email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Korróziós Szakosztály

 

A megalakulás körülményei:

Az 1949-ben alakuló GTE Technológiai szakosztályában a korróziós szakemberek egy külön szakbizottságban tömörültek. A korrózióvédelem fontossága azonban az egész gépipar területén, sőt az egyéb iparágakban (bányászat, kohászat, mezőgazdaság, gyógyszeripar) is egyre jobban megnövekedett, ezért már három év után önálló szakosztállyá vált ez a szakmai terület, a korrózióvédelem.

 

Időközben - a vegyipar korróziós problémáinak megoldására -, a Magyar Kémikusok Egyesületében is megalakult egy korróziós szakosztály.

 

A párhuzamosság elkerülése végett az a megállapodás született, hogy a szakemberek az MKE-ben inkább a korrózióvédő anyagok (festék, műanyag) gyártási gondjaival, a GTE-ben inkább a felhordási-technológiákkal (felületelőkészítés, festés, galvanizálás stb.) foglalkozzanak.

 

Főbb tevékenységi körök:

 

A szakosztály önállóvá válásakor három szakbizottság alakult: a Festékek és Egyéb Szervesbevonatok-, a Galván- és az Átmeneti korrózióvédelem szakbizottság. Később tovább bővült a szakosztály a Vizügyi szakbizottsággal és egy ideig Zománcbevonatok- és Tüzifém szakbizottság is működött. Ez utóbbi két szakbizottság alkotta a később megalakult önálló szervezetek, a Magyar Zománcipari Egyesület és Magyar Tűzihorganyzók Szövetsége vezetését.

 

A szakosztályt megalakulásától kezdve hathatósan segítette Prockl László, a GTE főtitkárhelyettese. Az 50-es években a magyar iparban nagyon gyorsan megmutatkozott, hogy a korrózióvédelem terén súlyos problémák vannak a felvitel-technológiai berendezések korszerűségével és a kivitelezők szakmai felkészültségével. Ezért a szakosztály tagjai megkezdték a szakmunkásképző- és továbbképző tanfolyamok szervezését, aminek szükségességét bizonyította, hogy volt olyan év, amikor 4-5 ilyen tanfolyamot is tartottunk, jelentős részvétellel. E mellett a szakosztály tagjai részt vállaltak a mérnök-továbbképzésben és kezdeményezői, majd előadói voltak a korróziós szakmérnök képzésnek is.

 

Jelentősek voltak a „Gép”, a „Gépgyártástechnológia” folyóiratban megjelenő cikkek. Szakmai zsűrizést követően, a szakosztály rendszeresen megjelentetett technológiai lapokat a „Gépgyártástechnológia” mellékleteként, amelyekben a legfontosabb felületvédelmi (felületelőkészítés, festés, galvanizálás, átmeneti korrózióvédő anyagok stb.) technológiák előírásait közölték.

 

Az OMFB-n belül 1961-ben megalakult önálló Korróziós Állandó Bizottság (az ún. KÁB-Iroda) feladata volt az országos korróziós problémák megoldásának koordinálása. A szakosztály tagjai e munkákból is kivették részüket.

 

A szakosztály tagjai közreműködtek a Magyar Szabványügyi Hivatal Korróziós osztályának megalakulásában és részt vettek az ÁGTI önálló korróziós szabványközpontjának munkájában.

 

A szakosztály már a 60-as évek elején kezdte kiépíteni nemzetközi kapcsolatait. Először a lengyel, a csehszlovák és a keletnémet szakmai egyesületekkel, majd a 60-as években a nyugat-német és az osztrák korróziós, - ezen belül is főleg a galvanizálással foglalkozó - egyesületekkel alakítottak ki élénk, gyümölcsöző kapcsolatot. Ez elsősorban a különböző szakmai programokon, konferenciákon való kölcsönös részvételt jelentette. 1965-ben az Európai Korróziós Szövetségnek tagja lett a GTE Korróziós szakosztálya is, ahol szakosztályunk titkára nemcsak a választmány tagja, de a Tudományos és Technológiai Tanácsnak is tagjává választották.

 

Az oktatás és szabványosítás mellett jelentős munka folyt a hazai- és nemzetközi konferenciák szervezése terén. Az első ilyen sikeres rendezvény 1958-ban volt: Budapesti Korróziós Hetek elnevezéssel. Ezt követően 2-3 évenként számos, galvanizálással vagy festéssel kapcsolatos nemzetközi részvételű konferenciát szervezett a szakosztály. Az Európai Korróziós Szövetség elismerésként, többször kérte fel a szakosztályt EUROCORR konferencia rendezésére.

 

Az utóbbi években bekövetkezett politikai változások és gazdasági átalakulások eredményeként számos szervezet alakult, amelyek a korrózióvédelem egyes részterületein kezdtek tevékenykedni. Ugyanakkor jónéhány régebbi, korrózióval is foglalkozó szakosztály, szervezet megszűnt, átalakult, aminek következtében a hazai korróziós szakembergárda vészesen szétforgácsolódott. Rontotta a helyzetet az OMFB Korróziós Állandó Bizottság, majd a Korróziós Tanács, valamint a kutatóintézetek megszűnése, vagy átalakulása (pl.: NEVIKI, VASKUT, ÁGTI, ALUTERV-FKI, MÜKI stb.) is.

 

A korróziós szakemberek összefogására 1992-ben megalakult a HUNKOR, a Magyar Korróziós Szövetség, melynek egyik alapítója a GTE Korróziós Szakosztálya volt. A korróziós "társadalom" együttes fellépését kívánó feladatokban (oktatás, kiállítás, mint pl. a HUNGAROKORR kiállítás és konferencia stb.) együttes erővel tudtak így fellépni. Reméljük, hogy a korrózióvédelem területén végzett közös munkánk egyre hatékonyabb lesz, a gazdasági élet különböző területein sikerül csökkenteni a korróziós károkat.

 

A Korróziós Szakosztály sikeresen folytatja az 1986 óta havonta - újabban már csak 2-3 havonta - megjelenő KORINFORM Tájékoztató összeállítását és szétküldését azon GTE és HUNKOR tagok számára, akik a korrózióvédelem területén dolgoznak, ill. érdeklődnek a legújabb fejlesztési eredmények iránt. A szakma elismeréseként a HUNGAROKORR ’97 pályázaton e tájékoztató elismerő oklevelet kapott A KORINFORM igyekszik még ma is töretlenül valamennyi hazai (és néha külföldi) korróziós tárgyú rendezvényről tájékoztatni a kollégákat.

 

A Korróziós szakosztály létszáma korábban meghaladta a 400 főt, jelenleg 270 fő regisztrált taggal rendelkezünk. A szakosztályi, szakbizottsági rendezvények, klubnapok látogatottsága elég változó, átlagosan 30-40 fő. A szakosztály jelenlegi vezetése bízik abban, hogy nemcsak múltja, de jövője is van ennek a szakterületnek.

 

Ezért alakította ki a szakosztály jövőbeli céljait is, amelyek a következők:

 

- a GTE Korróziós Szakosztály aktív létszámának megtartása, növelése,

- a szakterületünkön dolgozó fiatalok bevonása a GTE Korróziós Szakosztály eredményes munkájába,

- hatékony segítségadás minden korrózióvédelemmel foglalkozó számára,

- további nyitás a GTE más szakosztályai, területi szervezetei felé,

- a korrózióvédelem valamennyi szakterületén, az Európához való csatlakozás elősegítése céljából, további eredményes együttműködés, a hazai- és külföldi korrózió-védelmi szervezetekkel.

 

Nemzetközi kapcsolatok:

Österreichische Gesellschaft für Oberflächentechnik (ÖGO)

 

Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e.V. Deutsche Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V.

 

Europäische Föderation Korrosion DECHEMA e.V.

 

NACE INTERNATIONAL Informing the World on Corrosion Control

A Szakosztály tisztségviselői:

 

Elnök:

 

Vasvári Ferenc , és Dr. Lettner Ferenc  1949 – 1960

Dr. Csokán Pál                                                 1960 –1979

Pellérdy Imre                                                       1980-tól

 

Titkár:

 

Dr.Holló Mária                                     1949 – 1960

Haskó Ferenc                                                1960 –1979 

Stráner György                                                    1980 –1985

Dr. Schönweitz Tivadar                                       1986 –1990

Dr. Nemes Katalin                                               1990 - től

 

Átmeneti Korrózióvédelmi Szakbizottság jelenleg mint

 

Kőolajfeldolgozóipari és Átmeneti Korrózióvédelmi Szakbizottság működik:

 

Titkár:

 

Erdős Elemér                                   1960 – 1980

Dr. Szobor Albertné                            1980 - 1990

Papp Józsefné Dr                                1990 – 1994

Horváthné Dr. Fantó Erika                  1994 – 1998

Isaák Györgyné Dr.                             1998 - tól

 

 

Festékek és Egyéb Szervesbevonatok Szakbizottság:

 

Titkár:

 

Deméndy Miklós                              1949 – 1970

Dr. Tajthy Károly                                1970 – 1980

Várkonyi Viktor                                  1980 - tól

 

Galván Szakbizottság:

 

Titkár:

 

Németh Tíbor                                   1949 – 1952

Bártfay Béla                         1952 –1958

Jeney Iván                                           1958 –1990

Dr. Schönweitz Tivadar                       1990 - től

 

Vízügyi Acélszerkezetek Szakbizottság (jelenleg már nem működik):

Titkár:

 

Dr. Szijártó Anna                                1970 – 1975

Veszlényi Vilmosné Dr.                     1975 – 1980

Kőszeginé Bene Borbála                     1980 – 1990

Óvári Lászlóné Dr                               1990 - 1994

 

Tűzifémbevonatok Szakbizottság (jelenleg már nem működik):

 

Titkár:

 

Antal Árpád                                        1994 - 1996

 

Zománcbevonatok Szakbizottság (jelenleg már nem működik):

 

Titkár:

 

Kovács Ferenc                                    1994 - 1996

 

Akikre büszkék vagyunk:

 

Bánki Donát Díj:

 

Deméndy Miklós                              1969

Dr. Haskó Ferenc                               1974

Dr.Tajthy Károly                                 1980

Stráner György                                   1990

Pellérdy Imre                                      1995

Dr. Nemes Katalin                              1996

 

GTE Irodalmi Díj:

 

Dr. Haskó Ferenc                               1982

 

Tiszteleti tag:

 

Dr. Tajthy Károly                                1997

 

Egyesületi Érem:

Haskó Ferenc                                     1969

Karl Imre                                1971, 1996

Rovó András                                    1973

Stráner György                                    1974

Dr. Tajthy Károly             1974,1995, 1998

Pallanek Jenő                                      1975

Erdős Elemér                                   1975

Dr. Bányász István                            1976

Farkas Tibor                                       1976

Somlay Tibor                                      1976

Szijártó Anna Dr.                                1976

Pallós Gábor                                       1977

Dr. Szobor Albertné                            1977

Varga Sándor                                   1978

Dr. Szilvási Sándor                           1978

Várkonyi Viktor                        1978, 1994

Lambertus Zsolt                               1979

Felcser Béla                                        1979

Jeney Iván                                 1980, 1986

Dr. Tálas Andrásné                    1980, 1998

Dr. Csokán Pál                                1980

Erdős György                                   1981

Dr. Nemes Katalin                     1981, 1993

Sághy Tivadarné                                  1982

Jókai Alajos                                     1984

Dr. Zakar András                                1983

Dr. Nagy Róbert                                 1985

Szerecz János                                      1985

Dr. Bod Magdolna                              1988

Dr. Schönweitz Tivadar                       1988

Pellérdy Imre                                       1988

Dr. Berecz Endre                                1994

Dr. Vértes György                               1996

Horváthné Dr. Fantó Erika                  1998

 

 

A kitüntettjeinken kívül kiemelkedő szerepük volt és van még Szakosztályunk életében

 

Bese András

Borsi Miklós

Fehér Gáborné

Fodor Imre

Gál Lajos Dr. 

Gyimóthy Béláné

Isaák Györgyné Dr.

Keresztessy Zsoltné

Kesztyűs Károly

Kőszeginé Bene Borbála

Lábody Imre Dr.

Magda Lívia Dr.

Orgován László

Óvári Lászlóné Dr.

Simon Andrásné

Sipos Lajos

Somkövi János Dr. 

Széphalmi Lajos

Tihanyi Kálmán

Varga Lajosné

Vargáné Szekér Zsuzsa

 VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS