Budapest – Csepeli Szervezet

A GTE Csepeli Szervezet megalakulása (1962), léte és tevékenysége mindvégig szoros összefüggésben formálódott a Weiss Manfréd alapította Csepel Vas- és Fémművek elmúlt negyven évének történelmével.
A szervezet jelenlegi elnöke Párkányi Zoltán, titkára Szomi József Iván.

Főbb tevékenységek, leírás

A GTE 1949. februárjában tartott alakuló közgyűlése utáni időszakban még nem adatott meg a lehetőség Csepelen a műszaki és gazdasági tevékenységet folytató szakemberek társadalmi összefogására. Néhány év eltelte után azonban a Csepel Művekben bekövetkezett műszaki színvonal emelkedés és a termelés növekedése folytán szükségesnek mutatkozott a már korábban jelentős számban különböző központi tudományos egyesületekben működő csepeli szakemberek helybeli összefogása, ezért a művek vezetése ezekre a központi szakosztályokban tevékenykedő tagokra támaszkodva létrehozta 1960-ban a helyi MTESZ, majd ezen belül 1962-ben a GTE Csepeli Szervezetét azzal a célkitűzéssel, hogy

  • elősegítse a gyár műszaki fejlődését, kiemelten járuljon hozzá a gyártmány- és gyártásfejlesztési feladatok megoldásához.
  • sajátos eszközeivel segítse a szakemberek képzését, továbbképzését, ismeretterjesztés útján bővítse műszaki ismereteiket.

Főbb tevékenységi köre:

Csaknem három évtizeden keresztül ezen célkitűzéseknek, valamint a GTE központ iránymutatásának megfelelően nagyon eredményesen működött a GTE Csepeli Szervezete, mintegy 8-9 szakosztályban, 34 szakbizottságban, miközben az alapító 120 fő taglétszám 500-600 főre is felduzzadt.

Az 1980-as évek végén megkezdődött társadalmi és gazdasági változások a Csepel Művekre is nagymértékben kihatott, azonban a GTE Csepeli Szervezete igyekezett ezen megváltozott helyzethez igazodni és főbb célkitűzéseit megvalósítani.

Ma már ugyan 70 taggal, négy szakcsoportban és főként a rendszeres klubszerű működéssel tesszük vonzóvá a helyi műszakiak számára az egyesületi életet, szakmai előadásokon, vállalkozások gép és gyártási rendszerének bemutatásán keresztül, valamint tanulmányutak megrendezésével.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Bajtai Sándor
1972
Horváth Csaba
1993
Késmárki Ferenc
1997
Szabados Endre
1995
Tari Antal
1969

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Farkas Emil
1981
Móra István
1990

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Alföldi László
1979
Bajtai Sándor
1970, 1985
Bánkuti József
1975
Bodnár Károlyné
1976
Braun József
1991
Dancsó László
1972, 1986
Deli András
1985
Dohányos Zoltánné
1989
Domonkos Lajos
1989
Engelhardt Pál
1976
Faragó József
1998
Farkas Emil
1978
Forray Antal
1996
Fülöp Gyula
1998
Horváth Csaba
1988
Höffler Róbert
1993
István Pál
1975
Késmárki Ferenc
1994
Kisgergelyné Szalai Jolán
1990
Lengyel Ottó
1988, 1994
Lőrincz Lajos
1981
Dr. Markó József
1984
Móra István
1970
Orsó Géza
1995
Pálosi László
1977
Pányi József
1982
Pesák József
1996
Rapcsák János
1970
Sári Györgyné
1980
Stork József
1974
Szabados Endre
1992
Téglás Gábor
1990

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Dancsó László
1994