Elhunyt Weszely István

A Konstrukciós Szakosztály idén leköszönt titkára, a Gépészeti Szakmakultúra konferencia sorozat szervezője 2020. november 22-én váratlanul elhunyt.

1964-ben a Bánki Donát Gépipari Technikumban érettségizett ipari technikus végzettséggel. Gépészmérnöki oklevelét 1969-ben szerezte a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd mérnök-tanár szakot is végzett. 1979-ben védte meg a BME Közlekedésmérnöki Karon közlekedésmatematikai és számítástechnikai szakmérnöki diplomáját.

Szakmai pályáját a Járműfejlesztési Intézet, a későbbi Autóipari Kutató Intézet mechanikai laboratóriumában kezdte. Azonnal számítógép-közelbe került, ami meghatározta szakmai pályafutását: tevékenysége mindig a gépészeti tervezés és fejlesztés számítógépes támogatásához kapcsolódott. Foglalkozott a csuklós autóbuszok menetstabilitásával, zajtechnikai számításokkal, autóbusz vázszerkezetek szilárdsági számításával és a plasztikus deformációra is kiterjedő baleseti szimulációjával. 1978-ban a Mezőgépfejlesztő Intézet számítástechnikai osztályának munkatársa lett. Itt elsősorban a szántóföldi mérések adatfeldolgozását végezte, de részt vett a számítógéppel segített tervezői tevékenység (CAD) bevezetésében is. 1985-ben az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár (1989-től Ikarusbus Járműgyártó Rt.) CAD osztályára került, 1989-95 között az osztály vezetője volt. Az osztály feladata a MEDUSA CAD rendszer üzemeltetése, a felhasználók kiképzése és támogatása volt, többek között a jó használhatóság érdekében segédprogramok készítésével. Autóbusz váz szilárdsági számításokat végzett végeselem módszerrel. Oktatással segítette az AutoCAD és a ProEngineer programok bevezetését, használta is azokat. Közreműködött a MEDUSA rendszernek a Ganz-Mávagban történő bevezetésében. Vezetésével, széleskörű együttműködéssel (Ikarus, Hajógyár, FÉG, Ganz-Mávag) megkezdődött egy CAD oktatási központ szervezése, amely azonban a vállalatoknak a rendszerváltáskor megrendült helyzete okán nem valósult meg.

A GTE-nek 1970 óta aktív tagja. Alapító tagja és egyik szervezője volt a Gépjármű Szakosztályon belül 2003-ban létrejött Szerkezetanalízis Szakbizottságnak, amely 2006-ban beolvadt a Konstrukciós Szakosztályba, ezzel bővítve tevékenységi körét. 2010-től 10 éven át a Konstrukciós Szakosztály titkára volt, ezt a tisztséget 2020. elején adta át, de a konferencia-szervezést folytatta. Egyesületünk munkáját – három különböző szakosztály kezdeményezésére – öt alkalommal Egyesületi Érem és 2013-ban Bánki Donát díj adományozásával ismerte el.

2016-ban Hegedűs József kezdeményezésére megszervezte a Gépészeti Szakmakultúra Konferenciát, amihez megszerezte az MTA Gépszerkezettani Tudományos Bizottság, a BME Gép- és Terméktervezési Tanszék és több intézmény, vállalat támogatását is. A konferencia olyan sikeres lett, hogy sorozattá vált. A siker titka a témák sokszínűségében és nem utolsó sorban abban rejlett, hogy a szakma kiválóságai mellett a fiatal kutatóknak, TDK dolgozatok szerzőinek és PhD hallgatóknak is publikációs lehetőséget biztosított.

Elhunyta előtt István a VI. konferencia szervezésén munkálkodott. Emlékét azzal őrizzük meg legméltóbban, ha folytatjuk ezt a sikeres sorozatot.

Kedves István!  Köszönjük kimagasló szervező munkádat, fáradhatatlan, célratörő tevékenységedet.

Nyugodj békében!

Válaszlevél a Gyászjelentésre: Weszelyné László Anna, 1157 Budapest, Nyírpalota út 53. fsz. 5.

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email