email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Kecskeméti Szervezet

A megalakulás körülményei:

Bács-Kiskun megye és ezen belül Kecskemét mezőgazdasági jelleggel bírt egészen az 1950-es évek végéig. Az iparosodás az 1960-as évektől gyorsult fel, részben új gyárak kialakulásával, régi gyárak rekonstrukciójával, részben budapesti vállalatok. Az ipar kialakulásával egyidőben, illetve azon belül létrejött a gépipari bázis is, amely ugrásszerűen megnövelte azon műszakiak számát, akik a megalakuló GTE tagságát képezték.

 

Főbb tevékenységi körök:

 

Az ipar megnövekedett igénye tette szükségessé a mai Gépipari Automatizálási és Műszaki Főiskola elődjének, a Felsőfokú Gépipari Technikumnak a létrehozását is. A főiskola 1999-ben ünnepelte alapításának 35. évfordulóját.

 

A fentiekben leírt okok miatt megnövekedett számú műszaki értelmiség vetette fel azt a jogos igényt, hogy alakuljon meg a helyi szervezet. Kecskemét amellett, hogy a mezőgazdaság, a szőlészet és borászat, valamint a kertészkedés központja maradt, jelentős ipari centrummá is vált.

 

Alakulásunkkor kb. 70 fő volt a létszám. Szervezetünkhöz csatlakoztak Kiskunfélegyháza és Tiszakécske gépipari üzemeinek műszaki szakemberei is.

 

A kecskeméti szervezet 1965-ben történt megalakulásától az 1989-90-es években bekövetkező változásokig az alábbi területeken tevékenykedett és ért el eredményeket:

 

Számos szak- és munkabizottság működött és segítette konkrét üzemi feladatok megoldását.

 

ˇ előadások, szakmai napok szervezése,

 

ˇ különböző szintű szakmai és vezető-továbbképző tanfolyamok,

 

ˇ közreműködés megyei és városi fejlesztési tervek kidolgozásában,

 

ˇ műszaki főiskolás hallgatók bekapcsolása a GTE munkájába, szakdolgozati pályázatok kiírása és díjazása,

 

ˇ a taglétszám elérte a 2-300 főt is, műszaki főiskolás taglétszám kb. 100 fő volt,

 

ˇ a kecskeméti Tudományos és Technika Háza igen jó lehetőséget adott a legkülönbözőbb szakmai és kulturális rendezvények számára, de a klubélet, baráti találkozók, bálok rendezésére is.

 

Számos szak- és munkabizottság működött és segítette konkrét üzemi feladatok megoldását.

 

A 90-es évek elején a kecskeméti régióban is összeomlott a korábbi szerkezetű ipar. Az iparvállalatok megszűnésével, feldarabolódásával, a tulajdonviszonyok megváltozásával egyidőben a gépipari szakemberek szervezett és személyes kapcsolatrendszere is leépült.

 

1994 őszére a helyi szervezet szinte tagság nélkül maradt. Az előző négy év olyan súlyos helyzetet teremtett, hogy az 1994 őszén megválasztott új vezetőség azóta is a szervezet újjáélesztésén dolgozik. Rendezvényeink (konferencia a tűzvédelmi törvényről, minőségbiztosítási szakmai nap, különleges gépipari technológiák szakmai nap, megbeszélés a megyei Mérnök Kamarával, stb.) a Magyar Tudomány Napi műszaki szekciók kivételével nagyon alacsony érdeklődés mellett zajlottak. A néhány

 

regisztrált  tag inkább központi szakosztályokban dolgozik

 

Kecskemét környékén is érezhető a gépipari tevékenység élénkülése. Ez és a további erőfeszítések talán lehetővé teszik a GTE Kecskeméti Szervezetének megújhodását.

 

Akikre büszkék vagyunk:

 

GTE EGYESÜLETI ÉREM

 

Záray Géza                    1971

Vágó Iván                   1973

Dr. Csikai Imre              1974

Mihala Ferenc                1974

Rendetzky János            1974, 1982

Tohai László                   1974

Dr. Lovas Béla            1975

Nyerges Ferenc              1976

Pataki Árpád                  1976

Kassai Lajos                  1977

Miklovics József             1979

Nagy József                   1979

Dr. Varga László         1979, 1993

Jakubekné Dékány Ildikó        1980, 1987

Budai György                 1982

Fodor András                1983

Pallagi Sándor                1983

Fazekasné Dr. Berta Mária      1984

Szabó János                   1985

Mátyás Mihály               1986

Nagy János                    1986

Dr. Tóth Tihamér            1987

Sándor István                 1988

Dr. Danyi József             1995VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS