email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Hőkezelő Szakosztály

A megalakulás körülményei:

 

A hazai hőkezelést nagy lépéssel vitte előre az 1949-ben megalakult Gépipari Tudományos Egyesület. A megalakulás rövid története a következő. Dénes Miklós, az egyesület vezetőségének egyik igen aktív tagja 1952-ben egy megbeszélésre hívott össze néhány szakembert a hőkezelők közül. Jelen voltak többek között: Bardócz István, Jung Béla, Magyari Ferenc, Schön Gyula, Szombatfalvy Árpád. Ismertette a GTE vezetőségének elképzelését, amely szerint szükségesnek tartják, hogy a Technológiai Szakosztályban a hőkezelők is képviselve legyenek. A javaslat alapján a jelenlévők elhatározták egy Hőkezelő Bizottság létrehozását. Ez később Főbizottsággá alakult, majd önálló Szakosztályként működött tovább.

 

Főbb tevékenységi köre:

 

A Bizottság feladatait a következőkben jelölték meg (a fő feladatok azóta sem változtak):

 

a hőkezelő szakemberek összefogása és nyilvántartása;

rendezvények szervezése, amelyeken tapasztalataikat, tevékenységük eredményeit ismertetik és megvitatják;

szakcikkek, beszámolók írása és publikálása;

előadások tartása a fővárosban és vidéken, a hőkezelési ismeretek terjesztésére;

tanfolyamok szervezése, elsősorban művezetők, technikusok, szakmunkások képzésére és továbbképzésére.

A tagság létszáma fokozatosan növekedett, lassanként megközelítette a 300 főt. Részben ez a körülmény, részben a szakosodás, a hőkezelő tevékenység differenciálódása szükségessé tette munkabizottságok szervezését. Így létre jött a só-edző, a szerszám-edző, a hűtőközeg, az energia és a alumínium munkabizottság. A munkabizottságok külön szakmai napokat tartottak, előadásokat szerveztek.

 

A Hőkezelő Bizottság (majd Főbizottság ill. Szakosztály) sokat tett a szakma fejlesztése érdekében. Egyik feladatának tekintette a szakmunkások képzését és továbbképzését. Ennek érdekében rendszeresen indított tanfolyamokat, amelyek elvégzéséről a résztvevők bizonyítvány kaptak. A Szakosztály tűrhetetlennek tartotta, hogy Magyarországon a hőkezelés nem volt elismert külön szakma. E tevékenység szakmásítására a GTE javaslata és közbenjárása alapján került sor. A Szakosztály a hőkezelő mérnökök és technikusok továbbképzésére is több tanfolyamot szervezett.

 

Jelentős eseményt jelentett 1971-ben a Nemzetközi Hőkezelő Szövetség (IFHT) Budapesten megrendezett szimpóziuma. A szakmában ez történelmi eseménynek tekinthető, mert ez volt az első ilyen szimpózium, amelyet szocialista országban tartottak, és ezzel megnyílt a lehetőség, hogy Magyarország is beléphessen a nemzetközi szakmai életbe. Ez bizonyos mértékig megszabta a fejlődés útját, a magyar szakemberek közül többen részt vettek az IFHT különböző bizottságaiban és a Kormányzó Tanácsban. A hazai szakma elismerését jelenti, hogy az IFHT (International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering) két évre magyar szaktekintélyt, Dr. Konkoly Tibor egyetemi tanárt választotta elnökének.

 

Tovább növelte a hazai szakemberek és a GTE tekintélyét, hogy a Nemzetközi Hőkezelő Szövetség 1986-bn ismét Budapestet választotta kongresszusának színhelyéül.

 

A Hőkezelő Szakosztály hasznos és eredményes tevékenysége között kiemelkedtek az 1966-től jellemzően kétévenként megrendezett szemináriumok, később konferenciák, amelyeken az előadók beszámoltak a szakmában elért fejlődésről, ismertették tapasztalataikat, vizsgálataik és kísérleteik eredményeit. Rendkívül tanulságosaknak bizonyultak a előadásokat követő viták, amelyek sokban hozzájárultak a résztvevők szakmai ismereteinek fejlesztéséhez. A szemináriumokat, majd konferenciákat a Szakosztály vidéken, a nagyobb ipari centrumokban rendezte, kiegészítve ezeket a helyi gyárak meglátogatásával, ezzel is lehetőséget teremtve az üzemi tapasztalatok szerzésére. A rendezvényeket kulturális program (hangverseny, színházlátogatás) egészítette ki. A konferenciákon az utóbbi időben külföldi résztvevők is megjelentek (osztrák, német, francia, orosz, román szakemberek), mindez emelte a színvonalat.

 

A Hőkezelő Szakosztály által szervezett hazai nagyrendezvények (VÁNDORGYŰLÉS, SZEMINÁRIUMOK, KONFERENCIÁK):

 

 

 

I.

 

Nitridáló vándorgyűlés

 

1966.

 

Miskolc

 

II.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1967.

 

Esztergom

 

III.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1968.

 

Győr

 

IV.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1970.

 

Pécs

 

V.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1972.

 

Sopron

 

VI.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1974.

 

Békéscsaba

 

VII.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1977.

 

Balatonfüred

 

VIII.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1979.

 

Eger

 

IX.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1981.

 

Székesfehérvár

 

X.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1983.

 

Miskolc-Tapolca

 

XI.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1985.

 

Győr

 

XII.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1987.

 

Zalaegerszeg

 

XIII.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1989.

 

Sopron

 

XIV.

 

Hőkezelő Országos Szeminárium

 

1991.

 

Kecskemét

 

XV.

 

Hőkezelő Országos Konferencia

 

1993.

 

Dunaújváros

 

XVI.

 

Hőkezelő Országos Konferencia

 

1995.

 

Székesfehérvár

 

XVII.

 

Hőkezelő Országos Konferencia

 

1997 .

 

Sopron

 

XVIII.

 

Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia

 

1998.

 

Győr

 

 

 

1999-ben Budapesten, a Hőkezelő Szakosztály szervezésében jött létre az IFHT 7. Nemzetközi Szemináriuma. 1999-ben ez volt a hőkezelők legjelentősebb világrendezvénye, melyen 27 országból mintegy 100 résztvevő 3 szekcióban számolt be a könnyűfémek és ötvözeteik hőkezelésével és felületi kezelésével kapcsolatos kutatási és fejlesztési eredményekről.

 

A Hőkezelő Szakosztály rendszeresen részt vesz a MACH-TECH rendezvényen. Legutóbb, 1999. márciusában, a MACH-TECH ’99 keretén belül “Mit kínálnak a hőkezelők a kis-és középvállalkozóknak” című szeminárium keltette fel az érdeklődést a hőkezelés iránt.

 

A Hőkezelő Szakosztály sokat tett az egységes magyar szakmai nyelv kialakítása érdekében is. A szakemberek nemzetközi érintkezését megnehezítette, hogy az egyes eljárások és fogalmak jelölésére különböző kifejezéseket használtak azonos nyelvterületen belül is. Ezért a Nemzetközi Hőkezelő Szövetség többéves munkával megszerkesztett egy Glosszáriumot, amely négy nyelven rögzítette egy-egy fogalom meghatározását (angol, német, francia, orosz) és további tizenegy nyelven felsorolta a megfelelő megnevezéseket. Erre támaszkodva, a Hőkezelő Szakosztály egy bizottságot hozott létre, amely meghatározta a fogalmak (kereken 2000) definícióját magyar nyelven, megjelölve ennek angol nyelvű megfelelőjét, majd a magyar nyelvvel együtt a 12 nyelvű Glosszáriumot Magyarországon kiadta. A GTE által megalkotott terminológia a Gépgyártástechnológia c. lapban több számban jelent meg, és szinte változatlanul beépítésre került a magyar szabványba (MSZ EN 10052: Acélok és öntöttvasak hőkezelésének fogalom-meghatározásai).

 

A GTE-nek köszönhető, hogy hazai szakemberek részt vehettek nemzetközi konferenciákon és jó kapcsolat alakult ki a neves nyugati kemence- és segédanyaggyártócégek és a hazai szakemberek között, még abban az időben, amikor a kommunikáció nehézkes volt. E külföldi vállalatok (Ipsen, Degussa, Aichelin, Safed, Solo, Brown-Boweri) a GTE rendezésében szakmai napokat tartottak Budapesten, ismertették berendezéseiket és az ezekkel végezhető technológiákat. Prospektusokat adtak át és referencia-látogatásokat tettek lehetővé. Mindez nagyban hozzájárult az érdeklődők szakmai ismereteinek bővítéséhez, tágította a látókörüket.

 

 

A legutóbbi, a Győrben rendezett Konferencián végzett felmérés szerint, ma mintegy 60 cég, intézmény, intézet érdeklődik közvetlenül a hőkezelés iránt, ez mintegy 120-150 közvetlenül érintett szakembert jelent. A Szakosztály tevékenységének megújítása jegyében ez a Konferencia nem csak hőkezelő, hanem gépipari anyagtudományi konferencia is volt.

 

A leírtakból következik, hogy a Gépipari Tudományos Egyesület Hőkezelő Szakosztálya jelentős szerepet játszott és játszik a hazai hőkezelés fejlődésében, a szakemberek tájékoztatásában, képzésben és továbbképzésében. Ezen túlmenően olyan feladatokat is megoldott és megold (szabványosítás, hőkezelő sók hazai gyártása és tárolása, környezetvédelmi feladatok megoldása, tervtanulmányok készítése stb.), amivel az egész hazai ipar javát szolgálta és szolgálja. A Nemzetközi Hőkezelő Szövetségben való aktív részvételével elismerést szerzett és szerez a magyar iparnak és tudományos életnek.

 

A szakosztály tisztségviselői:

 

Elnök:    

 

Jung Béla                                 1952-1957

Schőn Gyula                            1957-1963

Bardócz István             1963-1974

Dr. Konkoly Tibor                   1974-1997

Dr. Tóth Tamás                       1997-től

 

Örökös tiszteletbeli elnök:

 

Dr. Konkoly Tibor 1997-től

 

Titkár:

 

Bardócz István                        1952-1963

Szőke Béla                                          1963-1974

Dr. Földváry László                             1974-1979

Németh Zoltán                         1979-1989

Dr. Gergely Márton,                            1989-1992

Mikó László                                        1989-1992

Szirmainé dr. Somogyi Szilvia   1989-1992

Harkai Antal                                       1992-1993

Dr. Lizák József                                  1993-1997

Rózsahegyi Péter                                 1997-től

 

Akikre büszkék vagyunk:

 

Egyesületi Érem:

 

Schön Gyula                            1972, 1984

Fekete László                          1974

Dr. Neményi Rezső                 1975

Dr. Földváry László                 1976

Debreczeni István                    1977

Beran Lajos                             1979

Németh Zoltán             1980

Szőke Béla                              1981

Cseh Miklós                            1982

Rozbory József                        1984

Fleit Gyula                               1985

Mydlo Antal                            1986

Mikó László                            1987

Dr. Smóling Kálmán                1988

Harkai Antal                            1989

Faragó József                          1993

Dr. Lizák József                       1996

Dr. Tóth Tamás                       1996VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS