Hidraulika-Pneumatika Szakosztály

1971-ben jött létre a GTE Automatika Szakosztályon belül a Hidraulika Szakbizottság és a Pneumatika Szakbizottság. Ezek a szakbizottságok alapozták meg, illetve építették ki azon főbb tevékenységeket, amelyeket folytatva a Szakosztály kimagasló eredményekkel megvalósította célkitűzéseket. E két Szakbizottság összevonásával került létrehozásra a Hidraulika-Pneumatika Szakosztály 1980-ban.

A Szakosztály jelenlegi elnöke Dr. Horváth Béla, titkára Telek Péter.

Főbb tevékenységek, leírás

A gyártók és felhasználók széleskörű információ cseréje.

Ennek egyik eleme az 1972-ben létrehozott, háromévenként megrendezésre kerülő Pneu-Hidro Nemzetközi Konferencia és Kiállítás sorozat szervezése, amelynek 1987-ig a Győri Szervezet, azt követően a Borsod megyei Szervezet a szervezői partnere és házigazdája. (E Konferenciasorozat sikerességét reprezentálja, hogy a hetvenes években a résztvevők létszáma volt, hogy elérte a 700 főt).

Ugyancsak sikeresek voltak azon egynapos ankét sorozatok, amelyek egyik része a gyártók bemutatkozására, fejlesztéseik eredményeinek ismertetésére, másik része külön-külön a felhasználói területek alkalmazástechnikai megoldásaira szerveződtek.

Ide sorolandók a nemzetközi kapcsolatok révén, tagjaink több nemzetközi konferencián történő részvétele is, illetve a külföldi szakemberek fogadása.

Hazai illetve nemzetközi viszonylatban évenként több alkalommal szerveződtek gyárlátogatások, amelyek résztvevői egyrészt a hazai gyártók, másrészt a felhasználók szakemberei voltak.


Másik fő tevékenység az oktatás területének támogatása.

A hidraulika és pneumatika oktatás bevezetése a közép- és felsőoktatásban igen késve indult be. Úttörő szerepet töltött be a Gépipari Automatizálási Műszaki Főiskola (Kecskemét) és a Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc), de a további oktatási intézmények ezektől leszakadtak. Szakosztályunk a legkülönbözőbb módon igyekezett ráhatást gyakorolni az oktatás széles körűvé tétele érdekében.

Itt kell kiemelni, hogy szakosztályunk létrehozta a szakosztályon belül a Hidraulika és Pneumatika Oktatók Országos Tanácsát. (elnöke: Dr. Kas János), amely kétévenként vándor konferenciát szervez. Eddigi színhelyei: Miskolc, Nyíregyháza, Gödöllő, Debrecen, Esztergom, Nagybánya, Sopron.

Az oktatási tevékenységhez kapcsolódóan 1993-ban megszervezésre került a Középiskolások Országos Pneumatika versenysorozata, amely évenként került megrendezésre. A szervezés kiemelkedő tevékenysége Merényi József nevéhez fűződik, akinek kitartó munkájának köszönhetően ma már a Nemzeti Szakképzési Intézet e versenyt elismeri, hivatalos naptárába minden évben felveszi. A verseny legjobbjai szakmai tárgyi vizsgamentességet, illetve továbbtanulási kedvezményt kapnak. Az első verseny színhelye az Andrássy Gyula Műszaki Szakközépiskola (Miskolc) volt. További színhelyek: Szolnok, Győr, Kiskunfélegyháza, Eger, Hódmezővásárhely. Az esetenkénti szervezésben kiemelkedő feladatokat vállaltak Dr. Elek István és Dr. Csernyánszky Imre, mint zsűrielnök.

Jelentős eredmények történtek a szakmai felnőttoktatás területén. 1972-től kezdődően a felhasználók részéről tömeges továbbképzési igény jelentkezett a hidraulika és pneumatika területén. Ezek megrendezését szakosztályunk felvállalta és több száz tanfolyamot sikerrel megtartott.


Szakosztályunk további fontos feladatának tekintette a hidraulika és pneumatika, szabványosítás területén a szakmai segítségnyújtást a Magyar Szabványügyi Hivatalnak. E munkában kiemelkedő tevékenységet végeztek: Vincze Árpád, dr. Fűrész Ferenc, Kovács Tibor, Dr. Kröell Dulay Imre, Kozmon Gábor.

Szakosztályunk mellett, amelynek szakmai központi szerepe volt, működött a Borsod megyei Szervezeten belül egy igen jelentős Hidraulika Pneumatika Szakosztály, amely szervezetileg elkülönült, de szakmailag nem. A fentebb felsorolt tevékenységek jelentős része, azok indíttatása és eredményei az Ő nevükhöz is fűződik. A rendszerváltást követően, a megváltozott körülmények azt indokolták, hogy e két szervezet egybeolvadással, a súlypont Miskolcra helyezésével működjön. Ez a lépés szervezetileg is megtörtént 1997-ben.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Nincs díjazott

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Nincs díjazott

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Nincs díjazott

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott