Energia- és Vegyiparigép Szakosztály

Az Energia- és Vegyiparigép Szakosztály az Általános Gépgyártási Szakosztályból alakult 1964-ben.
A Szakosztály jelenlegi elnöke Dr. Parti Mihály, titkára Mátyás László.

Főbb tevékenységek, leírás

A szakosztály elődje az Általános Gépgyártási Szakosztály 1958. február 18-án alakult.

 

Az új szakosztály tudományos tevékenysége igen szerteágazó volt, elsősorban az energetikai, gép, vegyipari gép, élelmiszeripari gép és hűtőgép gyártási ágazatok műszaki fejlesztési, iparpolitikai, gyártási és szerkesztési kérdéseire terjed ki.

 

Már 1958-ban több szakbizottság alakult. A Szakosztály szorosan együttműködött az akkori Kohó- és Gépipari Minisztériummal, illetve az illetékes Iparigazgatósággal, továbbá az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel, a Magyar Kémikusok Egyesülete Vegyipari Gépészeti Szakosztályával, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tudományos Egyesület Élelmiszergépészeti és egyéb szakosztályával.

 

Az Általános Gépgyártási Szakosztály 1964-ben kettévált Energia és Vegyiparigép Szakosztályra, valamint Élelmiszer- és Hűtőgép Szakosztályra.

 

Az Energia- és Vegyiparigép Szakosztály hosszú éveken át mint központi szakosztály működött. Mind az energetikai gépgyártás, mind a vegyiparigép gyártás szakterületén számos szakbizottság működött igen eredményesen az elmúlt 50 évben.

 

Szakmai tevékenységi körök:

 

A Szakosztály életében kiemelkedőek voltak az általuk szervezett szakkonferenciák, ahol a hazai előadók jelentős része szakosztályi tagokból került ki. Ezek a konferenciák:

 

  • Élelmiszer és Vegyiparigép Konferencia és Kiállítás (1960)
  • I. Energetikai Gépek Konferencia (1966)
  • I. Vegyipari Gépészeti Konferencia (1968)
  • II. Energetikai és Gépgyártási Konferencia (1971)
  • II. Vegyipari Gépgyártási Konferencia (1975)
  • III. Energetikai Gépgyártási Konferencia (1978)
  • III. Vegyipari Gépgyártási Konferencia (1987)

A konferenciák igen széles nemzetközi kapcsolatok kiépítését tették lehetővé. Szakosztályunk képviselője jelenleg eredményesen működik az Energetikai Gépgyártók Szövetségében.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Bagi Mihály
1962
Ördögh László
1978
Vas József
1983

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Fülöp Vilmos
1981
Dr. Horányi Róbert
1974
Dr. Győri József
1976
Dr. Száday Rezső
1977

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Almádi József
1976
Csiszár Antal
1985
Dosztál Endre
1973
Ferenczi István
1985
File Miklós
1972
Fülöp Vilmos
1974
Dr. Győri József
1980, 1993
Hainzmann Gábor
1993
Dr. Horányi Róbert
1978
Horváth Gyula
1976
Kalapos Kornél
1976
Kovács Pál
1993
Laczay Géza
1975, 1979
Marton Áron
1983, 1993
Miklóssy József
1981
Orgován Gyula
1986
Ördögh László
1971
Dr. Parti Mihály
1988
Pruzsinszky Jenő
1977, 1993
Dr. Reuss Pál
1993
Schmidt Zoltán
1978
Suba János
1983, 1993
Száday László
1994
Dr. Száday Rezső
1993
Szalay Gyula
1974
Szirtesi János
1988
Vas József
1971, 1979

Műszaki Irodalmi Díj

Nincs díjazott

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott