email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Anyagvizsgáló Szakosztály

Megalakulás éve:                 1957. július 4.
A dátum a Szakosztály Gépipari Tudományos Egyesületen belüli önálló szakosztállyá válását jelzi. A honi anyagvizsgálatban dolgozó szakemberek azonban sokkal korábban kialakították társadalmi szervezetüket 1897. június 16-án ugyanis megtartotta a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülése az alakuló ülését, s itt deklarálta főbb célkitűzéseit, és megalkotta alapszabályát. 1914-ben már önálló szakfolyóiratot is kiadott Anyagvizsgálók Közlönye néven. Az Egyesület a II. Világháborúig tudott működni. A világháború után, 1948. június 20-29. között megrendezett Műszaki Értelmiségi Hét szervezői között ismét ott található a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete és a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet. E szervezetek a záró ülésen 1948. június 29-én részt vettek a MTESZ megalakításában. Jóllehet a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete részt vett a MTESZ megalakításában, de nem lett annak tagja, s lassan elsorvadt majd megszűnt. Amikor 1949. február 19-én, a MTESZ-en belül a GTE megalakult, az anyagvizsgáló szakcsoport a Technológiai Osztályon belül folytatta munkáját, s a jelzett időpontban vált önálló osztállyá.

Főbb tevékenységi körök:

Az Anyagvizsgáló Szakosztály alapvető célja megalakulásától kezdve az, hogy társadalmi úton elősegítse

· a korszerű anyagvizsgálati módszerek hazai elterjedését;
· az új tudományos eredmények ipari alkalmazását a gyártmány-, technológia-, és minőségfejlesztésben;
· a vizsgálati és az alapszabványok korszerűsítés, új szabványok kidolgozását, illetve a nemzetközi szabványok honosítását;
· az anyagvizsgálati szakemberek különböző szintű képzését és továbbképzését;
· a hazai gyártású anyagvizsgáló berendezések, készülékek gyártmányfejlesztését,
· napjainkban pedig szakembereink gyors csatlakozását az Európai Unióhoz.

E tevékenysége során a Szakosztály céljai elérése érdekében rendszeresen szervez hazai és nemzetközi részvétellel szakmai összejöveteleket, továbbképzéseket. Szoros együttműködést tartva fenn a hazai és nemzetközi társszervezetekkel, az anyagvizsgáló berendezések, eszközök gyártóival, forgalmazóival.

A Szakosztály a munkáját a szakmai specializálódásnak megfelelően szakbizottságokba szerveződve végezte, illetve végzi:

· Színképelemző szakbizottság                                           1957-1994
· Roncsolásmentes anyagvizsgálók szakbizottság     1957-
· Átvevő mérnökök és technikusok szakbizottság   1958-1963
· Mechanikai anyagvizsgálók szakbizottság             1957-1971
· Anyagszerkezettani szakbizottság                         1971-
· Fémtani és mechanikai szakbizottság                                1971-
· Feszültségvizsgáló szakbizottság                           1970-
· Nukleáris gépészeti szakbizottság                         1972-1977

A felsorolásból is látható, hogy napjainkban is a szakosztály három szakbizottsággal dolgozik.

A szakosztály tisztségviselői:


Elnök:

Dr. Gillemot László               1957-1969
Dr. Réti Pál                                      1969-1980
Dr. Lehofer Kornél                             1980-1985
Dr. Czoboly Ernő                                1985-1994
Dr. Karsai István                                 1994-1997
Dr. Artinger István                              1997-2006
Dr. Borbás Lajos                              2006-tól
Titkár:

Dr. Réti Pál                                    1957-1969
Dr. Lehofer Kornél                              1969-1980
Dobrova László                                1980-1985
Dr. Kuty Ákos                         1985-1986
Szabó Sándor                                     1986-1994
Csíkos Gábor                                     1994-1997
Dr. Tóth László (techn. titk.)                1994-1997
Majoros András                                  1997-2002
Mészöly Zsófia                                   2002-től
Nemzetközi kapcsolatok:

IIW – International Institut of Welding  (Nemzetközi Hegesztési Intézet)

A GTE 1963 óta résztvevője, s néhány bizottságba az Anyagvizsgáló Szakosztály is delegál tagot (pl.: V. Hegesztett termékek minőségellenőrzése és minőségbiztosítása, X. A hegesztett kötések tulajdonságai, a törések elkerülése, XIII. – Hegesztett elemek és szerkezetek fáradása).

ICNDT – International Council of Non Destructive Testing

                (Nemzetközi Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Tanács)

A GTE 1970 óta tagja, a Szakosztály Roncsolásmentes Szakbizottságán keresztül. A részvételük eredményeként a hazai szakemberek (R1, R2, U1, U2) olyan nemzetközi személyzet – tanúsítási rendszerbe illeszkedő oktatásban részesülhetnek, amely kölcsönös elismerést biztosít számukra.

ECNDT – European Council of Non Destructiv Testing

                 (Európai Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Tanács)

EFNDT – European Federation of Non Destructive Testing

               (Európai Roncsolásmentes Anyagvizsgálók Szövetsége)

A GTE 1984 óta részt vett e szervezet munkájában a Roncsolámentes Szakbizottságon keresztül, S alapító tagként az 1998-ban az ECNDT helyett megalakult EFNDT szervezetbe is belépett, de a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetséggel (Marovisz) 2000 januárjában megkötött megállaodás értelmében a szavazati jogú képviselő az EFNDT-ben a Marovisz, míg az ICNDT-ben a GTE anyagviszgáló szakosztály .

EGF   –  European Group of Fracture illetve mai nevén

ESIS – European Structural Integrity Society

             (Szerkezetek Építését Vizsgálók Európai Társasága)

1983 óta veszünk részt a szervezet munkájában a törésmechanikai szakcsoport szakemberein keresztül.

Duna-Adria Regionális Együttműködés

A kísérleti mechanika, a feszültségvizsgálat hazai művelőinek (Feszültségvizsgáló Szakbizottság) kiemelt jelentőségű érdeme e regionális tudományos fórum létrehozása (1983), amely az osztrák, jugoszláv (horvát), cseh és szlovák, olasz illetve magyar szakemberek - mint az együttműködés alapító kezdeményezői – számára teremt lehetőséget e tudományterület eredményeinek megismerésére. A Duna-Adria Szimpóziumok évi rendszerességgel, más-más országban kerülnek megrendezésre.

 A felsorolt szervezetekben való részvételünk mellett számos nemzetközi és hazai szakmai rendezvényen való részvétel és együttműködés jelzi a Szakosztály élő nemzetközi kapcsolatait.

Jelentősebb személyiségek (szakmai tekintélyek)

A honi anyagvizsgálat több mint 100 éves múltja során számos nemzetközileg is elismert hazai szaktekintéllyel ismertette meg e szakma után érdeklődőket. E kiemelkedő személyiségeink felsorolása, ha teljességre törekednénk, meglehetősen hosszú lenne. Egyfajta felsorolást tartalmaznak a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete alapításának 100 éves évfordulója kapcsán szervezett emlékülés alkalmából kiadott „Anyagvizsgálat témájú közlemények” címmel megjelentett, illetve az emlékülés előadásait összefoglaló kiadványaink.

Akikre büszkék vagyunk:

Bánki Donát Díj:

Dr. Réti Pál                                    1959
Dr. Török Tibor                                1961
Dr. Lehofer Kornél                           1980
Horváth Csaba                                 1993

Pattantyús Díj:

Dr. Gillemot László                       1958
Dr. Konkoly Tibor                           1966
Dr. Zimmer Károly                       1972
Dobrova László                            1976
Dr. Czoboly Ernő                            1985
Dr. Gegus Ernő                                1988
Dr. Huszár István                             1990
Dr. Karsai István                             1993

Egyesületi Érem:

Kálmán József                                 1970
Dr. Majtényi Sándor                        1970
Heeringer József                             1970
Dr. Réti Pál                                   1970
Dr. Havas István                              1970
Barna Gábor                                    1970
Kajdy Gyula                                    1970
Dr. Török Tibor                               1971
Dr. Kotsis Tivadarné                        1972
Dr. Szakács Ottó                             1972
Szikora Gizella                                 1972
Dr. Veszprémy Barna                      1972
Dr. Karsai István                             1973
Lehofer Kornél                                1973
Dr. Fekete Tibor                              1974
Süll János                                        1974
Dr. Vecsernyés Lajos                      1975
Dr. Papp Lajos                                1975
Dr. Réti Pál                                      1975
Dr. Czoboly Ernő                            1976
Dr. Paksy László                             1976
Dr. Benkő István                             1977
Dr. Havas István                              1977
Szittner Antal                                   1977
Dr. Huszár István                             1978
Fenyvesi Ede                                   1978
Dr. Gegus Ernő                                1978
Dr. Lehofer Kornél                          1978
Dr. Thamm Frigyes                          1979
Dr. Méhes Géza                              1979
Dr. Zárai Gyula                                1979
Dr. Kotsis Tivadarné                        1980
Kajdi Gyula                                     1981
Pálos László                                    1981
Dr. Zolnay Gábor                            1983
Siposs Zoltán                                   1983
Selmecziné Nagy Melinda                1984
Dr. Török Tibor                               1984
Dr. Träger Tamás                            1984
Ricza Lajos                                      1985
Szabó Sándor                                  1986
Dr. Záray Gyula                               1986
Dr. Tóth László                                1986
Pálos László                                    1987
Dr. Havas István                              1987
Fücsök Ferenc                                 1987
Dr. Szakács Ottó                             1987
Thamm Frigyes                                1988
Dr. Zolnay Gábor                            1989
Dr. Billers Frerenc                           1993
Balassai Imre                                   1993
Szabó Sándor                                  1993

GTE Irodalmi Díj:

Dr. Majtényi Sándor                            1969
Dr. Fekete Tibor                                 1970
Dr. Czoboly Ernő                                1973
Dr. Havas István                                 1973
Dr. Tar József                                     1982
Dr. Zolnay Gábor                                1982
Dr. Borbás Lajos                                1996
Dr. Thamm Frigyes                              1996
Dr. Gáti Róbert                                   1996

Megemlékezés: száz éve született dr. Réti Pál

Dr. Réti Pál
(1911-1997)

Dr. techn. Réti Pál, okleveles gépészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár, 1945 és 1948 között volt a Magyar Úszószövetség Főtitkára.
1911. augusztus harmadikán született, Budapesten. A gimnázium elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki karán szerzett diplomát.
Sportolói pályafutása is a 30-as évekre tehető. Számos érmet nyert a MUOSZ valamint az Egyetemi versenyeken, emlékezetes versenye volt a Dunában lebonyolított távúszás, Emellett a vízilabda országos bajnokság másodosztályában is játszott. Sportolóként, majd sportvezetőként és később, egész élete során, hivatásában is, mindig a játék tisztaságát és a fair playt tartotta a legfontosabbnak.
Az Egyetem elvégzése után a Weiss Manfréd gyárban lett fizetés nélküli gyakornok, majd véglegesített mérnök. Nyugdíjazásáig is itt, a Csepel Vas és Fémművekben dolgozott, mialatt a gyár többször nevet váltott.
1942-ben megházasodott, feleségével 55 éven át éltek boldog házasságban, míg a halál el nem választotta őket. Két fiúk született, egyikükből orvos, a másikból közgazdász lett. A háborút nagy viszontagságok közepette élték túl, miközben a család nagy része elpusztult.
1945-ben lett az Úszószövetség főtitkára. Nehéz idők voltak akkor a magyar sportban, mert a vesztes háború miatt egy ideig nem vehettünk részt világversenyen. Mint sportvezető, az úszó és vízilabda válogatottal többek között Olaszországban és Albániában is járt. 1948-ban tisztségéről lemondott, így nem jutott el a Londoni olimpiára. A Szövetségtől díszes emléklapot kapott a Londoni olimpia emlékére, valamint kitüntették a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjével. Ezután is, élete végéig figyelemmel kísérte úszóink és vízilabdázóink szerepléseit, drukkolva előbb a rádiókészülék mellett, majd a tévéképernyő előtt.
Az ötvenes évektől kezdve munkásságát a fémek roncsolás mentes anyagvizsgálatának szentelte. Kandidátusi fokozatot szerzett. Tanított a Műegyetemen és a Műszaki Főiskolán. 1957-ben alapító tagja volt a Gépipari Tudományos Egyesületnek és azon belül az Anyagvizsgáló Szakosztálynak, melynek elnöke és titkára is volt. Kitüntették a Bánki Donát díjjal, és az Egyesületi Éremmel is.
Egyetemi munkásságának elismeréseként Műegyetemi doktori címet nyert. Több kormány - és társadalmi kitüntetést is kapott. A Csepel Művekben nyugdíjazásáig vezette az általa létrehozott Anyagvizsgáló Intézetet.
Számos műszaki könyvet és szakcikket irt, könyvei német és orosz nyelven is megjelentek, nemzetközi hírű szakember volt, számos külföldi konferencián vett részt, Bécsben, Prágában, Varsóban, Lipcsében, Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Hannoverben, Zürichben, Torinóban, Genovában, Milánóban, Firenzében. Mint a fémek roncsolás mentes vizsgálatának hazai úttörője és megteremtője, munkássága elismeréséül címzetes egyetemi tanári címet kapott, és Munka Érdemrenddel tüntették ki.
Nyugdíjazása után a Láng Gépgyárban és a MÁV Északi Járműjavítóban dolgozott tovább.
1996-ban a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjével tüntették ki.
1997. október 2.-án halt meg, október 21.-én a Farkasréti Temetőben helyeztük örök nyugalomba.

Réti Péter dr. - Réti Tamás dr.

 VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS