Anyagvizsgáló Szakosztály

Az Anyagvizsgáló Szakosztály 1957-ben vált önálló szervezetté.
A Szakosztály jelenlegi elnöke Dr. Borbás Lajos, titkára Mészöly Zsófia.

Főbb tevékenységek, leírás

A honi anyagvizsgálatban dolgozó szakemberek azonban sokkal korábban kialakították társadalmi szervezetüket 1897. június 16-án ugyanis megtartotta a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülése az alakuló ülését, s itt deklarálta főbb célkitűzéseit, és megalkotta alapszabályát. 1914-ben már önálló szakfolyóiratot is kiadott Anyagvizsgálók Közlönye néven. Az Egyesület a II. Világháborúig tudott működni. A világháború után, 1948. június 20-29. között megrendezett Műszaki Értelmiségi Hét szervezői között ismét ott található a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete és a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet. E szervezetek a záró ülésen 1948. június 29-én részt vettek a MTESZ megalakításában. Jóllehet a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete részt vett a MTESZ megalakításában, de nem lett annak tagja, s lassan elsorvadt majd megszűnt. Amikor 1949. február 19-én, a MTESZ-en belül a GTE megalakult, az anyagvizsgáló szakcsoport a Technológiai Osztályon belül folytatta munkáját, s a jelzett időpontban vált önálló osztállyá.

Főbb tevékenységi körök: az Anyagvizsgáló Szakosztály alapvető célja megalakulásától kezdve az, hogy társadalmi úton elősegítse

 • a korszerű anyagvizsgálati módszerek hazai elterjedését;
 • az új tudományos eredmények ipari alkalmazását a gyártmány-, technológia-, és minőségfejlesztésben;
 • a vizsgálati és az alapszabványok korszerűsítését, új szabványok kidolgozását, illetve a nemzetközi szabványok honosítását;
 • az anyagvizsgálati szakemberek különböző szintű képzését és továbbképzését;
 • a hazai gyártású anyagvizsgáló berendezések, készülékek gyártmányfejlesztését,
 • napjainkban pedig szakembereink gyors csatlakozását az Európai Unióhoz.

E tevékenysége során a Szakosztály céljai elérése érdekében rendszeresen szervez hazai és nemzetközi részvétellel szakmai összejöveteleket, továbbképzéseket. Szoros együttműködést tartva fenn a hazai és nemzetközi társszervezetekkel, az anyagvizsgáló berendezések, eszközök gyártóival, forgalmazóival.

A Szakosztály a munkáját a szakmai specializálódásnak megfelelően szakbizottságokba szerveződve végezte, illetve végzi:

 • Színképelemző szakbizottság 1957-1994
 • Roncsolásmentes anyagvizsgálók szakbizottság 1957-
 • Átvevő mérnökök és technikusok szakbizottság 1958-1963
 • Mechanikai anyagvizsgálók szakbizottság 1957-1971
 • Anyagszerkezettani szakbizottság 1971-
 • Fémtani és mechanikai szakbizottság 1971-
 • Feszültségvizsgáló szakbizottság 1970-
 • Nukleáris gépészeti szakbizottság 1972-1977

A felsorolásból is látható, hogy napjainkban is a szakosztály három szakbizottsággal dolgozik.

Nemzetközi kapcsolatok:

 • ICNDT – International Council of Non Destructive Testing (Nemzetközi Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Tanács): a GTE 1970 óta tagja, a Szakosztály Roncsolásmentes Szakbizottságán keresztül. A részvételük eredményeként a hazai szakemberek (R1, R2, U1, U2) olyan nemzetközi személyzet tanúsítási rendszerbe illeszkedő oktatásban részesülhetnek, amely kölcsönös elismerést biztosít számukra.
 • ECNDT – European Council of Non Destructiv Testing (Európai Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Tanács)
 • EFNDT – European Federation of Non Destructive Testing (Európai Roncsolásmentes Anyagvizsgálók Szövetsége): a GTE 1984 óta részt vett e szervezet munkájában a Roncsolámentes Szakbizottságon keresztül, s alapító tagként az 1998-ban az ECNDT helyett megalakult EFNDT szervezetbe is belépett, de a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetséggel (Marovisz) 2000 januárjában megkötött megállapodás értelmében a szavazati jogú képviselő az EFNDT-ben a Marovisz, míg az ICNDT-ben a GTE anyagvizsgáló szakosztály.
 • EGF – European Group of Fracture illetve mai nevén ESIS – European Structural Integrity Society (Szerkezetek Építését Vizsgálók Európai Társasága): 1983 óta veszünk részt a szervezet munkájában a törésmechanikai szakcsoport szakemberein keresztül.
 • Duna-Adria Regionális Együttműködés: a kísérleti mechanika, a feszültségvizsgálat hazai művelőinek (Feszültségvizsgáló Szakbizottság) kiemelt jelentőségű érdeme e regionális tudományos fórum létrehozása (1983), amely az osztrák, jugoszláv (horvát), cseh és szlovák, olasz illetve magyar szakemberek – mint az együttműködés alapító kezdeményezői – számára teremt lehetőséget e tudományterület eredményeinek megismerésére. A Duna-Adria Szimpóziumok évi rendszerességgel, más-más országban kerülnek megrendezésre.

A felsorolt szervezetekben való részvételünk mellett számos nemzetközi és hazai szakmai rendezvényen való részvétel és együttműködés jelzi a Szakosztály élő nemzetközi kapcsolatait.

Jelentősebb személyiségek (szakmai tekintélyek): a honi anyagvizsgálat több mint 100 éves múltja során számos nemzetközileg is elismert hazai szaktekintéllyel ismertette meg e szakma után érdeklődőket. E kiemelkedő személyiségeink felsorolása, ha teljességre törekednénk, meglehetősen hosszú lenne. Egyfajta felsorolást tartalmaznak a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100 éves évfordulója kapcsán szervezett emlékülés alkalmából kiadott “Anyagvizsgálat témájú közlemények” címmel megjelentett, illetve az emlékülés előadásait összefoglaló kiadványaink.

Büszkeségeink

Egyesületi Aranyérem

Nincs díjazott

Bánki Donát Díj

Horváth Csaba
1993
Dr. Lehofer Kornél
1980
Dr. Réti Pál
1959
Dr. Török Tibor
1961

Pattantyús Ábrahám Géza Díj

Dr. Czoboly Ernő
1985
Dobrova László
1976
Dr. Gegus Ernő
1988
Dr. Gillemot László
1958
Dr. Huszár István
1990
Dr. Karsai István
1993
Dr. Konkoly Tibor
1966
Dr. Zimmer Károly
1972

Terplán Zénó Díj

Nincs díjazott

Technika Fejlesztéséért Díj

Balassai Imre
1993
Barna Gábor
1970
Dr. Benkő István
1977
Dr. Billers Ferenc
1993
Dr. Czoboly Ernő
1976
Dr. Fekete Tibor
1974
Fenyvesi Ede
1978
Fücsök Ferenc
1987
Dr. Gegus Ernő
1978
Dr. Havas István
1970, 1977, 1987
Heeringer József
1970
Dr. Huszár István
1978
Kajdy Gyula
1970, 1981
Kálmán József
1970
Dr. Karsai István
1973
Dr. Kotsis Tivadarné
1972, 1980
Dr. Lehofer Kornél
1973, 1978
Dr. Majtényi Sándor
1970
Dr. Méhes Géza
1979
Pálos László
1981, 1987
Dr. Paksy László
1976
Dr. Papp Lajos
1975
Dr. Réti Pál
1970, 1975
Ricza Lajos
1985
Selmecziné Nagy Melinda
1984
Süll János
1974
Szabó Sándor
1986, 1993
Dr. Szakács Ottó
1972, 1987
Szikora Gizella
1972
Szittner Antal
1977
Dr. Thamm Frigyes
1979, 1988
Dr. Tóth László
1986
Dr. Török Tibor
1971, 1984
Dr. Träger Tamás
1984
Dr. Vecsernyés Lajos
1975
Dr. Veszprémy Barna
1972
Dr. Záray Gyula
1979, 1986
Dr. Zolnay Gábor
1983, 1989

Műszaki Irodalmi Díj

Dr. Borbás Lajos
1996
Dr. Czoboly Ernő
1973
Dr. Fekete Tibor
1970
Dr. Gáti Róbert
1996
Dr. Havas István
1973
Dr. Majtényi Sándor
1969
Dr. Tar József
1982
Dr. Thamm Frigyes
1996
Dr. Zolnay Gábor
1982

Tiszteleti Tag

Nincs díjazott