Bács-Kiskun megye – Kecskeméti Szervezet

Bács-Kiskun megye és ezen belül Kecskemét mezőgazdasági jelleggel bírt egészen az 1950-es évek végéig. Az iparosodás az 1960-as évektől gyorsult fel, részben új gyárak kialakulásával, régi gyárak rekonstrukciójával, részben budapesti vállalatok. Az ipar kialakulásával egyidőben, illetve azon belül létrejött a gépipari bázis is, amely ugrásszerűen megnövelte azon műszakiak számát, akik a megalakuló GTE tagságát képezték.

A szervezet jelenlegi elnöke Dr. Danyi József.

Főbb tevékenységek, leírás

Az ipar megnövekedett igénye tette szükségessé a mai Gépipari Automatizálási és Műszaki Főiskola elődjének, a Felsőfokú Gépipari Technikumnak a létrehozását is. A főiskola 1999-ben ünnepelte alapításának 35. évfordulóját.

 

A fentiekben leírt okok miatt megnövekedett számú műszaki értelmiség vetette fel azt a jogos igényt, hogy alakuljon meg a helyi szervezet. Kecskemét amellett, hogy a mezőgazdaság, a szőlészet és borászat, valamint a kertészkedés központja maradt, jelentős ipari centrummá is vált.

 

Alakulásunkkor kb. 70 fő volt a létszám. Szervezetünkhöz csatlakoztak Kiskunfélegyháza és Tiszakécske gépipari üzemeinek műszaki szakemberei is.

 

A kecskeméti szervezet 1965-ben történt megalakulásától az 1989-90-es években bekövetkező változásokig az alábbi területeken tevékenykedett és ért el eredményeket:

  • előadások, szakmai napok szervezése,
  • különböző szintű szakmai és vezető-továbbképző tanfolyamok,
  • közreműködés megyei és városi fejlesztési tervek kidolgozásában,
  • műszaki főiskolás hallgatók bekapcsolása a GTE munkájába, szakdolgozati pályázatok kiírása és díjazása,
  • a taglétszám elérte a 2-300 főt is, műszaki főiskolás taglétszám kb. 100 fő volt,
  • a kecskeméti Tudományos és Technika Háza igen jó lehetőséget adott a legkülönbözőbb szakmai és kulturális rendezvények számára, de a klubélet, baráti találkozók, bálok rendezésére is.

A 90-es évek elején a kecskeméti régióban is összeomlott a korábbi szerkezetű ipar. Az iparvállalatok megszűnésével, feldarabolódásával, a tulajdonviszonyok megváltozásával egyidőben a gépipari szakemberek szervezett és személyes kapcsolatrendszere is leépült.

 

1994 őszére a helyi szervezet szinte tagság nélkül maradt. Az előző négy év olyan súlyos helyzetet teremtett, hogy az 1994 őszén megválasztott új vezetőség azóta is a szervezet újjáélesztésén dolgozik. Rendezvényeink (konferencia a tűzvédelmi törvényről, minőségbiztosítási szakmai nap, különleges gépipari technológiák szakmai nap, megbeszélés a megyei Mérnök Kamarával, stb.) a Magyar Tudomány Napi műszaki szekciók kivételével nagyon alacsony érdeklődés mellett zajlottak. A néhány regisztrált tag inkább központi szakosztályokban dolgozik

 

Kecskemét környékén is érezhető a gépipari tevékenység élénkülése. Ez és a további erőfeszítések talán lehetővé teszik a GTE Kecskeméti Szervezetének megújhodását.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Nincs díjazott

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Nincs díjazott

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Budai György
1982
Dr. Csikai Imre
1974
Dr. Danyi József
1995
Fazekasné Dr. Berta Mária
1984
Fodor András
1983
Jakubekné Dékány Ildikó
1980, 1987
Kassai Lajos
1977
Dr. Lovas Béla
1975
Mátyás Mihály
1986
Mihala Ferenc
1974
Miklovics József
1979
Nagy János
1986
Nagy József
1979
Nyerges Ferenc
1976
Pallagi Sándor
1983
Pataki Árpád
1976
Rendetzky János
1974, 1982
Sándor István
1988
Szabó János
1985
Tohai László
1974
Dr. Tóth Tihamér
1987
Vágó Iván
1973
Dr. Varga László
1979, 1993
Záray Géza
1971

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott