email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Soproni Szervezet

 

A megalakulás körülményei:

A GTE Soproni Szervezete 1952. április 17-én alakult, azóta folyamatosan működik, jelenleg önálló városi szervezetként.

 

Főbb tevékenységi körök:

 

A 40 fő létszámmal megalakult szervezet 1952. év végére már 96 főre gyarapodott.

 

A folyamatos fejlődés következtében 1953-ban már 180 fő létszámmal rendelkezett.

 

A szervezet az 1956-os események után 1957-ben szerveződött újra, de lényegesen alacsonyabb 88 fős létszámmal és új vezetőséggel.

 

A Soproni Szervezet összefogta a különböző iparágú területek műszaki szakembereit, mellyel segítette, támogatta tevékenységüket. Így aránylag élénk élet alakult ki, mely megnyilvánult tanfolyamok, előadások, rendezvények, tanulmányutak szervezésében, rendezésében. Számos országos és nemzetközi konferencia tette ismertté szervezetünket és városunkat.

 

A szervezet tevékenysége mindenkor az átlagon felüli volt, mely alapján megtartotta vidéki önállóságát. A megyében – területen – kialakított koordinációban tevékenyen részt vett, ahol mindenkor sikerült közös álláspontot és véleményt kialakítani.

 

A Soproni Szervezet „fénykora” a 70-es, 80-as évekre tehető, amikor kb. 150 taggal és számos jogi taggal rendelkezett. Utóbbiak közül jelentősebbek voltak:

 

- az AFIT Soproni Üzeme,

 

- az ELZETT Soproni Gyára,

 

- a Soproni Gépgyár,

 

- a Finommechanikai Vállalat,

 

- a Soproni Vasöntőde.

 

A felsorolt cégeknél dolgozókon kívül számos tagja volt a soproni textiliapri üzemekből, a Gázgyárból, a GySEV-től, a Petőházi Cukorgyártól, a Soproni Tűzoltóságtól és az Egyetemről is.

 

Ebben az időszakban rendszeresen szerveztünk:

 

- szakmai rendezvényeket különböző vállalatoknál,

 

- országos és külföldi tanulmányutakat,

 

- szakmai továbbképzéseket,

 

- helyi és országos tudományos üléseket, konferenciákat, de még

 

- GTE bálokat is.

 

Szervezeti életünk aktivitása mindíg összefügg a háttérrel. A szervezet taglétszáma viszonylag stabil volt a rendszerváltásig – 140-160 fő – ezt követően a vállalatok szétesésével párhuzamosan folyamatosan csökkent.

 

A rendszer-változáskori iparstruktura átalakulás negativ irányban érintette Sopron gépiparát is, így a GTE merítési bázisa jelentősen csökkent.

 

A rendszerváltás után mégis sikerült a GTE Soproni Szervezetét fenntartani, önállóságát a szervezeten belül megerősíteni. Ez köszönhető azon lelkes tagoknak, akik tevékenysége révén a mai napig is minden gazdasági évet pozitív eredménnyel tudunk zárni. A szervezetben működő tagok kiemelkedő tevékenységét jutalmazásokkal és kitüntetésekkel igyekeztünk elismerni. Jelenlegi taglétszámunk 40 fő körül mozog. Jogi tagjaink: ROTE Elzett Vasalatgyártók, Magyar Cukor Rt. Petőházi Cukorgyára.

 

Napjainkban rendezvényeink száma igaz hogy kevesebb, de élni akarásunkat jelzik a rendszeresen szervezett konferenciák és szakmai továbbképzések.

 

Bízunk abban, hogy a GTE továbbra is a műszaki értelmiség bázisa marad. Szervezetünk a mai nehéz viszonyok között is működik, folytatva neves elődeink által meghatározott tevékenységet.

 

Nemzetközi kapcsolatok:

 

A nemzetközi kapcsolatok területén elsősorban a szlovák szervezettel alakult ki közelebbi kapcsolat, amelynek során több tanulmányút került megrendezésre.

 

A szervezet vezető tisztségviselői:

 

Elnök:

 

Halvax Vince               1952-1953

 

Váczi Vilmos               1953-1957

 

Dr. Grunda Mihály >   1957-1989

 

Derdák Kálmán           1989-1994

 

Dr. Horváth Béla         1994-től

 

Titkár:

 

Haller Imre >               1952-1974

 

Pék Elemér                  1974-1977

 

Derdák Kálmán           1977-1986

 

Sántha Róbert              1986-tól

 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK:

 

PATTANTYUS DÍJ

 

Dr. Gunda Mihály >                                              1965

 

GTE EGYESÜLETI ÉREM

 

Haller Imre >                           1969

 

Daróczi József             1974

 

Soproni Károly               1974, 1998

 

Dr. Gunda Mihály >        1974, 1988

 

Matusek István >            1975, 1998

 

Láng Lajos                              1976

 

Kőhalmi János             1977

 

Schuller László >                     1978

 

Honyák József             1979

 

Derdák Kálmán                       1981

 

Riba Miklós     >                     1981

 

Fraknói János  >                     1983

 

Sántha Róbert                  1984, 1995

 

Gulyás Nándor                        1989

 

Molnár Tibor                           1994

 

Szákovits József                      1996

 

Kornek Károly                        1998

 VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS