email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Csepeli Szervezet

 

A megalakulás körülményei:

A GTE Csepeli Szervezet megalakulása (1962), léte és tevékenysége mindvégig szoros összefüggésben formálódott a Weiss Manfréd alapította Csepel Vas- és Fémművek elmúlt negyven évének történelmével.

A GTE 1949. februárjában tartott alakuló közgyűlése utáni időszakban még nem adatott meg a lehetőség Csepelen a műszaki és gazdasági tevékenységet folytató szakemberek társadalmi összefogására. Néhány év eltelte után azonban a Csepel Művekben bekövetkezett műszaki színvonal emelkedés és a termelés növekedése folytán szükségesnek mutatkozott a – már korábban jelentős számban – különböző központi tudományos egyesületekben működő csepeli szakemberek helybeli összefogása, ezért a művek vezetése ezekre a központi szakosztályokban tevékenykedő tagokra támaszkodva létrehozta 1960-ban a helyi MTESZ, majd ezen belül 1962-ben a GTE Csepeli Szervezetét azzal a célkitűzéssel, hogy

  • Elősegítse a gyár műszaki fejlődését, kiemelten járuljon hozzá a gyártmány- és gyártásfejlesztési feladatok megoldásához.
  • Sajátos eszközeivel segítse a szakemberek képzését, továbbképzését, ismertterjesztés útján bővítse műszaki ismereteiket.

Főbb tevékenységi köre:

Csaknem három évtizeden keresztül ezen célkitűzéseknek, valamint a GTE központ iránymutatásának megfelelően nagyon eredményesen működött a GTE Csepeli Szervezete, mintegy 8-9 szakosztályban, 34 szakbizottságban, miközben az alapító 120 fő taglétszám 500-600 főre is felduzzadt.

Az 1980-as évek végén megkezdődött társadalmi és gazdasági változások a Csepel Művekre is nagymértékben kihatott, azonban a GTE Csepeli Szervezete igyekezett ezen megváltozott helyzethez igazodni és főbb célkitűzéseit megvalósítani.

Ma már ugyan 70 taggal, négy szakcsoportban és főként a rendszeresen klubszerű működéssel tesszük vonzóvá a helyi műszakiak számára az egyesületi életet, szakmai előadásokon, vállalkozások gép és gyártási rendszerének bemutatásán keresztül, valamint tanulmányutak megrendezésével.

A Szervezet vezető tisztségviselői:

Elnök:             Tari Antal                    1962-1973

                      Dancsó László1973-1985

                      Hajnóczi Gábor =        1985-1988

                      Horváth Csaba  1988-1994

                      Fülöp Gyula                 1994-1998

                      Antal Béla                    1998-

Titkár:            Husz Róbert =             1962-1972

                     Bajtai Sándor =           1973-1985

                     Szabados Endre           1985-1994

                     Faragó József              1994-1998

                     Pesák József                1998-

Akire büszkék vagyunk:

Bánki Donát Díj 

Tari Antal                    1969

Bajtai Sándor =           1972

Horváth Csaba1993

Szabados Endre                      1995

Késmárki Ferenc                     1997

 

Pattantyús Díj

Farkas Emil                 1981

Móra István =  1990

 

Egyesületi Érem

Bajtai Sándor               1970, 1985

Rapcsák János                        1970

Móra István                             1970

Dancsó László1972, 1986

Stork József                            1974

Bánkuti József              1975

István Pál                                1975

Bodnár Károlyné                     1976

Engelhardt Pál              1976

Pálosi László                           1977

Farkas Emil                             1978

Alföldi László                          1979

Sári Györgyné                         1980

Lőrincz Lajos                          1981

Pányi József                             1982

Dr. Markó József                    1984

Deli András                             1985

Horváth Csaba            1988

Lengyel Ottó                1988, 1994

Dohányos Zoltánné                  1989

Domonkos Lajos                     1989

Téglás Gábor                           1990

Kisgergelyné Szalai Jolán         1990

Braun József                            1991

Szabados Endre                      1992

Höffler Róbert             1993

Késmárki Ferenc                     1994

Orsó Géza                               1995

Forray Antal                            1996

Pesák József                            1996

Faragó József                          1998

Fülöp Gyula                             1998

 

Tiszteleti tag

Dancsó László1994

 VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS