email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Mezőgépipari Szakosztály

A megalakulás éve: 1949. március 24.

Főbb tevékenységi körök:

A Mezőgépipari Szakosztály a Gépipari Tudományos egyesület egyik alapító szakosztálya. A Szakosztály az elmúlt hatvan év alatt jelentős tevékenységet fejtett ki a mezőgazdasági- és kertészeti gépszerkezeti tudományág fejlesztésében. Számos országos és nemzetközi rendezvényt, konferenciát szervezett a mezőgépészet fejlődésének eredményeiről és legidőszerűbb problémáiról. Feladatának tekinti a szakterületen dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező idős és fiatal szakemberek összefogását, továbbképzését, új gyártmányok és gyártásfejlesztési technológiák megismertetését valamint a szakemberek bekapcsolását a tudományos élet nemzetközi vérkeringésébe.

A tudományos rendezvények sikerét az ipar, a társegyesületek és a felsőoktatási- és kutatási intézetek támogatása tette lehetővé. Sokat segített a Tudományos Akadémia Agrár Műszaki Bizottsága, az Agrártudományi Egyesület gépesítési társasága, a Mezőgazdasági Mérnökök Nemzetközi Bizottságának (CIGR) Magyar Bizottsága és a ISTVS (International Society for Terrain-Vehicle Systems) is.

Kezdetben a rendezvények témája a gépállomások szervezésével, a betakarító gépekkel, majd a szikes és homokos talajok gépeivel, a kukorica és szőlőtermesztés gépesítésével, a kertészetgépesítéssel, szárítással, növényvédelemmel, műtrágya kijuttatás gépeivel valamint a zöldség-gyümölcstermesztés komplex gépesítésével foglalkoztak. Később a korszerű, energiatakarékos talajművelési technológiák, a fenntartható fejlődés, az energiahatékonyság növelése és a precíziós mezőgazdaság került a középpontba.

Szakosztályunk munkabizottságainak tevékenysége igen élénk. A fentieken kívül foglalkoztak még szakemberek oktatásával, továbbképzésével, anyagmozgatással, a mezőgépek paramétereinek mérésével, vizsgálati módszerekkel, csávázással, traktoriparral, műanyagok felhasználásával, mezőgépek felületvédelmével, állattartás és feldolgozás fejlesztésével.

Szakosztályunk érdeme, hogy lehetőséget adott fiatal szakembereinek nyilvános szereplésre, előadások tartására és szakcikkek publikálására az Egyesület műszaki folyóirataiban.

Az 1990-es évek elején elkezdődött társadalmi és gazdasági változások hatással voltak a Szakosztály működésére is. Azóta csökkent taglétszámmal igyekszünk főbb célkitűzéseinket megvalósítani. Nyugdíjasainknak klubdélutánokat, aktív tagjainknak szakmai előadásokat, gépbemutatókat valamint tanulmányutakat szervezünk. Tagságunkat ösztönözzük az Egyesület keretein belül végzett előnyös vállalkozásokra.

A Szakosztály jelenlegi tisztségviselői (2010-től):

Elnök: Dr. Kiss Péter                                                                                          Kiss.Peter@gek.szie.hu

Társelnök: Antos Gábor

Társelnök: Dr. Kerényi György

Tiszteletbeli elnök: Dr. Laib Lajos

Titkár: Máthé László                                                                                        Mathe.Laszlo@gek.szie.hu

Vezetőségi tagok:

Dr. Baranyai László

Dr. Beke János

Dr. Bíró István

Dr. Csizmazia Zoltán

Dr. Farkas Ferenc

Dr. Fenyvesi László

Gurmai László

Dr. Horváth Béla

Dr. Lengyel Antal

Dr. Neményi Miklós

Dr. Szabó István

Dr. Tapazdi Tamás

A Szakosztály korábbi tisztségviselői:

Elnök:

Rab György 1949-1951

Dr. Rázsó Imre 1951-1954

Dr. Boltizár Pál 1954-1972

Csányi Sándor 1972-1980

Dr. Bodolai Imre 1980-1984

Dr. Komándi György 1984-1990

Dr. Karai János 1990-1994

Dr. Láng Zoltán 1994-2002

Dr. Laib Lajos 2002-2010

Titkár:

Klinger Pál 1949-1951

Manninger Vilmos 1951-1954

Dr. Boltizár Pál 1954-1963

Lay Vilmos 1963-1964

Dr. Zöldi István 1946-1972

Klimó Ákos 1972-1976

Baranyai Oszkár 1976-1980

Tőzsér Imre 1980-1982

Puskás Zsuzsa 1982-1992

Dr. Láng Zoltán 1992-1994

Dr. Horváth Ákos Zoltán 1994-2002

Dr. Kiss Péter 2002-2010

Nemzetközi kapcsolatok:

Szakosztályunk tagja az EurAgEng-nek (European Society of Agricultural Engineers)-nek, az Európai Agrármérnökök Szövetségének. A tagság közül többen aktív tudományos és irányítói tevékenységet fejtenek ki az ISTVS-ben.

Akikre büszkék vagyunk:

Pattanyús Ábrahám Géza Díj:

Dr. Láng Zoltán 2003

Dr. Laib Lajos 2007

Bánki Donát Díj:

Dr. Rázsó Imre 1957

Boltizár Pál 1965

Puskás Zsuzsa 2004

GTE Tiszteleti Tag:

Dr. Boltizár Pál 2005

Dr. Komándi György 2005

Egyesületi Érem:

Dr. Zöldi István 1970

Dr. Boltizár Pál 1971

Lay Vilmos 1972

Váradi János 1972

Fábri István 1973, 1983

Flesch György 1974, 1981

Pajzs András 1974

Zalka András 1974, 1984

Manninger Vilmos 1976

Klimó Ákos 1977

Déki Lajos 1977

Puskás Zsuzsa 1977, 1987

Fekete János 1979

Jován Dániel 1979

Tischler Márton 1979

Holl Sándor 1980

Baranyai Oszkár 1980

Dr. Komándi György 1982, 1994

Csukás Lajos 1983

Pajzs András 1984

Dr. Karai János 1989

Bakos István 1994

Dr. Sitkei György 1994

Kiss Péter 1998

Antos Gábor 2004

Dr. Horváth Ákos Zoltán 2003

Dr. Laib Lajos 2005

Csukás Lajos 2005

GTE Irodalmi Díj:

Tejnóra Tibor 1982

Dr. Karai János 1987

Dr. Nagy Sándor 1987

Műszaki Irodalmi Díj:

Dr. Laib Lajos 1995, 2000

Dr. Horváth Ernő 1998

Kiss Péter 2000

 

Jövőbeni terveink, célok:

Felsőoktatási, kutatás-fejlesztési és ipari kapcsolatok ápolása. Fiatalok bevonása a Szakosztály és Egyesület életébe. Hazai- és külföldi társegyesületetekkel eredményes együttműködések kezdeményezése, szakmai kapcsolatok mélyítése.

 

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, Folyamatmérnöki IntézetVDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS