése jelenti a szakosztályi tagok felé.

 

A Hegesztési Szakosztály évente egy alkalommal összehívja tagjait szakmai baráti megbeszélésre, melynek időpontja általában a Karácsonyi Ünnepek előtti időpontra esik.

 

A GTE Hegesztési Szakosztálya 1963 óta tagja a Nemzetközi Hegesztési Intézetnek (International Institute of Welding, IIW). A szélesedő kapcsolat eredményeképpen első alkalommal 1972-ben az IIW XII. Bizottsága, majd később az I. II. VIII. IX. és XV. Bizottságok rendeztek évközi ülést Budapesten. 1974-ben és 1996-ban volt házigazdája Egyesületünk Budapesten az IIW Közgyűlésének.

 

A Szakosztály 1990 óta megfigyelő tagja az Európai Hegesztési Szövetségnek (European Welding Federation, EWF). Az MHtE-vel kötött megállapodás értelmében az EWF-ben hazánkat 1997-től az Egyesülés képviseli. Ezzel egyidőben az MHtE mindenkori igazgatója a Hegesztési Szakosztály vezetőségének tagja, s 1999-től az MHtE jogi tagvállalata az Egyesületünknek.

 

A Szakosztály tagjai munkaterületükön széleskörű kapcsolatot tartanak fenn a szakmai élet nemzetközi intézeteivel, intézményeivel, kiváló személyiségeivel. Egyesületünk 1985-ben írt alá kétoldalú megállapodást a DVS képviselőivel. Az együttműködés keretében 1986-ban közös szemináriumot, 1988-ban az első GTE/DVS, 1992-ben a második GTE/DVS nemzetközi hegesztési konferenciát bonyolította le a Szakosztály.

 

1987-1990 kötött kétoldalú szerződést az Egyesület és a Wilhelm-Pieck Universitat Rostock anyagtechnológia, hegesztő robotok témakörben. 1988-ban kétoldalú együttműködési megállapodás jött létre az Egyesület és az Amerikai Hegesztési Intézet (American Welding Society, AWS) között. A megállapodás a mai napig kitűnően működik.

 

1990. kétoldalú együttműködési megállapodás az Egyesület és az osztrák Hegesztéstechnikai Szövetség (Schweisstechnische Lehr- und Versuchanstalt, SZA) között. Az SZA 1991-1994 között irodát működtet az Egyesület segítségével Budapesten. Az iroda célja az osztrák-magyar kapcsolatok bővítése a hegesztés területén.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Dr. Ginsztler János
1995
Dr. Rittinger János
1995

Bánki Donát Díj

Beck András
1988
Dr. Gillemot László
1975
Dr. Konkoly Tibor
1994
Dr. Szunyogh László
1996
Dr. Zorkóczy Béla
1958

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Dr. Brenner András
1997
Dr. Buray Zoltán
1993
Dr. Gállik István
1979
Megyeri Béla
1977
Nádas István
1994
Dr. Rittinger János
1987

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Bácskai Endre
1979
Baránszky Jób Imre
1972
Beck András
1973, 1984
Becker István
1970
Dr. Béres Lajos
1994
Dr. Brenner András
1976, 1980
Dr. Buray Zoltán
1974, 1982
Dr. Domanovszky Sándor
1994
Fehérvári Attila
1986
Dr. Gállik István
1975, 1985
Györgyi Ferenc
1976
Hoffmann Sándor
1997
Kaposi Pál
1997
Kollár Imre
1981
Dr. Komócsin Mihály
1994
Dr. Konkoly Tibor
1971, 1978
Dr. Kovács Mihály
1997
Lengyel József
1972
Megyeri Béla
1974
Nádas István
1983, 1989
Dr. Rittinger János
1973
Szentiványi Ede
1975
Dr. Szunyogh László
1975
Dr. Visontai István
1993
Dr. Zorkóczy Béla
1971

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott