email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET

A megalakulás körülményei:

 

A Gépipari Tudományos Egyesület Nyíregyházi Szervezet 1963-ban alakult és 1985-től Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetként működik.

 

A Szervezet fontos feladatának tekintette és tekinti jelenleg is a gépipar területén dolgozó szakemberek összefogását. Rendszeres hazai és nemzetközi fórumot biztosít a saját fejlesztések bemutatásához, valamint a külföldi tapasztalatok megismeréséhez. Tagjai iránt szakmai és etikai követelményeket támaszt, azok teljesítése esetén vállalja az Alapszabály szerinti érdekképviseletet. Elkötelezett a tudomány- és ipartörténet művelése, a technikatörténet iránt is.

 

Főbb tevékenységi köre:

 

Az Egyesület szakmai tevékenységét tagjai társadalmi aktivitására építi és szakterületenként szervezett központi szakosztályokban és regionálisan működő területi szervezetekben fejti ki, amely ma már nemcsak a klasszikus értelemben vett gépipari szakterületre, hanem a kapcsolódó határterületekre is kiterjed.

 

A területi szervezetek egyike a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet, melynek fő tevékenységei az alábbiak:

 

- szakmai rendezvények (konferenciák, át- és továbbképző tanfolyamok szervezése),

 

- klubnapok szervezése,

 

- vitafórumok tartása

 

a témák iránt érdeklődő szakemberek részére.

 

Nemzetközi kapcsolatok:

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet több nemzetközi szervezettel tart rendszeres munkakapcsolatot, akik a rendezvények rendszeres résztvevői.

 

Konferencia és rendezvényszervezés: Az Egyesület tudományos tevékenységei között fontos szerepe van a hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeknek, konferenciáknak, ankétoknak. A Szervezet szakmai rendezvényeire rendszeresen érkeznek külföldi résztvevők. A tervezett Magyar Tudomány Napja 1998. évi tudományos tanácskozás is felvállalja a határon túli régió szakembereinek találkozóját.

 

Konferenciánkon a szakemberek részére publikációs fórumot biztosítunk, és lehetőség nyílik fiatal, a tudományos pálya kezdetén álló szakemberek számára is ismeretek bővítésére.

 

Jelentősebb eredmények: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet – együttműködve a központi (országos) szakosztályokkal – az alábbi jelentősebb hazai és nemzetközi konferenciák szervezését vállalta az elmúlt években:

 

- Nemzetközi Karbantartási Konferenciák és Szakkiállítások

- Országos Karbantartási Konferenciák és Szakmai bemutatók

- Országos Targoncaüzemeltetői Konferencia és Szakmai Bemutató

- Országos Munkavédelmi Konferenciák

- Regionális Munkavédelmi Konferencia és Szakmai bemutató

- Regionális Környezetvédelmi Fórumok

- Magyar Tudomány Napja, Műszaki szekciók

- Országos Emelőgépüzemeltetői és Biztonságtechnikai Konferenciák, Szakmai bemutatók

 

Az egyes szakterületek rendezvénysorozatai jelentős elismerést vívtak ki maguknak. A résztvevők rendszeresen jutnak tanfolyamainkon a legkorszerűbb szakismeretekhez, illetve konferenciáink, rendezvényeink segítségével nemzetközi kitekintéshez.

 

Ugyancsak jelentős – az egyesületi vállalt feladatokban is meghatározó – az oktatás, az át- és továbbképzés területén kifejtett tevékenységünk. Ezek közül a jelentősebbek az alábbiak voltak:

 

- Felsőfokú előkészítő tanfolyamok,

- Technikus-minősítő tanfolyamok,

- Termékváltáshoz szükséges átképzés tervezése, betanítása, megvalósítása,

- Vállalati minőségbiztosítási rendszer kialakításához szükséges képzés,

- Környezetvédelmi tanfolyamok.

 

Az oktatás különböző területein közel 4000 hallgató vett részt és kapott valamilyen bizonyítványt, vagy jogosítványt, ami magasabb szintű munkavégzést tett lehetővé.

 

Figyelembe véve a fentiekben vázolt közel sem teljes eredménylistát, a szervezet szinte minden tagjának aktív hozzáállására és munkájára szükség volt a siker eléréséhez. Az erkölcsi elismeréseken túl köszönet jár mindenkinek az egyesületen belül, akik közreműködésükkel, támogatásukkal és áldozatos munkájukkal részesei voltak, vagy jelenleg is azok az eredmények elérésében.

 

Az eredményes munka elismeréséül a szervezet tagjai 35 éves működése alatt sokan részesültek valamilyen egyesületi kitüntetésben.

 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK:

 

BÁNKI DONÁT DÍJ

Sándor József                1972

Szabó Jenő                    1976

Kiss Zoltán                    1988

Nagy Sándor                 1998

 

PATTANTYUS DÍJ

 

Dr. Anka István             1997

GTE EGYESÜLETI ÉREM

 

Dr. Dani Miklós               1971

Markovics Gyula             1972

Dr. Vétek János               1973

Dr. Anka István                1975

Pétervári József              1975

Dr. Rukóber István          1977

Biró Miklós                       1978

Hajdu László                    1978

Veres Elemér                    1978

Nagy Sándor                     1979, 1993

Kesselyák Mihály             1979

Kiss Zoltán                       1980

Kristin György                 1980

Kiss Péter Pál                   1981

Szakady Géza                   1981

Hekmann László               1982

Sándor József                   1982, 1993

Bódi István                       1983

Vladár Ferenc                   1982

Koszták Ferenc                 1984

Stevanyik István               1984

Borbás Bertalan                1984

Győrffy János                   1985

Benkei László                   1985

Pocsai Béla                       1985

Kalán András                    1986

Lengyel Antal                   1986

Dr. Drágár Péter               1986, 1994

Beregszászi Attila             1987

Mándi Lajos                      1987

Kujbus Ferenc                  1987

Dr. Anka István                1988

Markovics Gyula               1989

Halász Sándor                 1989

Mandzákné Varga Ilona     1989

Martinovszky István          1993

Dr. Péter László                 1993

Volkó Géza                       1995

Hoszták Ferenc                 1996

Szakady Géza                   1996

Szabó Jenő                        1996

Kiss Zoltán                        1997

Pócsik László                    1998

 

TISZTELETBELI TAG

Szabó Jenő                       1997VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS