email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Gördülőanyag Szakosztály

A megalakulás körülményei:

A Gépipari Tudományos Egyesület 1949 februárjában - a "fordulat évében" - alakult. Az ott jelen lévő vasúti járműipari szakemberek elhatározták, hogy a magyar vasúti gördülőanyagipar szakmai és tudományos kérdései iránt érdeklődők műszaki-tudományos tevékenységének elősegítése és összefogása céljából önálló szakosztályt alakítanak. E határozatot követően 1949. március 29-én 26 taggal megalakult a GTE Gördülőanyag Szakosztálya és megválasztotta első vezetőségét.

 

Főbb tevékenységi körök

 

Szakosztályunk ipari hátterét és ezzel tevékenységi körét az akkori nagy múltú magyar vasúti járműgyárak:

 

Ganz Vagon és Gépgyár (Budapest)

Mávag Mozdony és Gépgyár (Budapest)

Magyar Vagon és Gépgyár (Győr) alkották.

Mindhárom gyár széles profilú termékcsaláddal rendelkezett, gyártmányaik exportképesek, az akkori technikai elvárásoknak megfelelőek voltak.

 

1952 év elején e háttér a MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzemből szervezett Dunakeszi Vagyongyárral bővült. Ezzel tovább színesedett a Szakosztály tevékenysége, a gyártó ipar és az üzemeltető vasút, valamint javító ipar kapcsolata. Folyamatos információ cseréje előnyösen segítette mindkét fél szakmai fejlődését.

 

A vasúti járművek összetettségéből eredően meg kell említeni a jelentősebb "beszállító" vállalatokat is:

 

Ganz Villamossági Művek (Budapest)

Szerszámgépipari Művek (Székesfehérvár)

Kismotor és Gépgyár (Budapest)

Járműfelszerelések Gyára (Budapest)

A "közvetlen" ipari háttér kiegészül még a hazai vasúti járműipari gyártmányok jelentős hányadát: megrendelő, üzemeltető és javító Magyar Államvasutak szervezeti egységeivel, szakszolgálataival. A különböző mélységű ipari háttér mellett - nem utolsó sorban - meg kell említeni még a:

 

Budapesti Műszaki Egyetem Vasúti Járművek Tanszékét valamint

 

MÁV Vasúti Tudományos Kutató Intézetét.

 

Az iparág és ezzel a szakosztály széleskörű horizontális kapcsolatrendszerével összhangban rendszeres munkakapcsolat volt és van Szakosztályunknak a MTESZ illetve GTE szakmailag érintett egyesületeivel és társszakosztályaival:

 

Közlekedéstudományi Egyesület

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

GTE Gépjármű, Hegesztési, Műanyag Szakosztályaival

A kezdetben 26 főből álló alapító tagság közel egy évtized alatt majd 100 főre növekedett, majd ezt követően 150 fő körül járt. (Jelenleg mintegy 120 fő nyilvántartott tagja van szakosztályunknak, amelyeknek kb. 50%-a fizet tagdíjat, többségük nyugdíjas).

 

Az akkori központi tervutasításos gazdaságirányítási rendszer elvárásai, a szervezeti intézkedések alapvetően érintették az iparág és ezzel a szakosztály munkáját. A szakosztályi előadásokat, gyártmánybemutatókat, munkabizottsági tevékenységeket, iparági konferenciákat, külföldi szakmai tanulmányutakat is ezzel összhangban szervezete a szakosztály vezetősége.

 

A gőzmozdony gyártás befejeztével döntően a KGST elvárások figyelembevételével a nagyvasúti dízel és villamos mozdony valamint a motorkocsi gyártás került előtérbe.

 

A licencia vásárlások csak részben oldották fel a nehézségeket, de nem sikerült a "tőkés" exportképességet fokozni.

 

A népgazdaság alapvető problémáin az "új gazdaságirányítási rendszer" sem segített.

 

Az 1970-es években tervezete meg a Ganz Villamossági Művek és Ganz Mávag Gyár a BKV ipari csuklós 4x2 tengelyes forgóvázas városi villamosát. Szakosztályunk tevékenységi, kapcsolati köre a városi, majd a földalatti vasúti járművek témakörével tovább bővült.

 

Az 1970-es évek közepén a Győri Magyar Vagon és Gépgyár a közúti járműgyártás bázisává lett és beszüntette a vasúti járműgyártást.

 

A dízelmozdony gyártás - a licencvásárlások mellett - is nehézségekkel küzdött. Többek között mindezeknek is tudható be a MÁV majd BKV járműbeszerzési stratégiájának irányváltása. A hazai ipar helyett mind gyakrabban KGST országokból szerezték be a műszaki paramétereiben koránt sem jobb, de pénzügyileg kedvezőbb feltételű vontató illetve vontatott járműveket, motorkocsikat.

 

A villamos mozdonygyártás, az 1960-as évek elején nyugatról vásárolt licenceknek köszönhetően jobb helyzetben volt, de ennek "varázsa" 25 év alatt elmúlt. Az 1980-as évek végére már változó gazdasági körülmények mellett kifejtett 4-részű elővárosi és IC villamos motorvonatok nem hoztak jelentősebb piaci sikereket, miközben a MÁV pénzügyileg egyre jobban ellehetetlenült.

 

A politikai változás, az azt kísérő gazdasági alakulás, tulajdonos váltás hátterében egy világméretű, lényegében kétpólusú politikai küzdelem állt és áll ma is. Az egykori KGST országok úgy vesztették el addigi monopol helyzetű piacaikat, hogy - önhibájukon kívül, magukra maradva - felkészületlenek voltak a nyugati versenyszemléletű fejlett, kemény piacgazdálkodásra. A hazai gördülőanyagipar és háttere kisebb vállalkozásokra esett szét.

 

A nagymultú Ganz Ábrahám, Déri Miksa, Bláthy Ottó, Zipernovszky Károly, Kandó Kálmán, Jendrassik György és még sokak alkotásával fémjelzett iparág küzdelme a megmaradásért még ma sem ért véget.

 

A többszörös tulajdonos váltást kitevő - jelenleg 75%-ban multinacionális tulajdonú - volt MÁV Dunakeszi Járműjavító, szűkös keretek között részlegesen gyárt nagyvasúti személykocsikat, ami mellett MÁV személykocsikat is javít, illetve felújít. Halvány reményt jelent az ÖBB részére gyártandó 20 db fekvőhelyes kocsi szerződése.

 

Egy ilyen széttöredezett iparági háttér természetes következménye, hogy az eddigi konstruktív, nyílt kollegalitás helyébe, új stílusként a vállalkozói lobbi, menedzseri szemlélet is megjelent - az élet más területeihez hasonlóan - a Gördülőanyag Szakosztály tevékenységében.

 

Mindezek mellett e nehéz tíz esztendőben

 

A KHVM megbízásából kidolgoztuk "A hazai kötöttpályás gördülőanyag szükséglet, beszerzés és gyártás középtávú prognózisát", és

 

A BME-GTE együttműködésben megrendeztük a III. és IV. Nemzetközi Vasúti Forgóváz Konferenciát

 

Az útkeresés még tart, de "Dum spiro spero".

 

A szakosztály tisztségviselői:

 

 

Elnök:                        Florek Gyula                           1949-1951

 

                                   Kárpáti József                         1952-1954

 

                                   Győrffy József              1955-1960

 

                                   Biacs Nándor =                       1961-1974

 

                                  Dr. Horváth Károly =              1974-1989

 

                                   Dr. Zobory István                    1989-től

 

Titkár:                        Falk Alfréd                              1949-1952

 

                                   Magirius Gyula             1953-1963

 

                                   Komorowicz László =  1964-1994

 

                                   Dr. Oroszváry László   1994-1997

 

                                   Lánczos Péter                          1997-től

 

 

Nemzetközi kapcsolatok:

 

Szakosztályunk nemzetközi kapcsolatait kis részben a GTE szervezete bonyolította. Jelentősebb volt azonban a KGST Gépipari illetve Közlekedési Állandó Bizottságaiban történő munkahelyi, szakmai közreműködés, emberi kapcsolat.

 

A MÁV Vezérigazgatóság néhány szakemberének munkája a:

 

Nemzetközi Vasútegyesületben (UIC)

Vasutak Együttműködési Szervezetében (OSzZSD)

UIC Kutató és Kísérleti Hivatalában (ORE/ERRI)

többlet lehetőséget adott a jelentősebb vasutak fejlesztési igényeinek megismerésére.

 

Akikre büszkék vagyunk:

 

Bánki Donát Díj:

 

Füzesséry Béla                     1957

 

Pattantyús Díj

 

Sztrókay Pál                         1960

 

Baránszky Jób Imre 1961

 

Magírius Gyula                     1961

 

Biacs Nándor                       1963

 

Párkai István                        1964

 

Győrffy József                       1967

 

Komorowicz László              1969

 

Dr. Horváth Károly  1986

 

Egyesületi Érem

 

Forgó Sándor                          1969

 

Magirius Gyula                     1969

 

Biacs Nándor                       1971

 

Szontagh Gáspár                     1972

 

Füzesséry Béla                     1974, 1978

 

Komorowicz László     1974, 1979, 1997

 

Sarbó Tamás                           1975

 

Oroszváry László                     1976

 

Gáspár György                        1977

 

Baránszky Jób Imre              1977

 

Dr. Horváth Károly   1978

 

Dr. Komoróczky István           1979

 

Lánczos Péter                          1978

 

Dr. Zupán Péter                       1980

 

Mező Zoltán                            1980

 

Dr. Kail Endre             1981

 

Tirtst Gyula                              1982

 

Somogyi Ferenc                      1982

 

Kardos Tibor                          1983

 

Süveges László                        1983

 

Dr. Balogh Vilmos                   1984

 

Danka Miklós                          1985

 

Szilvási Zoltán              1986

 

Bayer József                            1987

 

Tölgyesi Vilmos                       1989

 

Kalmár János                          1993

 

Tiszteleti tag

 

Komorowicz László             1998

 

Irodalmi Díj

 

Dr. Baránszky Jób Imre        1982

 

Kiemelkedő szerepük volt, van még szakosztályunk életében:

 

Bognár István, Ferenczi Gábor, Győri András, Kereszty Péter , Melkuhun István, Mináry József, Pintér László , Spán Ferenc, Szondy György , Tánczos László.VDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS