email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Dunaújvárosi Szervezet

A  megalakulás körülményei:

A GTE Dunaújvárosi Szervezete 1973. júniusában alakult meg, s még abban az évben 111 fős taglétszámot ért el. A 80-as évek elejéig a taglétszám 150 főre emelkedett.

Főbb tevékenységei körök:

Elsősorban a gépészet területén dolgozó műszakiak városi egyesülete jött létre, ami jelentős lépés volt a műszaki haladás szolgálatában. Bensőséges egyesületi életet teremtett a hasonló szakmai területen dolgozó, oktató és tanuló műszakiak  között az egyesületi élet eszköztárával feltárva, megőrizve és fejlesztve a korszak értékes és haladó műszaki hagyományait.

A városi GTE szervezet tagságában mindig jelentős arányt képviselt a Dunai Vasmű Üzemfenntartás műszaki gárdája, mely folyamatosan biztosította a szervezeti élet formális feltételeit, ugyanakkor bevonta város egyéb intézményeit, iskoláit, gyárait a működésbe.

 

A GTE helyi szervezetének irányításával a tagság a Dunai Vasmű Üzemfenntartási Főmérnöksége, később e szervezet jogutóda a DUNAFERR Fejlesztő és Karbantartó Kft. vezetőit bízta meg.

A DV Üzemfenntartás szerepe mellett nagy jelentőségű a szakmai utánpótlást biztosító műszaki főiskolán folyó egyesületi élet, melynek motorjai a Dr. Koppány Imre és Dr. Szántó Jenő.

Legtöbb kapcsolat a GTE Karbantartási Szakosztályával jött létre, mely kapcsolat keretében került megrendezésre Dunaújvárosban az egyik legsikeresebb Országos Karbantartási Konferencia.

A GTE által alapított elismerő címek és díjak elnyerői között megtalálhatóak a GTE Dunaújvárosi szervezet kiválóságai is.

A 90-es évek elején a GTE működtetésének állami feltételei beszűkültek, a helyi szervezet is kereste az utat a források biztosításához. Így alakult ki fokozatosan a tagság alkotó, vállalkozó tevékenysége, melynek keretében számos szakmai probléma nyert megoldást, ugyanakkor a tagság értékes tapasztalatokat nyert és szervezhetett saját tudásának, képességének piacszerű hasznosításában.  

1999-ben a GTE Dunaújvárosi Szervezetének 96 regisztrált tagja van. A tényleges aktív tagok ennél kevesebben vannak. A szakmai fórumok, az országos hálózat, nemzetközi kapcsolatok, szakosztályok, a több évtizedes országos hálózat rendelkezésre áll. A műszaki munka rangjának és megbecsülésének visszaszerzéséhez e lehetőségek jobb kihasználását tűztük ki célul az egyesületi élet fejlesztésében.

A Szervezet tisztségviselői:

Elnök:             Bezdek Károly1973-1980

                     Bozsik Imre                 1980-1985

                     Pöstyéni Balázs            1985-1996

                     Szőnyi Zoltán               1996-

Titkár:            Tóth László                  1973-1980

                     Venczel Ferenc            1980-1984

                     Páli Ferenc                  1984-1996

                     Veres Géza                  1996-

Akikre büszkék vagyunk:

 

            Egyesületi Érem:       Szurma András            1977

 

                                               Bezdek Károly1980VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS