Tolna Megyei Szervezet

A Tolna Megyei Szervezetünk 1973-ban alakult kezdetben Szekszárdi Városi Szervezet néven, 1981-től viseli jelenlegi nevét.
A szervezet jelenlegi elnöke Lipovszky József, titkára Fáncsy István.

Főbb tevékenységek, leírás

1973-ban tagtoborzással, a GTE  Szekszárdi Városi Szervezet létrehozásával kezdődött a GTE-s élet Tolna megyében. Az 1976-ban újjáválasztott vezetőség, Szekercés Sándor elnök és Békési Mihály titkár vezetésével üléseit a város, majd a megye iparvállalatainál tartotta üzemlátogatással, szakmai konzultációval egybekötve.

A bázis iparvállalatok üzemi GTE csoportjainak – MMG, BHG, MEZŐGÉP, CSIV, ZIM, LÁNG, TALUX – tevékenysége, rendezvényei egészítették ki a városi szervezet éves munkatervét. Fő cél a műszaki szakemberek összefogása, szakirányú ismereteinek bővítése volt. Tanulmányutakat, előadásokat, tanfolyamokat szerveztünk.

Kiállításokon, szakmai konferenciákon vettünk részt. Megszerveztük és működtettük a megye iparvállalatainak közreműködésével a főmérnökök tanácsát, a TMK, GYGO és MEO vezetők évenkénti szakmai konzultációját.

1981-ben a városi szervezet átalakult, a GTE Tolna Megyei Szervezet nevet vette fel. Hladics Zoltánt választottuk titkárnak. Tovább erősítettük a bázis vállalatok üzemi csoportjaival az együttműködést. Az időszaknak megfelelő szakirányú előadásokat, belföldi tanulmányutakat szerveztünk, többek között pneumatika, robottechnika, munkaszervezés, MEO témakörökben. 1988-tól 2020-ig Kulcsár József volt az elnökünk.

1990-ben 140 fizető tagunk volt, majd a gazdasági változások miatt a létszám csökkent. 2019-ben 16 tagunk volt, 10 nyugdíjas, ezen belül 6 tag 70 éven felüli.

A tavaszi taggyűlésen az éves munkaterv, a tanulmányút és azzal kapcsolatos feladatok megbeszélése, elfogadása. A tanulmányút megszervezése, lebonyolítása. Az évzáró taggyűlés megszervezése, megtartása.

A GTE központ előírása szerinti, éves munkaterv, költségterv, elszámolás, javaslatok, valamint egyéb feladatok előkészítése, megvalósítása. Négy évenként a tisztújító taggyűlés megtartása, dokumentálása.

Korábban az ország összes autógyárában, az Atomerőműben többször, a BNV-n többször, NABI, Taszár, Bátaapáti, stb. voltunk tanulmányúton. Az utóbbi években Tolna megye és Szekszárd ipari üzemeit látogattuk meg. Célunk a tanulmányutak megszervezésével a jelenlegi működés és létszám megtartása.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Nincs díjazott

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Nincs díjazott

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Fáncsy István
1994, 2018
Kulcsár József
1996

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott