Győr-Moson-Sopron megye – Soproni Szervezet

A Soproni szervezetünk 1952-ben alakult.
A szervezet jelenlegi elnöke Dr. habil Czupy Imre, titkára Dr. Horváth Attila László.

Főbb tevékenységek, leírás

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Sopron Városi Szervezete 1952-ben alakult, azóta folyamatosan működik, jelenleg önálló városi szervezetként. Fénykora a 70-es, 80-as évekre tehető, amikor kb. 150 taggal, és számos jogi taggal rendelkezett. Utóbbiak közül jelentősebbek voltak az AFIT Soproni üzeme, az ELZETT Soproni Gyára, a Soproni Gépgyár, a Finommechanikai Vállalat, a Soproni Vasöntöde és a Petőházi Cukorgyár. A felsorolt cégeknél dolgozókon kívül számos tagja volt a soproni textilipari üzemekből, a Gázgyárból, a GySEV-től, a Soproni Tűzoltóságtól és az Egyetemről is.

A rendszer-változáskori iparstruktúra átalakulás negatív irányban érintette Sopron gépiparát, így a GTE merítési bázisa jelentősen csökkent. A 2000-es évek elején szervezetünk mintegy 40 tagot számlált. Akkori jogi tag volt a ROTO ELZETT CERTA Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft. (Lövő), és a Petőházi Cukoripari Rt. Szervezeti életünk aktivitása összefügg a háttérrel. A fénykorban rendszeresen szerveztünk szakmai rendezvényeket különböző vállalatoknál, országos és külföldi tanulmányutakat, szakmai továbbképzéseket, helyi és országos tudományos üléseket, konferenciákat, de még GTE bálokat is.

Napjainkra aktív tagjaink száma sajnos jelentősen csökkent. Rendezvényeink száma kevesebb, de élni akarásunkat számos rendezvényen való részvétel jelzi.

Elsősorban erdészeti gépesítéssel kapcsolatos kutatómunkát folytatunk, gépfejlesztésekben veszünk részt, ill. munkavédelmi vizsgálatokat végzünk az ország egész területén. Havonta vezetőségi üléseken vitatjuk meg az aktuális kérdéseket. Éves rendszerességgel taggyűlést tartunk. Lehetőségeinkhez mérten kapcsolatokat ápolunk a többi tagszervezettel.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Nincs díjazott

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Dr. habil Czupy Imre
2015
Dr. Horváth Béla
2000

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Ács Kálmán
2007
Böröcz István
2004
Czingráber József
2008
Dr. Czupy Imre
2005
Csík Tamás
2002
Csuka Zsolt
2008
Daróczy József
2004
Domnanics István
2000
Főző Ferenc
2007
Gulyás Nándor
2003
Horváth Antal
2006
Dr. Horváth Attila László
2018
Kornek Károly
1999
Kőhalmi János
2003
Dr. Krisch Róbert
2006
Loibl Imre
2005
Matusek István
1999
Pintér János
2000
Soproni Károly
1999
Varga József
2002

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Kőhalmi János
2006
Lajtai József
2007
Sántha Róbert
2008