email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Hidraulika-Pneumatika Szakosztály

A megalakulás körülményei

A hidraulika és a pneumatika széleskörű alkalmazásának beindulása hazánkban a környező országokhoz képest mintegy 10 évet, a fejlett nyugati világhoz képest 20 évet késett. Ennek fő oka a megfelelő hazai gyártóbázisok hiányára volt visszavezethető. A hazai gyártóbázisok létrejötte (DANUVIA, ÚJPESTI GÉPELEMGYÁR, EGRI FINOMSZERELVÉNYGYÁR) az 1960-as évek végén megteremtette az alkalmazás széleskörűvé tételének felfuttatását oly módon, hogy a fentebb említett lemaradást egy intenzív időszak kövesse. A szakma gyakorló szakemberei ennek megvalósítását egy olyan szakmai szervezet kereteiben való tevékenységgel látták biztosítottnak, mint a Gépipari Tudományos Egyesület, amelynek akkor mintegy 16 000 fő tagja volt és átfogta az egész hazai gépipart. Ekkor 1971. évben jött létre a GTE Automatika Szakosztályon belül a Hidraulika Szakbizottság (Elnök Zalka András, titkár: Ezer Rezső), és a Pneumatika Szakbizottság (Elnök dr. Demeter György, titkár dr. Krisztinicz Pál). Ezek a szakbizottságok alapozták meg, illetve építették ki azon főbb tevékenységeket, amelyeket folytatva a Szakosztály kimagasló eredményekkel megvalósította célkitűzéseket.

E két Szakbizottság összevonásával került létrehozásra a

Hidraulika- Pneumatika Szakosztály 1980. évben.

Főbb tevékenységi körök:

A célkitűzései eléréséhez az alábbi fő tevékenységek rögzíthetők.

A gyártók és felhasználók széleskörű információ cseréje.

Ennek egyik eleme az 1972. évben létrehozott, háromévenként megrendezésre kerülő Pneu-Hidro Nemzetközi Konferencia és Kiállítás sorozat szervezése, amelynek 1987-ig a Győri Szervezet, azt követően a Borsod megyei Szervezet a szervezői partnere és házigazdája. (E Konferenciasorozat sikerességét reprezentálja, hogy a hetvenes években a résztvevők létszáma volt, hogy elérte a 700 főt).

Ugyancsak sikeresek voltak azon egynapos ankét sorozatok, amelyek egyik része a gyártók bemutatkozására, fejlesztéseik eredményeinek ismertetésére, másik része külön-külön a felhasználói területek alkalmazástechnikai megoldásaira szerveződtek.

Ide sorolandók a nemzetközi kapcsolatok révén, tagjaink több nemzetközi konferencián történő részvétele is, illetve a külföldi szakemberek fogadása.

Hazai illetve nemzetközi viszonylatban évenként több alkalommal szerveződtek gyárlátogatások, amelyek résztvevői egyrészt a hazai gyártók, másrészt a felhasználók szakemberei voltak.

Másik fő tevékenység az oktatás területének támogatása.

A hidraulika és pneumatika oktatás bevezetése a közép- és felsőoktatásban igen késve indult be. Úttörő szerepet töltött be a Gépipari Automatizálási Műszaki Főiskola (Kecskemét) és a Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc), de a további oktatási intézmények ezektől leszakadtak. Szakosztályunk a legkülönbözőbb módon igyekezett ráhatást gyakorolni az oktatás széles körűvé tétele érdekében.

Itt kell kiemelni, hogy szakosztályunk létrehozta a szakosztályon belül a Hidraulika és Pneumatika Oktatók Országos Tanácsát. (elnöke: Dr. Kas János), amely kétévenként vándor konferenciát szervez. Eddigi színhelyei: Miskolc, Nyíregyháza, Gödöllő, Debrecen, Esztergom, Nagybánya, Sopron.

Az oktatási tevékenységhez kapcsolódóan 1993 évben megszervezésre került a Középiskolások Országos Pneumatika versenysorozata, amely évenként került megrendezésre. A szervezés kiemelkedő tevékenysége Merényi József nevéhez fűződik, akinek kitartó munkájának köszönhetően ma már a Nemzeti Szakképzési Intézet e versenyt elismeri, hivatalos naptárába minden évben felveszi. A verseny legjobbjai szakmai tárgyi vizsgamentességet, illetve továbbtanulási kedvezményt kapnak. Az első verseny színhelye az Andrássy Gyula Műszaki Szakközépiskola (Miskolc) volt. További színhelyek: Szolnok. Győr, Kiskunfélegyháza, Eger, Hódmezővásárhely. Az esetenkénti szervezésben kiemelkedő feladatokat vállaltak Dr. Elek István és Dr. Csernyánszky Imre, mint zsűrielnök.

Jelentős eredmények történetek a szakmai felnőttoktatás területén. 1972. évtől kezdődően a felhasználók részéről tömeges továbbképzési igény jelentkezett a hidraulika és pneumatika területén. Ezek megrendezését szakosztályunk felvállalta és több száz tanfolyamot sikerrel megtartott.

Szakosztályunk további fontos feladatának tekintette a hidraulika és pneumatika, szabványosítás területén a szakmai segítségnyújtást a Magyar Szabványügyi Hivatalnak. E munkában kiemelkedő tevékenységet végezek: Vincze Árpád, dr. Fűrész Ferenc, Kovács Tibor, Dr. Kröell Dulay Imre, Kozmon Gábor.

Szakosztályunk mellett, amelynek szakmai központi szerepe volt, működött a Borsod megyei Szervezeten belül egy igen jelentős Hidraulika Pneumatika Szakosztály, amely szervezetileg elkülönült, de szakmailag nem. A fentebb felsorolt tevékenységek jelentős része, azok indíttatása és eredményei az Ő nevükhöz is fűződik. A rendszerváltást követően, a megváltozott körülmények azt indokolták, hogy e két szervezet egybeolvadással, a súlypont Miskolcra helyezésével működjön. Ez a lépés szervezetileg is megtörtént 1997. évben.

A Szakosztály vezető tisztségviselői:

Elnök:
Ezer Rezső                              1980-1997
Dr. Kröell Dulay Imre  1997-től

Alelnök:           Dr. Elek István

Titkár:

Kiss Géza                                1980-1997
Merényi József             1997-től

A szakosztály általános programja, munkabizottságai és az 1999/2000. évi munkaterve a GTE Internet honlapján megtalálhatók.VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS