Gépjármű Szakosztály

A Gépjármű Szakosztály a GTE-t alapító szakosztályok egyike. Neve korábban Gépjármű- és Motortechnikai Szakosztály volt.
A Szakosztály jelenlegi elnöke Dr. Zöldy Máté, titkára Gerő Dezső.

Főbb tevékenységek, leírás

A Szakosztálynak kezdeményező szerepe volt a II. Világháború után megindult nagysorozatú közúti haszonjármű- és motorgyártás szakembergárdájának létrehozásában és továbbképzésében. A tudományos munka elősegítésére szak- és munkabizottságokat szervezett (motortechnikai, főegység, karosszéria és felépítmény, kenéstechnikai, akusztikai stb. bizottságok), tagjai munka- és érdeklődési körének megfelelően. Konferenciák, szakértői tanácskozások, előadások, tanfolyamok szervezésével segítette és segíti a járműgyártásban és üzemeltetésben dolgozó szakemberek naprakész tájékoztatását, fórumot biztosít a szakmai információ cseréjének és megvitatásának. A korai időszakban – a hazai járműipari struktúrának megfelelően – a Szakosztály haszonjármű, később kiemelten autóbusz orientált volt, ami mindmáig érezteti hatását. A Szakosztály meghatározó szerepet vállalt a nyomtatásban megjelenő Járművek, Építőipari és Mezőgazdasági Gépek, 1999-től 2002-ig Járművek címen futó szaklap publikációkkal való ellátásában és szerkesztésében. A napjainkban meghatározó, külföldi érdekeltségű személyautó gyárakkal a Szakosztály kapcsolata informális.

A Gépjármű Szakosztály konferenciák, klubdélutánok és gyárlátogatások szervezésével segíti tagjai és vendégei szakmai tájékozódását és a kapcsolatépítést.

Hagyományos nagyrendezvényünk az Autóbusz Szakértői Tanácskozás. A sorozat 1970-ben indult, 2019-ben 50. alkalommal szerveztünk meg. A rendezvény eredeti célja szerint segítette a nemzetközi szintű magyar autóbuszipar létrejöttét, fejlődését. Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár tömegtermelésének megszűnése után – a Magyar Autóbuszgyártók Szövetségével együttműködve – fórumot biztosít a hazai fejlesztők, gyártók és üzemeltetők számára, figyelemmel az autóbuszok korszerű közösségi közlekedésben játszott szerepére, valamint az új technológiák (gázüzem, hibrid és elektromos hajtás, járműautomatizálás) fejlődésének bemutatására is.

A járművek ma már másról, többről szólnak, mint akár csak 20 évvel ezelőtt. A hagyományos járműmechanika, a szilárdságtani, ergonómiai stb. kérdések megoldása továbbra is „szükséges minimum”, de a ma és a holnap járműveit nem csak ezek határozzák meg. A két legfontosabb új tényező az energiaforrások sokféleségének megjelenése és a járműautomatizálás.

Napjainkban a belsőégésű motorok még meghatározó energiaforrást jelentenek, de megjelentek a különböző szintű hibridhajtások, az akkumulátoros elektromos hajtás és tüzelőanyag cellák is. A prognózisok azt mutatják, hogy a jövőt ezek az új hajtásmódok dominálják, bár a hosszú távú műszaki megoldás nem látszik egyértelműen meghatározottnak. Ezzel együtt egyértelmű, hogy mind a járművek szerkezete, mind az üzemeltetés infrastruktúrája átalakul. A Szakosztály arra törekszik, hogy a tájékoztatás, a szakemberek felkészítése terén részese legyen ennek a folyamatnak.

A járművek automatizálása vonatkozásában a megfogalmazott távlati cél az önvezető járművek elterjedése. Jelenleg már piacérett megoldások a különböző vezetést segítő alrendszerek, de innen még hosszú az út az önvezető járművek széleskörű elterjedéséig. A felmerülő kérdések nem csak jármű-műszaki jellegűek, hanem számos más területet, a jogalkotást, az infrastruktúra fejlesztését, az önvezető járművek társadalmi elfogadtatását stb. is feltételezik. A Szakosztály arra törekszik, hogy a szűkebb jármű-műszaki vonatkozások mellett a teljes kérdéskört is tartsa szem előtt. Ezt szolgálta a 2019-ben megtartott Az innováció szerepe a közúti járművek automatizálásában konferencia.

A Szakosztály célja, hogy a hagyományos járműtechnikai szakterületeken túl foglalkozzon a jelenleg zajló átalakulásban érintett új technikákkal és az ezek alkalmazásához kapcsolódó, ezek elterjedését, elfogadtatását segítő témákkal.

A Szakosztály nemzetközi kapcsolatrendszere a FISITA-hoz és több külföldi autós mérnökegyesülethez kötődik. Az Egyesület 1973-tól tagja a FISITA-nak, a nemzeti autós mérnök egyesületek szövetségének és tagja az EAEC-nek, a FISITA európai szárnyának. A GTE képviseletét ezeken a fórumokon a Gépjármű Szakosztály látja el. 1978-ban Budapesten szervezhettük meg a FISITA világkonferenciát, 2007-ben az EAEC konferenciát, majd 2010-ben másodszor rendeztünk FISITA világkonferenciát. A FISITA tagság jelenleg is számos lehetőséget kínál a szakosztálynak és személy szerint a tagoknak, kiemelten a fiataloknak.

A Szakosztály több, mint egy évtizeden keresztül menedzselte Magyarország képviseletét és a magyar delegált, dr. Matolcsy Mátyás aktív részvételét az ENSZ-EGB/WP.29 bizottságban, amely szervezet a nemzetközi járműelőírások kidolgozását végzi. A Szakosztály tagjai ezen túlmenően is rendszeresen részt vesznek a nemzetközi előírás-harmonizációra irányuló tevékenységben, elősegítve az ország rendezett szakmai együttműködését az EU-val.

A hazai kapcsolatok terén meghatározó a társegyesületekhez (pl. MABUSZ, MAGE, MAJOSZ, KTE) való viszony. Az autósmérnök képzésben résztvevő egyetemekkel a kapcsolattartás elsősorban az ott oktató szakosztályi tagok révén valósul meg. Az autós mérnökképzést a Formula Student mozgalom és a TechTogether versenyek támogatásával is segítjük.

A Szakosztály jelenleg (2019. év végi adat) 223 tagot tart nyilván, köztük több, mint 100 fiatalt, akik a Formula Student versenyre való felkészülés kapcsán léptek be az Egyesületbe.

A Szakosztály munkáját 11 tagú vezetőség irányítja, melynek elnöke dr. Zöldy Máté, társelnöke dr. Voith András, titkára Gerő Dezső.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Dr. Michelberger Pál
1985
Prockl László
1985

Bánki Donát Díj

Dr. Körmendi Ágoston
1984
Dr. Matolcsy Mátyás
1990

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Dr. Ilosvai Lajos
1996
Dr. Jurek Aurél
1961
Dr. Michelberger Pál
1972
Dr. Ratskó István
1982
Rudnai Guidó
1965
Terplán Sándor
1969

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Albrecht Lajos
1987
Dr. Balló Alfréd
1969
Batíz Zoltán
1997
Brickner Géza
1987
Brúzer Zoltán
1975
Dr. Cséry László
1979
Dr. Fodor József
1982
Hatos Géza
1974
Dr. Ilosvay Lajos
1976, 1986, 1994
Keresztes Zsuzsa
1982
Dr. Kólya Tibor
1970, 1979
Dr. Kőfalvi Gyula
1994
Dr. Körmendy Ágoston
1975, 1979
Mádi Jenő
1987
Mares Gyula
1994
Dr. Matolcsy Mátyás
1983
Dr. Michelberger Pál
1979, 1987
Dr. Molnár Csaba
1998
Pentelényi János
1978
Pintér Károly
1973
Ráskai Ferenc
1974, 1983
Dr. Rutkai Lajos
1986
Szatmári Éva
1979, 1986, 1997
Dr. Tárnok Károly
1998
Terplán Sándor
1974
Dr. Udvary László
1987
Varga Antal
1984, 1998
Varga Jenő
1981
Varga Tibor
1977
Dr. Várnai G. Tibor
1983
Dr. Voith András
1978

Műszaki Irodalmi Díj

Batíz Zoltán
1997
Dr. Benyó Pál
1970
Dr. Matolcsy Mátyás
1987
Dr. Michelberger Pál
1973
Nagy Imre
1969
Varga Antal
1996
Dr. Várnai G. Tibor
1987
Vermes Ágoston
1970

Tiszteleti Tag

Prockl László
1993