email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Műanyag Szakosztály

A Szakosztály megalakulása

Az 1949-ben megalakult GTE rendkívül kedvező keretet adott a fejlődni kívánó műszaki értelmiség számára. Az ország iparának szakmai irányítói közül számosan felismerték a kor technikai követelményeit. Ennek volt köszönhető, hogy 1958. végén az iparvezetés felkérte a GTE Vezetőségét, hogy fordítsanak figyelmet a gyorsan fejlődő és teret hódító műanyagokra is. Így alakult meg az Egyesület Technológiai Szakosztályának keretében 1959. januárjában a Műanyag Szakbizottság. Az ideiglenes vezetőség tagjai a szakma kiváló képviselői voltak: Breuer Hugó, Budai Károly, Kiss Rezső, Köhler Ferenc, dr. Környei József, Makádi József, Nagy Imre és Verhás József. A kezdő létszám 12 fő volt. A gyors fejlődés eredményeképpen egy év múlva a tagság már 31 főre növekedett. Az 1959. március 20-21-én megrendezett első konferenciára és kiállításra több mint 500 résztvevő volt kíváncsi.

 

Az eredmények arra késztették az egyesület Országos Választmányát, hogy határozatot fogadjon el a szakbizottság önálló Műanyag Szakosztállyá való átalakításáról. Az 1963. december 11-én megalakult vezetőség elnöke: Makádi József, alelnökei: Baranyi Imre, Budai Károly, Varga László, titkára: Köhler Ferenc volt. A szakosztály létszáma 1963. végéig elérte a 300 főt.

 

A Műanyag Szakosztály tevékenysége

 

A szakosztály célként tűzte ki, hogy színvonalas előadásokkal, szaktanfolyamokkal. fontos és időszerű szakcikkekkel, vállalatok problémáinak megoldásában történő közreműködéssel és szakértői munkákkal segítse a hazai műanyag fejlesztést és gyártást, elsősorban a gépipar területén. Mindezek megvalósítására - az akkori igényeknek megfelelően - az alábbi szakbizottságok alakultak: Tudományos Szakbizottság (dr. Zincz Béla), Gépipari Szakbizottság (dr. Környei József), Villamosipari Műanyag-alkalmazási Szakbizottság (Hajdú Gyula), Kohászati Szakbizottság (Schnitta Antal), Járműpari Szakbizottság (Nagy Imre), Tömegcikkipari Szakbizottság (Verhás József), Erősített Műanyag-feldolgozó Szakbizottság (Kövér Kálmán), Üvegszálas Műanyag-méretező Szakbizottság (dr. Thamm Frigyes), Metamid Technikai Szakbizottság (Schnitta Antal), Dokumentációs Szakbizottság (László György), Technológiai Szakbizottság (Kiss Antal). 1971-től a Ragasztástechnikai Munkabizottság (Balázs Gyula) és Tömítéstechnikai Munkabizottság (László György) alakult meg.

 

A GTE 1964-ben indította a "Műanyag" című folyóiratot, amely 1966 óta "Műanyag és Gumi" címen jelent meg, azóta folyamatosan működik és ebben az évben a 37. évfolyamába lépett.

 

A szakosztály kölcsönös előnyökre alapozva tartós kapcsolatot alakított ki az iparvállalatokkal, az ipari kutatóintézetekkel, valamint egyetemi és főiskolai kutatóhelyekkel.

 

A Műanyag Szakosztály működésének köszönhető az a sikersorozat, amely a háromévenként megrendezett nemzetközi részvételű MECHANOPLAST konferencia néven vált közismertté kül- és belföldi műanyag szakkörökben. 1969-től 1999-ig 11 alkalommal került megrendezésre. Budapesten, Sopronban, Szegeden. Balatonfüreden, Balatonszéplakon, Gyulán, Tatabányán, és legutóbb újból Gyulán. Valamennyi konferencia sikeres volt. A csúcspontot az 1978-ban, Sopronban megrendezett konferencia érte el, ahol közel 500 résztvevővel, ezen belül 50 külföldivel, megközelítőleg 30 előadással zajlott le a nagy sikerű rendezvény. Ezen kívül az Erősített Műanyag Szakbizottság is komoly érdeklődés mellett, általában Balatonszéplakon rendezte meg nemzetközivé vált konferenciáit. A külföldi rendezvények közül ki kell emelni a Karl Marx Stadtban megrendezett "Hoch Polymerer Tagung", a Lipcsében sorra került "Plastprezis" konferenciák és az "Internationale Dichtungstagung" rendezvényein a rendszeres szakosztályi előadói részvételt.

 

A szakosztálynak szinte kezdettől fogva legfontosabb célkitűzése a korszerű technikai ismeretek terjesztése volt. Ennek egyik eszközévé vált a tanfolyamok szervezése. 1985-ig 101 tanfolyamon 5139 fő vett részt. A tanfolyamok támogatására a szakosztály több magas színvonalú jegyzetet is kiadott. Ezek közül kiemelkedőek: a 122. sz. Mozgófelületek tömítései, a 124. sz. Műanyag gépelemek tervezése és méretezése, valamint a GTE Műszaki-gazdasági irányelvek sorozatban "Az érintkező tömítések kiválasztási szempontjai" MGI-0002-86 jelű kiadvány.

 

A '70-es évek közepétől a szakosztály tevékenységében érezhetővé vált a hazai ipari szerkezetváltás hatása, a túlzott autarchia leépülése, amely miatt visszaesés volt tapasztalható több szakbizottság tevékenységében. A Tudományos, az Erősített Műanyagtechnológia és a Tömítéstechnikai Szakbizottság ugyanakkor változatlan eredményességgel folytatta klubnapok tartásából, tanfolyamok, ankétok és konferenciák rendezéséből álló tevékenységét. A Mechanoplast is az addigi eredményességgel került megtartásra.

 

A '80-as évek elejétől a hazai iparpolitikai helyzet megváltozása a GTE-re nagyon kedvezőtlenül hatott. Ez alól a Műanyag Szakosztály sem volt kivétel. Ennek következtében úgy érkeztünk el a rendszerváltáshoz, hogy a szakosztály sem találta meg helyét, betöltendő funkcióját, és elvesztette anyagi forrásait.

 

A '90-es évek közepére a szakosztály tevékenysége erősen lecsökkent létszámmal gyakorlatilag a Mechanoplast konferenciák megrendezésére koncentrálódott. Az egyesületi munka szempontjából kedvezőtlen külső körülményekhez még az a belső tényező is hozzájárult, hogy Kövér Kálmán titkár hosszantartó súlyos betegsége, hősies helytállása ellenére nem tudta betölteni szervező szerepét. Az elhunytával bekövetkezett veszteség, valamint a MTESZ és ezen belül a GTE válsághelyzete csaknem a megszűnés határára sodorta a szakosztályt.

 

A szakosztály törzsgárdája azonban bízott életképességében és az új helyzetnek megfelelően a megfogyatkozott, de aktív és alkotni akaró szakosztályi tagsággal együttműködve 1997. november 26-án új vezetőséget választott. Ennek elnöke László György, titkára dr. Macskási Levente lett. A vezetőség tagjai: Balázs Imre, Bolyki Gergely László, Borzon Károly, dr. Frojimovics Gábor, dr. Gaál János, Hajdú Gyula, Kiss Antal, Kiss Rezső, Markó Richard, dr. Marosi György, dr. Molnár Imre, Pandúr János, Puskás Antal, Tárczy Emma és dr. Tóth Tihamér.

 

A megelőző négy évtized folyamán olyan közösséget sikerült kialakítani a szakosztály vezetésében, amelynek alapja a személyes, ma is fennálló, kölcsönös megbecsülésen alapuló barátság volt. Ennek a szellemnek a folytatására az új vezetőség összetétele is garanciát biztosít. Az új vezetőség mind széleskörű szakmai felkészültsége, mind a hazai ipari, kereskedelmi és tudományos jövő reális értékelése alapján, a nemzetközi szinten működő, de nálunk még újdonságnak számító módszerek bevezetését kezdte meg. A legeredményesebb régi és a magas színvonalon dolgozó új műanyagipari cégekkel, egyetemi és főiskolai intézményekkel, szponzorokkal széleskörű kapcsolat rendszer kialakítását kezdte meg. A vezetőség minden tevékenységében előtérbe helyezi a GTE érdekeit és megújítását. Célul tűzte ki az ifjú, egyetemet és főiskolát végzett műszaki szakemberek megnyerését és bevonását újszerű pályázatok, előadási és beszámolási lehetőségek biztosításával.

 

A szakosztály tisztségviselői:

 

Elnök:

 

Makádi József              1963 - 1997

László György              1997 - től

 

Titkár:

 

Köhler Ferenc                          1963 - 1969

Kiss Rezső                               1969 - 1980

Kövér Kálmán                       1980 - 1997

Dr. Macskási Levente              1997 - től

 

Akikre büszkék vagyunk:

 

Bánki Donát Díj:

 

Köhler Ferenc              1968 

Sors László                  1998

 

Pattantyús Díj:

 

Makádi József              1969

Dr. Zincz Béla U          1976

Kövér Kálmán U          1994

 

Egyesületi Érem:

 

Dr. Vadász Emil                         1969, 1974, 1979, 1988

Dr. Zincz Béla U                        1970,1982

Kővári Tiborné                                     1970

Nagy Imre                                            1970

Pandúr János                              1970, 1978, 1987, 1993

Makádi József                1971, 1981, 1985, 1989, 1993

Kiss Rezső                                 1972, 1976, 1981, 1986

Verhás József U                                1973

Földes Enikő                                        1974

Tárczy Emma                             1974, 1983

Schnitta Antal                                       1975

Reuss Mátyás                                       1976

László György     1976, 1984, 1993

Dr. Budai Károly U                              1976

Kövér Kálmán U                        1977, 1993

Dr. Marosfalvi János                   1977, 1993

Joó Sándor                                           1978

Dr. Molnár Imre                                   1980

Rostás Imre                                          1980

Séra János                                            1982

Dr. Frojimovics Gábor              1985

Papp Károly                                         1985

Szaplonczay Pál                          1986, 1993

Szőcs Gyula                                         1987

Dr. Fehér Erzsébet                               1987

Kiss Antal                                            1988

Ákoncz Ernő                                        1989

Fekete Mihályné                                   1992

Balázs Imre                                          1993

Scharle Gyula                                       1993

Dr. Bodor Géza                                    1993

Tóth Gyula                                           1993

Dr. Macskási Levente               1994

 

Műszaki Irodalmi Díj:

 

Dr. Vörös Imre          1964

Dr. Thamm Frigyes            1965

Tárczy Emma                   1966

Vadász Emil, Reuss Mátyás     1967

Dr. Molnár Imre        1968

Dr. Bartha Zoltán U              1969

Dr. Hardy Gyula U               1970

Pandur János, Kövér Kálmán U          1971

Macskásy Hugó U                1972

Dr. Halász László, Dr. Macskási Levente, Dr. Mondvai Imre    1974

Dr. Csikai Imre, Kárpáti Béla, Dr. Varga László                                   1975

Dr. Kardos György, Dr. Molnár Imre, Dr. Laczkó Mihály, Dr. Mondvai Imre, Dr.Thamm Frigyes 1976

Dr. Seder Julianna, Cseke Lajosné, Dr. Molnár Imre, Mester Béláné, Dr. Lipovszky György 1977

Dr. Zincz Béla U  1978

Zarubay Miklós    1979

Dr. Macskásy Hugó U, Pál Károlyné Dr.   1980

Dr. Haskó Ferenc                            1981

Dr. Bartha Zoltán U, Tárczy Emma, Dr. Macskásy Hugó U 1982

Dr. Vida Kálmán, Dr. Fehér Erzsébet        1983

Sors László, Forster Pál                         1984

Dr. Király Csaba, Dr. Marosfalvi János, Dr. Molnár Imre, Dr. Halász László     1985

Dr. Antal Miklós, Dr. Várkonyi András, Dr. Vadász Emil, Pandur János            1986

Kalafszky László, Budai Géza, Kocsis Ernő                                          1987

Dr. Thamm Frigyes, Dr. Gáti Róbert, Berta Péter                                  1988

Volk János, Farkas Antal, Palotás Tibor                                               1989

Böröcz László, Dr. Gaál János, Kestler István                           1990

Barcza Ferenc, Jaczkó László, Nándori Frigyes, Sárközi László, Szabó Tamás, Dr. Halász László, Dr. Macskási Levente                                  1991

Dr. Bodor Géza, Horváth László                          1992

Fenyvesi Éva, Pap Zsolt, Gyimesi Györgyné     1993

Baricza Károly, Sors László          1994

Gyimesi Györgyné, Dr. Soós István         1995

Dr. Thamm Frigyes, Dr. Borbás Lajos, Dr. Gáti Róbert, Dr. Gaál János, Paál Károlyné Dr. 1996

Dr. Lehoczki László, Zeöld Ildikó    1997

Bencsik Miklós, Dr. Meszéna Zsolt      1998VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS