email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Anyagmozgatási Szakosztály

A megalakulás körülményei:

A szakosztály a Gépipari Tudományos Egyesület, és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének alapító szakosztálya.

Főbb tevékenységi körök:

A Szakosztály tevékenységének súlyponti területe, a mindenkori szakmai munka intenzitása mindenkor szorosan összefüggött a nemzetgazdaság igényével, az ország gazdasági helyzetével. Így az alábbi korszakot lehet megkülönböztetni a szakosztály életében:

Gépfejlesztő szakasz:A háborút követő újjáépítés és a �szocialista nagyipar� fejlesztési időszaka. Az intenzív beruházások fokozott követelményekkel jelentkeznek az anyagmozgató gépek (daruk, szállító berendezések) konstrukciójával szemben. Az igények kielégítésére szakosztálya közreműködésével létrejött a Budapesti Műszaki Egyetemen az Emelőgépek és Szállítóberendezések Tanszéke, valamint megindult az emelőgépek és szállítóberendezések tervező mérnökeinek szakképzése (1952).

Az ekkor is jelen levő szűkös anyagi lehetőségek az adott területen tevékenykedő szakemberek szoros együttműködését igényelte annak érdekében, hogy hozzájussanak és így hasznosítani tudják a kor szakirodalmát. Ezt az időszakot a szakosztályon belül az egyes részterületek (daruk, szállítószalagok, kötélpályák) élénk klub élete (havi találkozási gyakorisággal) jellemezte.

Rendszerfejlesztő szakasz:A 60-as évek közepétől az anyagmozgatás területén a használatos eszközök mennyiségi igényét felváltotta az azokkal szemben támasztott minőségi, megbízhatósági követelmény és a hangsúly már az egyes berendezések megbízhatóságáról a gépekből felépített rendszerek gazdaságos működtetésére tevődött át. Új elemként jelent meg a termelő üzemeknél a rendszerszemléletű gondolkodás és elindultak azok a törekvések, amelyek a katonai logisztika módszerek eredményét a gazdasági életbe is bevezessék. E törekvés egyik kezdeményezője a Szakosztály volt, Dr. Felföldi László professzor úr vezetésével. Természetesen a gépfejlesztési tevékenységek területén sem csökkent a Szakosztály munkája, mivel a hatékony rendszerműködtetés csak az üzemeltetési feltételeket optimálisan kielégítő berendezésekkel lehetséges. E berendezések megalkotása intenzív fejlesztési munkát igényelt. Ebben az időszakban több, 400 fő feletti (50-60 külföldi) résztvevőjű konferencia jelezte a kiterjedt szakosztályi munkát.

Útkereső szakasz:A rendszerváltást követően alapvető szerkezeti változás, a fejlett technológiával megjelenő nyugati cégek, háttérbe szorította a hazai fejlesztői, gyártói bázist. Taglétszáma egyrészt kiszorult a korábbi munkahelyéről, vállalkozó, vagy nemzetközi cégek alkalmazottja lett. A megváltozott körülmények (cég érdekét szolgáló információ visszatartás, 16 órás munkanap) lecsökkentette taglétszámukat (600 főről 120 főre). Érdeklődésre számottevő nagyrendezvényt csak széles üzemeltetői kört érintő területeken tudtunk tartani, területi szervezetekkel együttműködve. (1995, 1999 Nyíregyháza, 1997 Debrecen). Nagy sikert értünk el meghatározott kör számára rendezett 1 napos tanfolyamsorozattal, ahol előre meghirdetett, lehatárolt tématerület került megvitatásra. Oktatási tevékenységünk területén szakosztályunk sikerrel gondozza már több, mint két évtizede az �Emelőgép ügyintézői� OKJ szakmai képzési számot adó tanfolyamot.

A szakosztály tisztségviselői:

Elnök:

Gerschik Gyula                        megalakulástól 1970-ig

Dr. Sváb János                                    1970-1985

Dr. Suba Imre                                     1985-től

 

Titkár:

 

Polonszky György                   megalakulástól 1980-ig

Dr. Szabó István                                 1980-1992

Dr. Kása László                                  1992-től

 

 

Akikre büszkék vagyunk:

 

Bánki Donát Díj:

 

Bogáti Dezső                        1967

Polonszky György                   1971

 

Pattantyús Díj:

 

Greschik Gyula                     1959

Vankó Richard                        1960

Sasfi Imre                                1964

Dr. Sváb János                        1979

Dr. Felföldi László                   1982

 

 

Egyesületi Érem:

 

Bán István                               1970

Kas Sándor                             1970

Greschik Gyula                        1971

Zakariás Zoltán                        1972

Dr. Felföldi László                   1973

Dr. Sváb János                        1974

Andrási Győző             1974

Venetianer László                    1974

Raffaj András                          1974

Kása László                            1975

Rombauer Tivadar                   1975, 1981

Hajdany Vince             1975

Dr. Varga János                      1976

Bogáti Rezső                         1976

Polonszky György                   1976

Fodor Imre                              1977, 1982

Pattantyús Á. Dénes                1977

Dr. Tarnay Júlia                       1977

Nagy Barna                             1978

Kiss István                              1979

Sólyom Mihály             1979

Pancsovai János                      1980

Szabó László                           1982

Dr. Szabó István                      1983

Dr. Kása László                      1983, 1996

Kiss Géza                                1984

Szabó József                           1985

Kovács József                         1985

Dr. Kálmán Sándor                 1987

Schreiner János                       1988

Dr. Sasfi Imre                          1989

Braun József                            1993

 







VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS