Karbantartási Szakosztály

A Karbantartási Szakosztály 1959-ben alakult.
A s
zakosztály jelenlegi elnöke Dr. Göndöcs Balázs, titkára Kalincsák Zoltán.

Főbb tevékenységek, leírás

A szakosztály fejlődése nyomon követte az ipari üzemfenntartó-karbantartó tevékenység hazai szakaszait. A Szerszámgép Szakosztály 1959-ben hívta életre a TMK szakbizottságot. Ennek fő célja igényes szakmai rendezvények és hazai tanulmányutak szervezése, a szakkönyvírás és a szakmai tanfolyamok segítése volt. A szakbizottság 1963-ban rendezte meg az első hazai Karbantartási Konferenciát, 1965-ben pedig az I. Nemzetközi Karbantartási Konferenciát.


1965-ben a Szerszámgép Szakosztályból való kiválás után önállóan, Központi Üzemfenntartási Bizottságként működött tovább, majd 1977-ben Karbantartási Szakosztállyá alakult. A több mint száz tag nyolc szakbizottságban tevékenykedett. A vidéki szervezetek karbantartási csoportjainak létrejöttét a területi bizottság segítette.

Magasabb szintű tevékenységet jelentett 1982-ben a Karbantartási Központi Szakosztállyá alakulás, amelyben szakági és szakmai bizottságok dolgoztak országos hatáskörrel.


A 80-as évek elején a GTE létrehozta a karbantartás helyzetét feltáró tanulmányt segítő koordinációs bizottságot. A bizottság feladata volt a karbantartási területek MTESZ szintű koordinációja is.


Széles szakmai bázist biztosított az 1983-ban létrejött Főmechanikusi Fórum.


A Szakosztály feladatának tekintette a szakterületet érintő elemzések, koncepciók kidolgozását, jogszabálytervezetek és hatósági előírások előkészítését és tervezeteinek véleményezését valamint javaslatokat dolgozott ki új jogszabályokra, illetve jogszabály módosításokra. A fejlesztési célú tanulmány mellett a korábbi években számos szakirodalmi mű született.


A GTE keretén belül a karbantartás művelői a szakirodalom területén is maradandót alkottak. A Szakosztály kezdeményezésére indult 1965-ben az OMKDK kiadásában az “Üzemfenntartás” szakirodalmi gyűjtemény főmechanikusok számára. Tagjaink közreműködésével, Szabó Bendegúz főszerkesztésével készült el a “Karbantartási Kézikönyv”. A következő jelentős mű a “Számítástechnika az üzemfenntartásban” címmel jelent meg 1982-ben. 1989-ben került kiadásra a GTE támogatásával “A gépipari üzemfenntartás korszerű módszerei” címmel a CsSzSzK (CsVTSz) Egyesülettel közös kiadvány.


Az eltelt 38 év során mintegy 30 nagyrendezvényünk volt, amelyeken 180-250 fő vett részt, de nem egy esetben elérte a 600 főt is. Ezek sorába tartoztak az Országos Főmechanikusi Tanácskozások és az Országos Karbantartási Konferenciák. A Szakosztály életében jelentős rendezvények voltak a Nemzetközi Karbantartási Konferenciák. A konferenciákon elhangzott előadásokból kiadvány vagy az utóbbi időben 1992-től Gépgyártástechnológia különszám jelent meg.


Jelentős szerepet játszott az elmúlt idő távlatában a szakoktatás és továbbképzés tanfolyamainak szervezése a szakmai szervezeteink életében. Az elmúlt több mint 3 évtized alatt nagyszámú tanfolyam került megrendezésre.


Nemzetközi kapcsolatok:

A nemzetközi konferenciák szervezése során kapcsolatba kerültünk külföldi tudományos egyesületek karbantartó szakembereivel. A nemzetközi együttműködés területén a szocialista országok tudományos egyesületei karbantartási szervezeteivel rendszeres kapcsolatban voltunk. A IV. Nemzetközi Karbantartási Konferencián a jelenlévő külföldi partnerekkel egyeztetett és elfogadott ajánlás alapján javaslatot tettünk az INTERTECHNO keretében megalakítandó INTERROMONT Nemzetközi Karbantartási Szervezet létrehozására. Ennek alapján megszületett a szocialista országok karbantartási szakembereinek nemzetközi titkársága és az INTERREMONT munkacsoport. Az INTERREMONT keretében való együttműködés ugyan megszűnt, de a korábbi ismeretségek alapján mind a hazai, mind külföldi nemzetközi konferenciákon kölcsönös részvételek előfordulnak.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Gede Miklós
1998
Nyíri László
1986
Dr. Sólyomvári Károly
1997

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Nincs díjazott

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Brockhauser Sándor
1983
Gede Miklós
1978, 1989
Jakab Zoltán
1988
Kiss Antal
1976
Dr. Mélykúti Csaba
1984
Nyíri László
1979
Orosz Emőke
1986
Dr. Pap András
1995
Petrikó Tiborné
1981
Sipőcz Sándor
1987
Dr. Sólyomvári Károly
1985
Stickl László
1983
Szabó Bendegúz
1984
Dr. Vermes Pál
1998

Műszaki Irodalmi Díj

Dr. Vermes Pál
1996

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott