email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Békés Megyei Szervezet

Új honlapunk: www.bekesigepesz.hu

A megalakulás körülményei:

Megyei szervezetünknek 1959. évben történt megalakulása és sok éven át kifejtett tevékenysége a többi vidéki szervezettől eltérő körülmények között alakult. A megye iparosításának kezdetét írtuk, hisz kifejezetten gépiparhoz tartozó üzem csupán a Békéscsabai Forgácsoló Szerszámgyár volt, mely egyben az Egyesület Megyei Szervezete kiinduló bázisaként szerepelt éveken keresztül. Ezen üzem és csoport köré tömörültek, illetve szerveződtek igen rövid idő alatt a különböző profilú vállalatok és a vállalatoknál, kisipari szövetkezeteknél, gépjavító állomásokon dolgozó műszakiak.

 

Szervezetünk igen rövid idő alatt kiépítette kapcsolatát a későbbi jogi tagvállalatokkal, így az egész megyére kiterjedt tevékenysége már e kezdeti időszakban magába foglalta a megyei jelleget, míg ez más területi szervezeteknél csak lényegesen későbbi szakaszban alakult, vagy még jelenleg sem alakult ki. Tagjainkkal való szorosabb kapcsolattartás és a szervezeti életünk pezsdítésére létrehoztuk a városi, majd később az üzemi csoportokat.

 

E heterogén fejlettségű megyében a szervezetünk jelentette a gépipari szakemberek összefogását, azoknak a műszaki segítségadást és helyes műszaki közvélemény kialakítását.

 

Főbb tevékenységi köre:

 

A megye ipari fejlődésével járó felnőtt szakemberképzés bázisává vált megyei szervezetünk, mely a mindenkori igényhez igazodva biztosította, ha a szükség úgy kívánta, országos szintről a megfelelő műszaki oktatóit. A megye műszaki szakembereinek továbbfejlődését országos konferenciák, ankétok, speciális szemináriumok és előadások megtartásával, annak szervezésével biztosítottuk. E szervezett oktatás egyik jelentős eredménye volt a 19. sz. Gépipari Technikum Esti Tagozata létrehozása Békéscsabán, mely 1961-1974 közötti fennállása alatt közel 500 technikust képzett a megyei ipari üzemei számára.

 

A hetvenes évek elejétől szervezett továbbképzéssel segítettük a technikus tagjaink főiskolai továbbtanulását, a Bánki Donát Műszaki Főiskola és a Kecskeméti Műszaki Főiskola levelező tagozatain.

 

A továbbképzés szolgálatában szerveztük a szakmai látókör növelését célzó tanulmányutakat, mely az ország valamennyi jelentős gépipari üzemét megtekinthette tagságunk, de a megyei szervezet megerősödésével tanulmányútjainkat kiterjesztettük a KGST környező országaira, majd ezt követően a fejlettebb nyugati országokra is.

 

A Megyei Szervezet taglétszámának dinamikus fejlődése, mely 1969-re 304, 1979-re 481, 1989-re 780 főre növekedett és jelenleg is eléri a 680 főt, egy szervezett felépítést és viszonylagos önállóságot biztosító kialakítást követelt, melyet az alábbiak szerint oldottunk meg:

 

Létrehoztuk

 

- a helyi illetve a városi csoportokat (a nagyüzemek meglétéig)

 

- a szakma művelésére a szakosztályokat

 

- a képzés és továbbképzések biztosítására az állandó és időszakos munkabizottságokat,

 

- egy gazdasági összekötő hálózaton keresztül a tagokkal a közvetlen kapcsolattartást.

 

A Megyei Szervezet tagságának általa elfogadott fórumrendszerrel biztosítottuk a szervezeti életünkben történő beleszólást, a vezető tisztségviselők segítségadását. A Megyei Szervezet tisztségviselői, a tagság jelentős része, igen hamar átlátta helyzetét, hogy boldogulását, fennmaradását, illetve fejlődését igen kemény munkával és a mindenkori közegváltozáshoz igazodóan tudja biztosítani. A társadalmi viszonyokban és a gazdasági módszerekben végbemenő változás az egyesületi életben csak munkamódszertani változást okozott, de különösebb törést nem.

 

A Megyei Szervezet életében a négy évtized úgy telt el, hogy a két gazdálkodási módszer (maradvány- és eredményérdekeltség) alkalmazása során mindig segítséget tudott nyújtani az országos szintű fenntartáshoz, illetve a fennmaradáshoz.

 

Az Egyesület mennyiségi munkáján felül valószínű, hogy a minőségi munka is hozzájárult ahhoz, hogy olyan érdekeltség alakuljon ki tagjaink részéről, mely pozitív jellegű reklám hordozója ilyen szintű fennmaradásunknak.

 

Eredményesnek ítélt munkánkhoz úgy érezzük, és ezt éreztük a négy évtized során, hogy országos szintű pozitív és segítőkész kapcsolat alakult ki az országos (apparátusi) és megyei szintű tisztségviselőkkel éppúgy, mint a szakosztályi, továbbá különböző szintű és tevékenységű bizottsági tagokkal.

 

A Gépipari Tudományos Egyesület 50 éves és a Békés Megyei Szervezete 40 éves fennállása alkalmával köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek, akik tevékenységükkel segítették vagy segíteni igyekeztek munkáját és annak eredményét.

 

A Békés Megyei Szervezet tisztségviselői:

 

Titkár:

 

1959 - 1978                    Hámori János >

 

1978 - 1979                    Benkő Pál

 

1979 - 1997                    Volent György

1997-                             Róta Ernő 

2009 - 2010                    Fenyvesi László

 

Elnök: 

1959 - 1964                    Bárdos Miklós

 

1964 - 1972                    Bakó Ignác

 

1972 - 1976                    Gyulavári Pál

 

1976 - 1997                    Zsilinszki András

1997 - 2001                    Kovács János

2001 -                            Gulyás Gábor

2009 -                            Varga Péter

 

 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK:

 

BÁNKI DONÁT DÍJ

 

Bakó Ignác                                         1966

Hámori János >                                  1968

Volent György                                    1985

Sióréti Csaba                                      1989

Róta Ernő                                           1993

Zsilinszky András                                1994

Badár Bálint                                        1997

 

GTE EGYESÜLET ÉREM

Bárdos Miklós                     1968

Volent György              1986, 1994

Bencsik László                     1969

Blahut Lajos                         1969

Kővári Géza                         1969

Baki Imre                    1972, 1976

Dr. Tóth János                     1973

Hámori János                       1974

Nagy Károly                        1974

Hámori János                       1975

Wágner Dusán                     1975

Gyulavári Pál                        1976

Benkő Pál                            1976

Erdős Péter                          1977

Berta Imre                            1977

Benkő Bálint                  1978, 1997

Szögi Antal                    1978, 1994

Óvári Mihály                 1978, 1995

Molnár Istvánné                   1978

Makai Sándorné                   1979

Liszkai László        1982, 1993, 1998

Rédei Sándorné                    1983

Bakó Ignác                     1983, 1994

Bjelik Béla                           1984

Benke László                       1984

Róta Ernő                            1984

Gábori Mihály                      1984

Nagy István                          1984

Fodor Attila                         1985

Ricza Lajos                          1985

Zöld László                          1985

Zsilinszki András                  1985

Laczi Sándor                        1986

Gulyás Gábor              1986, 1990

Berta Imre                            1987

Magyari Miklósné                1987

Faulháber Antal                    1987

László István                        1988

Kosztoványi István               1988

Kovács János                       1988

Majoros Béla                       1989

Hódsági Tamás                    1989

Mészáros István                   1989

Fülöp Sándor                       1989

Valentinyi Márton                 1990

Püski János                          1990

Gunda Mihály                       1990

Zám András                         1990

Vavrek András                     1990

Hajdú András                       1993

Nagy Benjamin           1993, 1999

Dudaszeg József                   1998

Hankó András                      1998

Erős Károly                         1993

Szabó Mihály                       1994

Simon Sándor                      1994

Farkas József                       1994

Badar Bálint                         1995

Bangó Gábor                       1995

Varga Péter                          1996

Varga István                         1996

Vágvölgyi Tiborné                1996

Korcsok Mária                    1996

Gyucha János                       1998

Nagy Erika                           1998

Dr. Vraukó László                1998

Hegedűs István                     1999

Somogyi Zsigmond               1999

Hankó András                      1999

Dudaszegi József                  1999

 

GTE IRODALMI DÍJ

Simon Sándor                         1998

 

TISZTELETBELI TAG

Volent György                                                       1996

 

GTE EGYESÜLETI ARANY

Volent György                                                       1997

 

SZABÓ BENDEGÚZ KARBANTARTÁSI EMLÉKÉREM

Volent György                                                       1999

Simon Sándor                                                       1999

 VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS