Képlékenyalakító Szakosztály

A Szakosztály illetve jogelődeinek tevékenysége a GTE megalakulásának időpontjáig vezethető vissza. A GTE megalakulásakor létrejött Technológia Szakosztály keretén belül kezdődött el a képlékenyalakítási szakterület tevékenysége. A Technológiai Szakosztály létrejötte után rövidesen megalakult a Szakosztályhoz tartozó Képlékenyalakítási Főbizottság. Keretein belül azok a szakemberek kezdtek e szűkebb területen tevékenykedni, akik korábban a fémtömegcikk, gyártóeszköz gazdálkodás, forgács nélküli alakítási technológiák területén dolgoztak, működtek. A Főbizottság eredményes munkájának, fejlődésének és tömegbázisának növekedése eredményeképpen 1978-ban létrejött a Központi Képlékenyalakító Szakosztály.
A Szakosztály jelenlegi elnöke Dr. Danyi József.

Főbb tevékenységek, leírás

A megalakulás utáni időben a Szakosztály létszáma 200 fő felett volt. A társadalmi, gazdasági változások eredményeképpen jelenleg mintegy 40-50 fő a Szakosztály létszáma. Ezen problémán kívül aggasztó jelenség még, hogy egyre kevesebb fiatalt sikerült megnyerni a GTE-ben való munkára, közreműködésre.

 

A Szakosztály működésének teljes ideje alatt szoros és gyümölcsöző kapcsolat alakult ki:

 

  • Az OMBKE Kovácsolási Szakbizottságával;
  • Egyetemekkel, főiskolákkal (pl.: BME, ME, SZIF, BDMF, GAMF);
  • Vállalatokkal, melyek reprezentánsai voltak a képlékeny alakítás egyes területeinek.

Főbb tevékenységek:

 

Szakosztályunk rendszeresen részt vett konferenciák és kiállítások szervezésében.

Ezek közül kiemelkedők:

  • IDDRG 1996-ban Egerben tartott konferenciája
  • 1978-tól 3 évente Győrben tartott nemzetközi Képlékenyalakító Szeminárium.

A résztvevők létszáma minden esetben 200-300 fő volt.

 

Rendszeres részvétel külföldi rendezvényeken, konferenciákon, kiállításokon, szakvásárokon. Ezt követően rendszeres szakmai beszámolók szervezése.

Szakmai bemutatók hazai és külföldi szervezése, kutatóhelyek, oktatási intézmények és reprezentatív üzemek látogatása.

A Szakosztály szakembereinek részvételével továbbképző tanfolyamok szervezése, előadások tartása, szakmai fórumokon való részvétel, vélemények adása, zsűrizések.

Külföldi cégek által tartott szakmai előadásokon való részvétel, pl.: a svéd Uddeholm acélgyártó cég által Bécsben tartott több előadása.


Nemzetközi kapcsolatok:

 

Nemzetközi kapcsolat terén, a GTE szervezete és ezen belül Szakosztályunk képviselteti magát az IDDRG és az ICFG nemzetközi szervezetekben.

 

A Képlékenyalakító Szakosztály szerteágazó tevékenységéből a fentiek csak a legfontosabbként említettek. Általában elmondható, hogy a Szakosztály illetve szakemberei e szakterület képviseletének minden vonatkozásában meghatározóként voltak jelen.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Erdősi József
1993

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Dr. Kardos Károly
1995
Dr. Ziaja György
1993

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Dr. Czinege Imre
1988
Gulyás Gábor
1985
Kovács József
1993
Dr. Tisza Miklós
1993
Dr. Ziaja György
1986

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott