Dr. Igaz Jenőtől búcsúzunk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy korábbi ügyvezető igazgatónk, Dr. Igaz Jenő elhunyt.

Dr. Igaz Jenő
(1943-2022)

Dr. Igaz Jenő 1967-ben szerzett a BME Gépészmérnöki Kar, gépgyártástechnológia szakán gépészmérnöki diplomát, majd 1978-ban a BME-n lett szerszámszerkesztő- és gyártó szakmérnök, 1994-ben a TÜV Bayern Academián Quality Manufacturing System Auditori végzettséget szerzett és 1996-ban a BME-n védte meg doktori disszertációját: „A technológia optimálás lehetőségei üregeléskor” című értekezésével. 1967-74 között a BME Gépészmérnöki Kar, Gépgyártástechnológia Tanszékén egyetemi tanársegédként a gépgyártástechnológia, a forgácsolás és szerszámai, és a készülékszerkesztés c. tantárgyak oktatásában vett részt. Ipari gyakorlatot 1970-71-ben Szerszám és Gépelemgyárak Budapesti Forgácsolószerszám Gyárában fejlesztő mérnöki munkával szerzett. Óraadóként több éven át, 1971-76 között tanított a Bánki Donát Műszaki Főiskolán. 1974-ben pályázati úton került Győrbe, főiskolai adjunktusnak, ahol 1974-76 között a KTMF-KGI, Műszaki Alaptárgyak Tanszékén a géprajz-gépelemek és az általános géptan c. tárgyakat oktatta. 1976-tól egyik alapító tagja a Széchenyi István Főiskola Anyagismereti és Járműgyártási Tanszékének, ahol 1997 óta főiskolai docensi beosztásban oktatott, nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjazásakor „Pedagógiai szolgálatért” emlékérmet kapott. Óraadóként részt vállalt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, az akkori Járműgyártási és Javítási Tanszék minőségbiztosítással kapcsolatos tantárgyainak oktató munkájában is. 40 évet töltött a hazai felsőoktatásban, a gépészmérnök képzésben országosan ismert személyiség, ill. jelentős szerepet vállalat a győri főiskola gépészmérnöki képzésének megteremtésében, a járműgyártási szak megszervezésében, majd az egyetemmé válás megalapozásában. A győri főiskolán részt vett tantárgyak fejlesztésében, a tananyagok, a laboratóriumi és tantermi gyakorlatok kialakításában. Részt vett a Széchenyi István Főiskola és a Nottinghami Trent University által közösen kezdeményezett, angol nyelvű, „integrált gépész villamos mérnök” képzésben, amelynek eredményeképpen a magyar hallgatók Angliában elismert, angol mérnöki diplomát vehettek át. 1987-88-ban tanfolyamfelelős a RÁBA szakemberei számára szervezett „technológiafejlesztő szakmérnöki” képzésben. Rendszeres előadója volt a forgácsoló megmunkálás, a gépgyártástechnológia, a korszerű technológiák, a CAD/CAM/CIM, a számítógéppel segített technológiai tervezés (CAPP), a számítógéppel segített szerszámtervezés (CATP), a gyártási rendszerek minőségbiztosítása (TQM), és az angol nyelven oktatott „manufacturing engineering” c. tantárgyaknak. Jelentős szerepet vállalt a „gyártásautomatizálás és a gépipari CAD/CAM oktatási és kutatási infrastruktúrájának” megteremtésében. Pályázati projektmenedzserként részt vett a győri főiskola, a „SZIF számítógép hálózat rendszertervének és beruházásának” megvalósításában, a „SZIF CAD/CAM/CIM számítógépes mérnöki labor” létrehozásában, és a „RÁBA-SZIF közös Intranet” megvalósításában. Minőségirányítási területen több vállalat gyártási és minőségbiztosítási rendszerének kiépítésében nyújtott tanácsot és vett részt auditokban; FMEA, SPC szakterületen kihelyezett vállalati tanfolyamokat tartott (OPEL, AUDI, Philips). Publikációs tevékenységére jellemző az 5 főiskolai jegyzet, 33 oktatási segédlet, gyakorlati és labor útmutató, 20 szakcikk és konferencia-előadás, megbízásos tevékenységhez kötődően 55 tanulmányban és szakvéleményben társszerzőként, vagy témavezetőként vett részt, társszerzőként 1 közös szabadalmi bejelentése van.

 

A GTE-nek 1968. óta tagja. Kezdetben a GTE Forgácsolási Szakosztályának munkájában vett részt Dr. Bakondi Károly, Dr. Kazinczy László, Dr. Hornung Andor, Pogány Tibor és Dr. Mihályi Ferenc társaságában. Később Dr. Fáy Csaba irányításával a GTE Ifjúsági Bizottságában tevékenykedett. 1976-ban a GTE Győri városi szervezetének lett tagja, Vidos Árpád és Dr. Vermes Ágoston, Ihász Lajos, Czeller Béla, Dr. Kázmér Tibor mellett szerezve tapasztalatokat az egyesületi élet szervezéséről. 1981-1997. között négy cikluson át a GTE Győri Városi Szervezet titkára volt. Több hazai és nemzetközi konferencia szervezésében vett részt: Dr. Kiss Ákos, Dr. Galambos Tibor, Falvi Károly, Dr. Kardos Károly, Németi József, Horváth Ferencné, Hornyák Margit, Bogisits Ferenc, Papp Tibor, Romvári Ferenc, Csizmadia Ferencné dr., Pintér József és sokan mások segítő együttműködésével. 1984-1997. között az egyesület képviseletében a MTESZ Gy-M-S. Megyei Szervezet elnökségi tagjaként tevékenykedett a szövetség közös feladatainak megoldásában: Szabó Sándorné, Sántha Imre, Bizzer Jenő, Sárvári László Wlasits Béla, Baross Károly, Sey László és még többek társaságában. 1989-1997. között több cikluson át a GTE megválasztott főtitkár-helyettese volt és tagja az Országos Elnökségnek, valamint az egyesület Díj-Bizottságának.Egyesületszervezési tapasztalataira építve az Országos Elnökség 1997-től a technikai alelnöki feladatok ellátásával bízta meg. Választott funkcióiban jelentős szerepet vállalt Győr város és az ország tudományos közéletében. Részt vett a területi, a Gy-M-S. Megyei Mérnöki Kamara megszervezésében, annak elnökhelyettese volt 1997-2000 között, ebben a tisztségében egyben a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozat elnökségi tagja is volt (1997-2000). 2000 óta az egyesület ügyvezető igazgatójaként végezte felelősségteljes közösségi munkáját, képviselte az egyesület érdekeit a MTESZ Szövetségi Tanácsában. Tevékenységi körébe tartozott az egyesületi lapok felelős kiadói feladatainak ellátása is. 2002-ben tagjai sorába felvette a Magyar Mérnök Akadémia. Egyesületünket képviselte a FEANI Magyar Nemzeti Bizottságában. Irányította a GTE több megvalósított innovációs pályázatát és a Manufuture-HU NTP projektjét. Társadalmi tevékenységéért 1985-ben MTESZ Emlékérem kitüntetést kapott Győrben, 1986-ban GTE Egyesületi Érem kitüntetéssel ismerték el munkáját. 1992-ben a GTE egyik nagydíját megkapva, Pattantyús Ábrahám Géza-díjas lett. A MTESZ gyémánt jubileumán 2008-ban MTESZ-díjat kapott.

 

Az egyesületben a rendszerváltást követő időszakban a megváltozott körülményeknek megfelelő munkamegosztás, az új jogi szabályozáshoz igazított alapszabály és működési szabályzatok kidolgozásában, megalkotásában alkotóan vett részt, miközben folyamatosan figyelte a szervezetek átalakulását, a műszaki történelmünk alakulását. A székház csere kapcsán a megváltozott helyzethez kellett igazítani a munkarendet, a lakókörnyezetünket, amiben meghatározó aktivitással vett részt. Amikor személyesen nem tudott velünk lenni, akkor is elérhető volt telefonon, interneten és adott javaslatokat a feladatok megoldásához.

 

Dr. Igaz Jenő ügyvezető igazgatónak több, mint húsz éves egyesületért végzett vezetői munkájáért mondott 2020-ban köszönetet a „Kristály Díj” adományozásával Egyesületünk.

 

Mély fájdalommal búcsúzunk és emlékét kegyelettel megőrizzük.

Támogassa a GTE-t
Adója 1%-ával!

A 75 éves múltra visszatekintő GTE elkötelezett
a magyar műszaki tudományok fejlesztése iránt.

Adószám:
19815682-2-42
kÖSZÖNJÜK!