email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Siroki Szervezet

A megalakulás körülményei:           1963

Az egri GTE szervezet csoportjaként működött, majd 1963-ban önálló szervezetté alakult.

Főbb tevékenységi köre:

Alumínium-, Anyagvizsgáló-, Hőkezelő-, Karbantartó-, GYGO tudományos munka területén kezdetben elsősorban a műszaki értelmiség szakmai önképzése, szakmai és családos összejövetelek szervezése volt a jellemző.

 

1975-ben az új vezetőség irányváltása, a vállalat gazdasági jelentősége és szakmai különlegessége szükségessé és lehetségessé tette önálló szakmai programmal működő GTE szervezet alakítását Mátravidéki Fémművek Vállalati Szervezete néven. A működési költségek finanszírozása és a szakmai programok megszervezése jól összehangolható vállalati feladat volt.

 

A szakmai témák a gyár alapvető profiljából adódtak: a fémtömegcikk gyártás megkövetelte a jól szervezett, korszerű anyagvizsgálati és minőségellenőrzési rendszert, amely a részben hadi célú technológia miatt egyébként is állami előírás volt. A tömeggyártás műszakilag magas színvonalú, jól szervezett gyártóeszköz ellátást, hőkezelést és gépkarbantartást is szükségessé tett, így a gyárban dolgozó kb.350 mérnöknek és technikusnak saját munkaköre adta a gazdag szakmai programot, a vizsgálandó, fejlesztendő tudományos műszaki, gazdasági témákat.

 

A pezsgő GTE életet erősítette az a tény, hogy a hivatalos politikai-gazdasági vezetés elvárta és honorálta a műszaki szakemberek tudományos igényű munkáját. Ezt bizonyították a nemzetközi és hazai konferenciák, a Heves megyei Műszaki Híradóban, majd Műszaki Életben megjelent szakcikkek, a GTE központi szakosztályaiban végzett munka. Az évi 20-30 tanulmányból kiemelkedő volt az országos visszhangot kiváltó elemzés a műszaki értelmiség életjövedelméről, összehasonlítva más szakmai, társadalmi rétegekkel. 1982-ben ennek bátor politikai

 

jelentősége is volt.

 

A hanyatlás a 80-as évek közepétől kezdve fokozódó mértékben következett be, amelynek alapvető oka a vállalat gazdasági hanyatlása, majd szétesése, privatizálása volt. Ezekben az években a GTE vezetés célja csak az lehetett, hogy az erősen lecsökkent és alapvető megélhetési gondokkal küszködő mérnököket, műszakiakat segítse, átmentse az ismét kedvezőbb időszakra.

 

A vállalati szervezet 1993-tól Siroki Szervezetként a megszűnés határán funkcionált, mivel anyagi bázisa megszűnt.

 

Szervezetünk tisztségviselői:

 

Elnök:          Rózsa László

 

                        Hajas János

 

Németh László

 

              Titkár:          Szobonya László

 

Liptai András

 

Geml József

 

Akikre büszkék vagyunk

 

Egyesületi Érem:

 

 

Szobonya László          1977

 

Rózsa László               1971

 

Ráduly István               1971

 

Liptai András               1975

 

Mohos Zoltánné           1977

 

Molnár István              1978

 

Szeverényi Imre           1978

 

Taskás Károly             1979

 

Hajas János                 1980

 

Oskay Imre                 1981

 

Weiner Istvánné           1987

 

Gulyás Ferencné          1982

 

Andó jános                  1983

 

Makkai István              1983

Sághy Árpád               1984

 

Meszticzei Albert         1985

 

Kovács Gyula              1986

 

Geml József                 1988

 

Gulyás Ferenc              1989VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS