Forgácsolási Szakosztály

A forgácsolás a hagyományos gyártás elemi eljárása, tehát természetes, hogy e szakmakultúra mérnökei és technikusai a GTE alakulásában is jelentős szerepet játszottak. A különböző technológiai ágak szakemberei 1951-ben alakították meg a Technológiai Szakosztályt.
A Szakosztály jelenlegi titkára Wein Ádám.

Főbb tevékenységek, leírás

E keretek között a forgácsolósok először a Forgácsolószerszám Szakbizottságba tömörültek, majd ezen belül további bizottságok alakultak a szerszámélezés, a kerámia, mint szerszámanyag témájának művelésére. A magyar forgácsolás ekkor olyan világnagyságokkal dicsekedhetett, mint Dr. Kazinczy László, Dr. Hornung Andor és Dr. Bálint Lajos. Nem véletlen, hogy a nagyok mögött, folytatva az elméleti és gyakorlati megalapozottság igényét, jelentősen merítve a GTE szellemiségéből és az itt kialakuló műhely adottságaiból olyan hasonlóan jelentős, tudós és a gyakorlatban is eligazodó generáció fejlődött, mint Dr. Kalászi István, Dr. Bakondi Károly, Pogány Tibor, Dr. Kardos Árpád, Dr. Mihályi Ferenc, Dr. Drahos István, Dr. Meleghegyi József, Frank János, Dr. Angyal Béla. Dr. Gribovszky László – és a sor folytatódott Dr. Kazinczy Miklóssal, Lévárdy Ilonával és Ivánnal, Dr. Igaz Jenővel, Dr. Nagy Eörssel, Dr. Káldos Endrével, Dr. Takács Jánossal, Dr. Szmejkál Attilával, Dr. Fridrik Lászlóval, Dr. Dudás Illéssel, Hornyik Lászlóval, Dr. Szabó Andrással, Dr. Cselle Tiborral, Dr. Palásti Kovács Bélával és még sok kitünő, a forgácsolás elméletében, kísérletkutatásában, és gyakorlatában jártas szakemberrel. Ez az iskola az 1960-ban alakult Forgácsoláselméleti Szakbizottságban talált fórumra, baráti, egymást segítő, tanító és tanuló társaságra. E szellemi kör hozta létre a Szerszám és Szerszámanyag Konferenciák sorát, amely napjainkig a középeurópai szakemberek fontos fórumává vált.

 

1969-ben Dr. Bakondi Károly és Dr. Káldos Endre vezetésével megalakult a Forgácsolási Főbizottság, amely az eddigi szervezeteken túlmenően összefogta a Fogazási Szakbizottságot (Dr. Ernyey György, Dr. Vernóczi György és Dr. Dudás Illés vezetésével), a Köszörülési Szakbizottságot (Dr. Gyáni Károly, Dr. Hornung Andor, Gyódi István és Dr. Bittera Zoltán vezetésével), a Szerszámanyag Szakbizottságot (Pogány Tibor és Wein Ádám vezetésével) és a Szikraforgácsolási Szakbizottságot (Dr. Káldos Ferenc vezetésével).

 

A 70-es években az államilag finanszírozott K+F programok jó feltételeket teremtettek a kutatásnak. Ennek következménye élénk szakmai élet, magas színvonalú rendezvények, tanulmányutak, konferenciaszereplések és tanfolyamok voltak. Ez időszakban kötöttünk együttműködési megállapodást a SANDVIK AB-vel, amelynek következtében megismerhettük a világ vezető szerszám- és keményfémgyártójának fejlesztési stratégiáját, eredményeit, és évente 80-100 szakember továbbképzésére teremtettünk lehetőséget a SANDVIK bécsi továbbképző központjában. Fontos fórumok voltak az Abrazív Konferenciák, a Fogazási Konferenciák és a szerszámélezésről illetve szikraforgácsolásról megszervezett tanfolyamok, amelyeknek jegyzetei ma is jól használhatóak. Ekkor indult be, és vált sikeres lappá a Gépgyártástechnológia c. szaklap, amelynek Technológiai Lapok című rovata a korszerű ismereteket közvetítette, és vált az üzemi szakemberek szakmai fejlődésének hiánypótló bázisává. Még ma is sok szakember őrzi a Technológiai Lapok kiemelt, megsárgult számait mint a szakmai információk legtömörebb és érthetőbb forrását.

 

A Technológiai Szakosztály taglétszáma 1980-ra túlhaladta az 1000-et, kinőttük, ezért a Főbizottságok, a technológiai ágak önállósultak, központi szakosztályokká szerveződtek. Az egyesületi munkának továbbra is kitűnő lehetőséget biztosítottak az állami K+F programok (NC Szerszám, A2, G6), és az ipar exportorientálódása. Dr. Bakondi Károly elnök, majd Dr. Mihályi Ferenc és Wein Ádám vezetése alatt mind szakmailag, mind anyagilag eredményesen működött a Szakosztály. Taglétszáma közelítette a 400-at, tagjainak egyharmada vidéki volt, kitűnő volt az együttműködés a Miskolci Egyetemi Szervezettel, a Kecskeméti és Győri Főiskolákkal

 

Az 1990-es évekre fordulva – hasonlóan a többi szervezettel – nagyon megnehezült a szakosztályi munka. A kutatás és fejlesztés berekedése miatt jelentősen csökkent a fejlesztők megrendelése, az ipar szétesése miatt legkitűnőbb szakembereink is állásukat, és ezzel érdekeltségüket vesztették. A kisebb, részterületi szakbizottságok lassan megszűntek, a legbelső magot, elsősorban az elmélet iránt érdeklődőket egyetlen bizottságba szerveztük. És várjuk, reméljük a csodát. Hogy ismét lesz szakmai érdeklődés az üzemi emberekben, hogy esetleg a főnökök is megértik, hogy a GTE a szakmai továbbképzés része, hogy érdemes – úgy mint a világon mindenütt – a szakmai közéletre időt, fáradságot pazarolni, hogy a széleskörű technológiai ismeretek a napi feladatok megoldásában hasznosulnak. Ha így lesz, talán lesznek olyan támogatóink is, akik és amelyek segítenek anyagilag is az Egyesület fenntartásában. E célból meg kívánjuk keresni a legtöbb forgácsolószerszámot forgalmazó céget, és felajánljuk közreműködésünket az e cégekben felhalmozódott technológiai ismeretek közvetítésére. Hátha!

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Dr. Takács János
Wein Ádám
1998

Bánki Donát Díj

Dr. Igaz Jenő
Dr. Kazinczy Miklós
1978
Wein Ádám
1987

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Dr. Bakondi Károly
1984
Dr. Mihályi Ferenc
1994
Dr. Takács János

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Dr. Bakondi Károly
1976
Dr. Gyáni Károly
1985
Győdi István
Dr. Kalászi István
1972
Dr. Kazinczy Miklós
1973
Dr. Pálfalvi István
1976
Szilágyi István
1985
Dr. Vernóczi György
Wein Ádám
1983

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott