email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Konstrukciós Szakosztály

Kedves látogató!

Ezen az oldalon Szakosztályunk tevékenységét, történetét ismertetjük röviden.

Szakosztályunk rendezvényeiről, tevékenységéről, programjáról szóló aktuális információkat Szakosztályunk honlapján találsz:

http://gte-konst.mindenkilapja.hu/

 

A Konstrukciós Szakosztály megalakulásának  körülményei:

A GTE-ben 1976 augusztusában Központi Konstrukciós Bizottság néven alakult meg a konstruktőröket összefogó szervezet, amelynek feladata - minden iparágra kiterjedően - a géptervezői tevékenység gondozása, problémáinak feltárása és megoldása. Elnöknek Dr. Száday Rezsőt, titkárnak Dr. Zsáry Árpádot választották meg. A szervezésben rész vettek még: Dr. Terplán Zénó, Dr. Michelberger Pál. Barátossy Jenő, Dr. Cséry László, Dr. Fáy Csaba, Dr. Magyar József, Dr. Makhult Mihály.

 

Főbb tevékenységi körök:

A Bizottság az alábbi témakörökkel való foglalkozást sorolta fő feladatai közé:

a konstrukciókkal és konstruktőrökkel kapcsolatos társadalmi elvárások;

  • - a konstrukciós tevékenység és a konstruktőrök erkölcsi megbecsülése;
  • - etikai, oktatási, terminológiai intézkedések;
  • - a konstrukciók és konstruktőrök szakmai és irányítási kérdései (konstrukciós munkát elősegítő intézkedések kezdeményezése, számítógépes módszerek terjesztése, stb.);
  • - kiemelt fontosságú kérdések többek között:
  • - a méretezés és a fejlesztés problémái,
  • - tapasztalatcserék szervezése,
  • - a konstrukciós tevékenység közös alapelvei és munkamódszerei, stb.

 

A Bizottság megszervezésének bizonyos mértékben előzménye volt, az Ipari Minisztérium kezdeményezésére 1973-ban és 1975-ben megrendezett Vezető Konstruktőrök Tanácskozása, amelyet éppen a témakör addigi elhanyagoltsága tett szükségessé. A későbbiekben ezeknek a találkozóknak a szervezését a GTE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Géptervező Szakosztálya vette át, a Központi Konstrukciós Bizottság közreműködésével. Ezek a találkozók továbbra is fontos fórumok maradtak a konstrukciós tevékenység mindenkori helyzetének áttekintésére, a tapasztalatcserékre és a végzett munka dokumentálására. A Bizottság sok tagja részt vett az OMFB-ben 1974 és 1979 között készült, a konstrukciós tevékenységgel foglalkozó tanulmányok kidolgozásában és ezek széleskörű megismertetésében. Egyik legjelentősebb ilyen tanulmány volt "A konstrukciós tevékenység szerepe a gépipar műszaki fejlődésében" című, amelyet a GTE külön is kiadott.

 

A működési terület és az egyesületi munka kiszélesítése érdekében a Bizottság 1983-ban Központi Konstrukciós Szakosztállyá alakult. A Szakosztály elnöke Barátossy Jenő, alelnöke Dr. Zsáry Árpád, titkára Dr. Filemon Józsefné lett. Mind a bizottság, mind a Szakosztály jó együttműködést alakított ki a Magyar Tudományos Akadémia Gépszerkezettani Bizottságával, részben mindkét szervezetben tagként való részvétellel, részben közös rendezvények tartásával.

 

1983-ban a Szakosztály keretében, Dr. Hegedűs József vezetésével, megalakult az Iparesztétikai Munkabizottság. A Munkabizottság - amely többek között formatervezési konferenciák tartásával végzett sikeres munkát - Ipari Formatervező Szakosztállyá alakult (elnöke 1997-ig Dániel József volt), amely 1997 novemberében beleolvadt a Konstrukciós Szakosztályba.

 

A Konstrukciós Szakosztály tagjai számára szakmai összejöveteleket, előadásokat, üzemlátogatásokat, vezetőségi üléseket rendez. Az utóbbi években igen emlékezetes volt pl.: az IKARUS, a NABI, a Ganz-Hunslet tervező részlegeiben és számító központjaiban tett látogatás. A tagok számos munkát segítő tanulmányt dolgoztak ki (pl.: méretezési segédlet). Kiemelkedő volt még a terméktervező mérnökképesítéssel kapcsolatos, az PMFB-vel közösen rendezett vitanap, amelyen a résztvevők a felsőfokú intézményekben folyó oktatást tekintették át.

 

A Szakosztály tagjai számos hazai és külföldi nemzetközi konferencián is részt vettek. Nemzetközi kapcsolatok tekintetében külön ki kell emelni a Szakosztály által 1988-ban Budapesten megrendezett nemzetközi konferenciát: International Conference on Engineering Design (ICED), amely sorrendben az ötödik ilyen konferencia volt. A konferencia jó alkalom volt a tervezéselmélettel és módszeres géptervezéssel foglalkozó neves külföldi szakemberekkel való találkozásra is.

 

A kilencvenes évek elején a gazdasági átalakulások következtében a konstrukciós tevékenység egyre inkább háttérbe szorult. Ennek következtében a Szakosztály lehetőségei már-már kritikussá váltak, munkája rendkívüli nehézségekbe ütközött. A Szakosztály vezetőségének sikerült mégis az érdemi munkát fellendíteni, és a mélyponton túljuttatni.

 

A Szakosztály 1994. Márciusában új vezetőséget választott: elnök: Dr. Zsáry Árpád, titkár Dr. Filemon Józsefné, tiszteleti elnök Dr. Szádai Rezső lett. Ezt a vezetőséget a Szakosztály 1997. Novemberében - néhány új vezetőségi tag bevonása mellett - újraválasztotta. Az új vezetőség megerősítette a Szakosztály hosszútávu programját, amelynek főbb pontjai: a GTE társ-szakosztályaival közös feladatok feltárása; fiatal konstruktőrök bevonása a Szakosztály munkájába; méretezési segédletek összeállítása és kiadása; konkrét, sikeres konstrukciók felkutatása és ismertetése; a GTE tervezési irányelvek kiadási lehetőségeinek felmérése; helyzetfelmérés megindítása a Magyarországon jelenleg folyó konstrukciós tevékenység áttekintésére, és a jövőbeni kilátások megítélésére; a korábban aktív jeles magyar konstruktőrök emlékének ápolása.

 

A Szervezet tisztségviselői:

Elnök:

Dr. Száday Rezső 1977-1983

Barátossy Jenő 1983-1994

Dr. Zsáry Árpád 1994-től

Titkár:

Dr. Zsáry Árpád 1977-1983

Dr. Filemon Józsefné 1983-2001

Dr. Tóth Sándor 2001-től

 

Akikre büszkék vagyunk:

Pattantyús Díj:

Dr. Makhult Mihály 1990

Dr. Zsáry Árpád 2001

Dr. Tóth Sándor 2005

Egyesületi Érem:

Dr. Zsáry Árpád 1985, 1988, 1996, 1998

Barátossy Jenő 1989

Dr. Filemon Józsefné 1996, 1998, 2002

Dallos Endre 1998

Mádi Jenő 1998

Dr. Makhult Mihály 1998

Dr. Márialigeti János 1998

Dr. Péter József 1998

Dr. Tóth Ferenc 1998

Dr. Tóth Ferenc 2002VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS