email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Hegesztési Szakosztály

A GTE Hegesztési Szakosztály tisztújító évzáró ülése

2011. december 5-én tartotta a Gépipari Tudományos Egyesület Hegesztési Szakosztálya évzáró tisztújító ülését, melynek elnöki beszámolójában Dr. Rittinger János a 2011-es év legfontosabb rendezvényeit foglalta össze, és betekintést nyújtott 2012 programjaiba. Gyura László titkár az elmúlt öt éves ciklus eredményeit, tevékenységét mutatta be, részletesen kitérve a 2011-es év történéseire. Ilinyi János prezentáció segítségével ismertette a Hegesztési Szakosztály Nyomástartó Berendezések Szakbizottsága és a Százhalombattai Területi Szervezet által immár 32. alkalommal megrendezett Balatoni ankét sikeres lebonyolítását. A konferencia központi témaköre „XXI. századi módszerek a korrózió megelőzésére a szénhidrogén-, vegyi- és energiaiparban" volt.

A megjelent nagyszámú érdeklődő a beszámolók elfogadását követően tájékoztatást hallgatott meg Kristóf Csaba előadásában a „Hogy áll az új Hegesztési Biztonsági Szabályzat? Beszámoló a Hegesztés Munkavédelme Szakbizottság munkájáról" címmel.

A szakmai programokat a tisztújítás követte. Kristóf Csaba, a Jelölőbizottság elnöke javaslatot tett a tiszteletbeli elnöke személyére. Zorkóczy Béla és Konkoly Tibor professzorokat követően a Hegesztési Szakosztály tiszteletbeli elnökének Dr. Rittinger Jánost választotta meg, aki 1981-1990 között a Szakosztály titkára volt, majd elnöke 1996 óta napjainkig. Dr. Rittinger Jánosnak el nem évülő érdemei vannak a Szakosztály és a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) kapcsolatának kiépítésében és fenntartásában. Az IIW IX. és X. bizottságában magyar delegátus, az IIW igazgató testületének tagja, mely munkáját az Intézet 2006-ban oklevéllel köszönte meg.

A tisztújító évzáró ülés a Hegesztési Szakosztály elnökének Dr. Gáti József c. egyetemi docenst, az Óbudai Egyetem kancellárját, titkárának Gyura Lászlót, a Linde Gáz Magyarország Zrt. hegesztés és szolgáltatás menedzserét választotta meg. A vezetőség további tagjai       Borhy István, Dr. Dobránszky János, Dr. Farkas Attila, Köber József, Kristóf Csaba, Dr. Palotás Béla, Somoskői Gábor, Tóth László, és Dr. Török Imre.

A vezetőség kooptált tagjai: Ilinyi János, Fodor Olivér, Kurucz Botond és Németh János, míg a szenior tagjai Dr. Cselőtei István, Dr. Domanovszky Sándor, Farkas László, Fehérvári Attila, Dr. Gremsperger Géza, Kaposi Pál, Dr. Komócsin Mihály, Nádas István, Dr.  Szunyogh László, Zsilavecz László.

A Szakosztály új elnöke, Gáti József a bizalmat megköszönve vázolta a vezetőség előtt álló feladatokat. A jelenlévőket arra kérte, hogy legyenek nagykövetei a Szakosztály vezetősége azon szándékának, hogy a szakma összefogása megvalósuljon, jöjjön létre széleskörű együttműködés a meglévő szervezetek, szerveződések, gazdasági szereplők között. Kérte, hogy a jelenlévők legyenek hírvivői a szakosztály rendezvényeinek, szakmai programjainak.

A feladatok között emelte ki a széleskörű együttműködésre épülő közös fellépés kialakítását, a szakma összekovácsolását, az információáramlás javítását, a szakértői adatbázis létrehozását.

Elengedhetetlennek tartotta a fiatalok megnyerését, az egyetemi és főiskolai hallgatók, az IWE, IWT képzésen résztvevők, a doktoranduszok, a pályakezdők bevonását a szakmai életbe, a TDK, szakdolgozat pályázatok, szakmai vetélkedők, ifjúsági programok kialakítását, továbbfejlesztését.

A Szakosztály tisztújító évzáró ülése a jövő programjai áttekintését követően kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.

A megalakulás körülményei:

 

A Hegesztési Szakosztály 1958. május 22-26. között megrendezett II. Hegesztési Konferencián alakult meg. Korábban a Technológia Szakosztály keretei között működött, mint Hegesztési Bizottság.

Főbb tevékenységi körök:

A Hegesztési Szakosztály önálló hazai hegesztési intézet hiányában egyetlen olyan fórumot jelentett a hegesztő szakemberek részére, mely összefogta és segítette munkájukat, felszínre hozta a fejlődést akadályozó tényezőket és javaslatot tett azok orvoslására. A Szakosztály elsőként hozta létre a Fiatal Hegesztő Szakemberek Fórumát, kezdeményezte a hegesztőanyag-gyártás rekonstrukcióját, s jelentős tevékenységet fejtett és fejt ma is ki a hegesztés szabványosítása terén. Aktív tevékenységet folytat a hegesztés munkavédelmében, a hegesztő szakemberek képzése során. A Szakosztály fennállásának 25. évfordulóján, 1983-ban Zorkóczy Béla Emlékérmet alapított. Az Emlékérem kettős célt szolgál: emlékezni Dr. Zorkóczy Béla professzorra, valamint kifejezni a hegesztő szakemberek megbecsülését a szakterület kiemelkedő jelenkori művelőinek.

 

A Szakosztály szervezete szakbizottságokra épült, melyek évente 3-4 alkalommal üléseznek, illetve egynapos szakmai rendezvényeket szerveznek. A GTE jubileumi évében működő szakbizottságok:

 

Hegesztés minőségbiztosítása

Nyomástartó edények és csővezetékek hegesztése

Hegeszthetőség, hegesztett szerkezetek anyagai

Hegesztés munkavédelme

Ívhegesztés.

1974-ben a szakosztály kezdeményezésére a GÉP című folyóiratban megkezdődik az önálló Hegesztési rovat szerkesztése, mely rovat 1990-től a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés (MHtE) Hegesztéstechnika című lapjának megjelenésével megszűnt.

 

A Szakosztály négyévenkénti rendszerességgel nemzetközi konferenciákat rendez Budapesten, melyet 1988-tól a Német Hegesztéstechnikai Szövetséggel (Deutsches Verband für Schweisstechnik, DVS) közösen rendez meg. E sorban a harmadik DVS-GTE-MHtE Hegesztési Konferenciára 2000-ben kerül sor.

 

Ugyancsak négy évente kerülnek megrendezésre az Országos Hegesztési Tanácskozások (korábban Vándorgyűlés, Szeminárium), valamint évi rendszerességgel a „Nyomástartó Edények és Csővezetékek Hegesztése” szakbizottság és GTE-MOL Rt. Százhalombattai Területi Szervezete rendezésében a Csopaki Ankétok. A szakosztály évente mintegy 2-3 egynapos ankétot szervez, melynek központi témáit az IIW szakbizottságokban folyó munka tapasztalatainak közvetítése jelenti a szakosztályi tagok felé.

 

A Hegesztési Szakosztály évente egy alkalommal összehívja tagjait szakmai baráti megbeszélésre, melynek időpontja általában a Karácsonyi Ünnepek előtti időpontra esik.

 

A Szakosztály tisztségviselői:

 

Elnök:                 prof. Dr. Zorkóczy Béla                                            1958-1971

                            Kollár Imre                                                               1971-1980

 

                            prof. Dr. Konkoly Tibor                                            1980-1993

 

                            Dr. Brenner András                                                   1993-1997

 

                            Dr. Rittinger János                                                     1997-től

 

Titkár:                 Beck András                                                             1958-1964

 

                            Becker István                                                            1964-1971

 

                            Dr. Gállik István                                                        1971-1980

 

                            Dr. Rittinger János                                                     1980-1990

 

                            Fehérvári Attila                                                         1990-1993

 

                            Palotás Béla                                                              1993-1997

 

                            Dr. Gáti József                                                          1997-től

 

A GTE Hegesztési Szakosztálya 1963 óta tagja a Nemzetközi Hegesztési Intézetnek (International Institute of Welding, IIW). A szélesedő kapcsolat eredményeképpen első alkalommal 1972-ben az IIW XII. Bizottsága, majd később a I. II. VIII. IX. és XV. Bizottságok rendeztek évközi ülést Budapesten. 1974-ben és 1996-ban volt házigazdája Egyesületünk Budapesten az IIW Közgyűlésének.

 

A Szakosztály 1990 óta megfigyelő tagja az Európai Hegesztési Szövetségnek (European Welding Federation, EWF). Az MHtE-vel kötött megállapodás értelmében az EWF-ben hazánkat 1997-től az Egyesülés képviseli. Ezzel egyidőben az MHtE mindenkori igazgatója a Hegesztési Szakosztály vezetőségének tagja, s 1999-től az MHtE jogi tagvállalata az Egyesületünknek.

 

A Szakosztály tagjai munkaterületükön széleskörű kapcsolatot tartanak fenn a szakmai élet nemzetközi intézeteivel, intézményeivel, kiváló személyiségeivel. Egyesületünk 1985-ben írt alá kétoldalú megállapodást a DVS képviselőivel. Az együttműködés keretében 1986-ban közös szemináriumot, 1988-ban az első GTE/DVS, 1992-ben a második GTE/DVS nemzetközi hegesztési konferenciát bonyolította le a Szakosztály.

 

1987-1990 kötött kétoldalú szerződést az Egyesület és a Wilhelm-Pieck Universitat Rostock anyagtechnológia, hegesztő robotok témakörben. 1988-ban kétoldalú együttműködési megállapodás jött létre az Egyesület és az Amerikai Hegesztési Intézet (American Welding Society, AWS) között. A megállapodás a mai napig kitűnően működik.

 

1990. kétoldalú együttműködési megállapodás az Egyesület és az osztrák Hegesztéstechnikai Szövetség (Schweisstechnische Lehr- und Versuchanstalt, SZA) között. Az SZA 1991-1994 között irodát működtet az Egyesület segítségével Budapesten. Az iroda célja az osztrák-magyar kapcsolatok bővítése a hegesztés területén.

 

Akikre büszkék vagyunk:

 

Egyesületi Aranyérem:

Dr. Ginsztler János                        1995 

Dr. Rittinger János                        1995

 

Bánki Donát Díj:                      

 

Dr. Zorkóczy Béla U                    1958

Dr. Gillemot László U                   1975

Beck András                                   1988

Dr. Konkoly Tibor                           1994

Dr. Szunyogh László                        1996

 

Pattantyús Díj:                          

 

Megyeri Béla                                1977

Dr. Gállik István                           1979

Dr. Rittinger János                        1987

Dr. Buray Zoltán                           1993

Nádas István                                1994

Dr. Brenner András U                  1997

 

Egyesületi Érem:

 

Becker István                               1970

Dr. Konkoly Tibor              1971, 1978

Dr. Zorkóczy Béla U                    1971

Baránszky Jób Imre U                  1972

Lengyel József                              1972 

Beck András                         1973, 1984

Dr. Rittinger János                        1973

Dr. Buray Zoltán                  1974, 1982

Megyeri Béla                                1974

Dr. Gállik István                           1975

Szentiványi Ede                            1975

Dr. Szunyogh László                     1975

Dr. Brenner András U            1976, 1980

Györgyi Ferenc                             1976

Bácskai Endre                              1979

Kollár Imre                                   1981

Nádas István                         1983, 1989

Dr. Gállik István                           1985

Fehérvári Attila                            1986

Dr. Visontay István                       1993

Dr. Béres Lajos                            1994

Dr. Domanovszky Sándor             1994

Dr. Komócsin Mihály                   1994

Dr. Györgyi Ferenc U                  1997

Hoffmann Sándor                         1997

Kaposi Pál                                   1997

Dr. Kovács Mihály                       1997

 

Zorkóczy Béla Emlékérem:

 

Dr. Buray Zoltán                           1986

Dr. Gállik István                           1986

Hajas Jenő                                   1986

Megyeri Béla                                1986

Péter Albert                                  1986

Pogány Miklós                             1986

Dr. H. Sossenheimer(DVS)         1988

J. Skriniar(VÚZ)                          1988

Dr. G. Herden                             1988

G. A. Nyikolajev (BAUMAN)     1988

Dr. Baránszky Jób Imre U            1990

Mihala Ferenc                              1990

Miskolci Egyetem Mechanikai Technológia Tanszéke                   1990

Budapesti Műszaki Egyetem Mechanikai Technológia Tanszéke                   1990

Dr. L. Wolf(LINDE)                   1992

Dr. Konkoly Tibor                     1992

Dr. Rittinger János                        1992

Dr. Romvári Pál                            1992

Beck András                                1994

Fehérvári Attila                            1994

Dr. Visontay István                       1994

Dr. Béres Lajos                            1998

Dr. Domanovszky Sándor             1998

Dr. Farkas József                         1998

Nádas István                                1998

 VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS