Heves megye – Egri Szervezet

Az Egri Szervezetünk 1958-as megalakulása óta fogja össze az ipari szakembereket, folyóiratot adott ki, rendezvényeket és tanulmányutakat szervezett, azonban a 90-es évek elejétől erősen lecsökkent a szervezet munkája iránti igény.
A szervezet jelenlegi elnöke Tamás Endre, titkára Bolyki Ferenc.

Főbb tevékenységek, leírás

Az Egri Szervezet 1958. július 3-án alakult meg – a GTE “Egri Helyi Csoportja”.

Az alakuláskor három vállalat szakembereit tömörítette az egri csoport, 1965-re kialakult a jogi tag vállalatokra épülő szakosztályi szervezet, amely alapkövét jelentette az egyesületi munkának. Egy-egy szakosztály a saját vállalaton belüli feladatokra koncentrálva állította össze munkatervét, programját és ezek szerint is tevékenykedett. Az évek során a szakosztályok száma a bekapcsolódó újabb vállalatok révén bővült, a legjobb években 10 szakosztály működött.

A vállalatokra épülő szakosztályok mellett a 70-es évek közepétől megjelentek az általános, valamennyi gazdálkodó egység munkájában meglévő, közös feladatok támogatására szerveződött szakmai munkabizottságok. Ezek az azonos munkaterületen dolgozó szakembereket tömörítették, így a karbantartás, a szervezés, az oktatás, a gyártóeszközellátás, a tűzvédelem, az anyagellátás területén.

A GTE alapszabályának megfelelően, az Egri Szervezet is alakulása óta egyik legfontosabb és folyamatos feladatának tekintette tagjainak szakmai továbbképzését. Kezdettől fogva az előadások és a tanfolyamok jelentették a legmegfelelőbb kereteket az oktatási munka szervezésére.

A szakmai továbbképzés egyik legközvetlenebb módja a tapasztalatok cseréje. Ennek leghatékonyabb formája a tanulmányút. A tanulmányutak elsősorban a fejlett gyártmány és gyártási kultúrával rendelkező belföldi és külföldi vállalatok felé irányultak.

Az Egri Szervezet életében is kiemelkedő események voltak a “nagyrendezvények” azaz a konferenciák, az ankétok és a szimpóziumok. (például Pneu-Hidro Konferencia, Hűtőlánc-technikai Kollokvium stb.).

Az alakuláskor elhatározásra került az is, hogy egy rendszeresen megjelenő szaklapot hoz létre a csoport. Ez 1960-ban meg is született “Egri Műszaki Híradó” néven, amely majd “Heves Megyei Műszaki Híradó” és “Heves Megyei Műszaki Élet” címmel jelent meg 2006-ig, egyedüli vidéki szaklapként az országban.

A szorosan vett szakmai programok mellett jutott energia hosszú éveken át, a szabadidős rendezvényekre is. A legkedveltebbek az évente megrendezésre került “Gépipari Majális”-ok voltak, amelyből fennállása alatt 25-öt rendezett az Egri Szervezet.

Az 1980-as években indult be az úgynevezett megbízásos munkák rendszere, ezek koordinálására létrejött az Egri Mérnöki Iroda, amely aztán országosan is szép eredményeket mondhatott magáénak.

A 90-es évek elején teljesen átalakult a magyar ipar szerkezete, az állami – nagyvállalati modellt felváltotta a privatizált, zömében a kis és a közép kategóriába tartozó vállalati struktúra. Természetesen ezektől a folyamatoktól az Egri Szervezet sem tudta magát függetleníteni, az egyesületi munka iránt megcsappant az érdeklődés. A jogi tag vállalatok privatizációs átalakulása során egyes egységek teljesen megszűntek, másoknál az új tulajdonosi szemlélet nem segíti az egyesületi tevékenységet. A hullámvölgyet az 1992-93-as évek jelentették, amikor is a taglétszám jelentősen lecsökkent és megcsappant a jogi tag vállalatok száma is.

A több mint 60 éve megfogalmazott alapfeladatok ma is érvényesek: a szakmai képzés, a szakmai ismeretek cseréje, üzemlátogatások, és a szakmai fórumok megrendezése.

Az útkeresés, az új megoldások megtalálása, mindennapi jellemzője egy műszaki szakembernek. Az egyesületi életben sem tehetünk mást, mint az alapcélokat szem előtt tartva, a folyamatosan változó gazdasághoz igazítjuk a tevékenységeinket és igyekszünk hasznosan támogatni az ország gépiparát és az egyes szakemberek, tagjaink mindennapi szakmai sikereit gyarapítani.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Demeter Pál
1983
Füzessy János
1974
Kócza Imre
1969

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Nincs díjazott

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Árgyelán Szabin
1982
Balogh József
1984
Debreczeni Tibor
1983
Demeter Pál
1971
Farkas József
1970, 1979
Farkas László
1972
Füzessy János
1968, 1970
Győrfi Ferenc
1976
Hidas Balázs
1977
Horpáczy Ferenc
1971
Horváth János
1983
Józsa Tamás
1974
Kelemen Benjámin
1973
Kiss András
1995
Kócza Imre
1978
Kovács Gyula
1982
Kovács Tibor
1998
Kőrösi József
1979
Magi Attila
1994
Major László
1982
Mihics József
1989
Molnár Imre
1980
Nagy Dezső
1973
Nagy János
1999
Ócsai László
1975
Orsó Teodóra
1980
Pető György
1978
Petró Zoltán
1971, 1979
Renn Oszkár
1981
Schmidt Rezső
1972
Sinkovics Kálmán
1993
Smuczer Tibor
1998
Sóki Mihály
1976
Stalmájer József
1989
Szombathy Kálmán
1985
Takács Dániel
1986
Tamás Endre
1986, 1998
Tarnai László
1975
Vigh Miklós
1985, 1999
Zydka Zsolt
1981

Műszaki Irodalmi Díj

Árgyelán Szabin
1998

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott