email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

MŰANYAG SZAKOSZTÁLY BARÁTI KÖRE

 

Tájékoztató

A Gépipari Tudományos Egyesület egyik legfontosabb feladata a szakmai ismeretek minél szélesebb körű terjesztése. A Műanyag Szakosztály több mint negyven éves fennállása során ennek a feladatnak magas szinten tudott eleget tenni. Ennek bizonyítására szolgál az eddig 13 alkalommal megrendezett központi rendezvénye a Mechanoplast Konferencia, amelynek látogatottsága egyre jobban növekszik. A múltbeli kapcsolatokban többek között számos nemzetközi konferencia megrendezése, ezekben való népes részvétel is szerepel. A Szakosztály szakbizottságai rendszeresen és ismétlődően szerveztek szűkebb szakmai szimpoziumokat. A 80-as évek közepétől kezdődő hanyatlás után az újabban ismét élénkülő szakosztályi tevékenység nagy érdeklődést kiváltó rendezvénysorozatokat hozott létre. Ezek közül ilyen a Gyors prototipus- és szerszámgyártási szimpózium, és a Doktorandusz Konferencia. A szakmai ismeretek magas szintű terjesztésének bevált módja mellett a Műanyag Szakosztály keresi az újabb lehetőségeket is. A Szakosztály egyik megoldásként támaszkodni kiván a műanyag- és műanyagfeldolgozó ipar - beleértve a szerszámkészítést is - nagyszámú cégének együttműködésére. Ennek érdekében a kölcsönös előnyök kiaknázására létrehozta a

 

Gépipari Tudományos Egyesület Műanyag Szakosztálya Baráti Körét

 

A Baráti Kör tagja lehet minden Magyarországon és a szomszédos országokban működő műanyaggyártó és műanyagfeldolgozó és műanyagalkalmazó cég, kutatóintézet és polimertechnikai oktatásban résztvevő, felsőfokú oktatási tanszék. A Baráti Kör csupán az Egyesületben került bejegyzésre és a tagsággal nem jár tagdíjfizetési kötelezettség. A kör tagjai viszont szakmai támogatásban részesítik a Szakosztályt, rendezvényein való részvételükkel, a Műanyag és Gumi c. lapjának előfizetésével, az egyetemi és főiskolai oktatás szakmai támogatásával és a szakmán belüli kapcsolatok kiépítésében való részvétellel.

 

A Baráti Kör A Szakosztály Következő Tevékenységeiben Vesz Részt Elsősorban:

 

a Mechanoplaston és más szakmai rendezvényein való előadói és hallgatói részvétellel,

szakmai látogatásokon való részvétellel, amelyeken megtekintési lehetőség nyílik termelő cégeknél, kutató intézetekben és oktatási intézményekben,

diplomaterv és Phd-témák kiadásában és elbírálásában való részvétellel,

lehetőségeikhez képest támogatást nyújtanak a diplomaterv pályázat díjazásához,

általánosan elősegítik a termelő cégek és a polimertechnikai oktatásban résztvevő tanszékek kapcsolatának fejlesztését.

A Baráti Kör-Nek

 

szakmai képviseletet is el kell látni, elsősorban szakmai problémák feltárásának elősegítésével, bizottsági megfogalmazásával és előterjesztésével,

a pályázati tevékenység támogatására elő kell segíteni a partnerkeresést,

honlapján lehetőséget kell adni a tagok szabad kapacitásának és kooperációs igényének közzétételére,

a GTE szerteágazó kapcsolatrendszerére is támaszkodva összmagyar szinten is összekötő kapoccsá kell válni a műanyagipar egyes ágazatai, a műanyagipar és a felhasználók, a felsőoktatás és az ipar, valamint a felsőoktatási intézmények között.

A Baráti Kör tevékenysége a Műanyag és Gumi c. folyóiraton keresztül kap nyilvánosságot.

 

A Baráti Kör-be jelentkezni személyes és cégadatok feltüntetésével a

 

macskasi.gte@mtesz.hu

 

címen lehet.

 

Dr Macskási Levente

Bóbics Antal

László György

GTE alelnöke, a Műanyag Szakosztály titkára

a Műanyag Baráti Kör elnöke

a Műanyag Szakosztály elnöke

 

 VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS