email cím:
jelszó: regisztráció
elfelejtett jelszó

Forgácsolási Szakosztály

A megalakulás körülményei:

 

A forgácsolás a hagyományos gyártás elemi eljárása, tehát természetes, hogy e szakmakultúra mérnökei és technikusai a GTE alakulásában is jelentős szerepet játszottak. A különböző technológiai ágak szakemberei 1951-ben alakították meg a Technológiai Szakosztályt.

 

Főbb tevékenységi körök:

 

E keretek között a forgácsolósok először a Forgácsolószerszám Szakbizottságba tömörültek, majd ezen belül további bizottságok alakultak a szerszámélezés, a kerámia, mint szerszámanyag témájának művelésére. A magyar forgácsolás ekkor olyan világnagyságokkal dicsekedhetett, mint Dr. Kazinczy László, Dr. Hornung Andor és Dr. Bálint Lajos. Nem véletlen, hogy a nagyok mögött, folytatva az elméleti és gyakorlati megalapozottság igényét, jelentősen merítve a GTE szellemiségéből és az itt kialakuló műhely adottságaiból olyan hasonlóan jelentős, tudós és a gyakorlatban is eligazodó generáció fejlődött, mint Dr. Kalászi István, Dr. Bakondi Károly, Pogány Tibor, Dr. Kardos Árpád, Dr. Mihályi Ferenc, Dr. Drahos István, Dr. Meleghegyi József, Frank János, Dr. Angyal Béla. Dr. Gribovszky László - és a sor folytatódott Dr. Kazinczy Miklóssal, Lévárdy Ilonával és Ivánnal, Dr. Igaz Jenővel, Dr. Nagy Eörssel, s Dr. Káldos Endrével, Dr. Takács Jánossal, Dr. Szmejkál Attilával, Dr. Fridrik Lászlóval, Dr. Dudás Illéssel, Hornyik Lászlóval, Dr. Szabó Andrással, Dr. Cselle Tiborral, Dr. Palásti Kovács Bélával és még sok kitünő, a forgácsolás elméletében, kisérletkutatásában, és gyakorlatában jártas szakemberrel. Ez az iskola az 1960-ban alakult Forgácsoláselméleti Szakbizottságban talált fórumra, baráti, egymást segítő, tanító és tanuló társaságra. E szellemi kör hozta létre a Szerszám és Szerszámanyag Konferenciák sorát, amely napjainkig a középeurópai szakemberek fontos fórumává vált.

 

Az 1969-ben Dr. Bakondi Károly és Dr. Káldos Endre vezetésével megalakult a Forgácsolási Főbizottság amely az eddigi szervezeteken túlmenően összefogta a Fogazási Szakbizottságot (Dr. Ernyey György, Dr. Vernóczi György és Dr. Dudás Illés vezetésével), a Köszörülési Szakbizottságot (Dr. Gyáni Károly, Dr. Hornung Andor, Gyódi István és Dr. Bittera Zoltán vezetésével), a Szerszámanyag Szakbizottságot (Pogány Tibor és Wein Ádám vezetésével) és a Szikraforgácsolási Szakbizottságot (Dr. Káldos Ferenc vezetésével).

 

A 70-es években az államilag finanszírozott K+F programok jó feltételeket teremtettek a kutatásnak. Ennek következménye élénk szakmai élet, magas színvonalú rendezvények, tanulmányutak, konferenciaszereplések és tanfolyamok voltak. Ez időszakban kötöttünk együttműködési megállapodást a SANDVIK AB-vel, amelynek következtében megismerhettük a világ vezető szerszám- és keményfémgyártójának fejlesztési stratégiáját, eredményeit, és évente 80-100 szakember továbbképzésére teremtettünk lehetőséget a SANDVIK bécsi továbbképző központjában. Fontos fórumok voltak az Abrazív Konferenciák, a Fogazási Konferenciák és a szerszámélezésről illetve szikraforgácsolásról megszervezett tanfolyamok, amelyeknek jegyzetei ma is jól használhatóak. Ekkor indult be, és vált sikeres lappá a Gépgyártástechnológia c. szaklap, amelynek Technológiai Lapok című rovata a korszerű ismereteket közvetítette, és vált az üzemi szakemberek szakmai fejlődésének hiánypótló bázisává. Még mai sok szakember őrzi a Technológiai Lapok kiemelt, megsárgult számait mint a szakmai információk legtömörebb és érthetőbb forrását.

 

A Technológiai Szakosztály taglétszáma 1980-ra túlhaladta az 1ooo-et, kinőttük, ezért a Főbizottságok, a technológiai ágak önállósultak, központi szakosztályokká Szerveződtek. Az egyesületi munkának továbbra is kitűnő lehetőséget biztosítottak az állami K+F programok (NC Szerszám, A2, G6), és az ipar exportorientálódása. Dr. Bakondi Károly elnök, majd Dr. Mihályi Ferenc és Wein Ádám vezetése alatt mind szakmailag, mind anyagilag eredményesen működött a Szakosztály. Taglétszáma közelítette a 400-at, tagjainak egyharmada vidéki volt, kitűnő volt az együttműködés a Miskolci Egyetemi Szervezettel, a Kecskeméti és Győri Főiskolákkal

 

Az 1990-es évekre fordulva - hasonlóan a többi szervezettel - nagyon megnehezült a szakosztályi munka. A kutatás és fejlesztés berekedése miatt jelentősen csökkent a fejlesztők megrendelése, az ipar szétesése miatt legkitűnőbb szakembereink is állásukat, és ezzel érdekeltségüket vesztették. A kisebb, részterületi szakbizottságok lassan megszűntek, a legbelső magot, elsősorban az elmélet iránt érdeklődőket egyetlen bizottságba szerveztük. És várjuk, reméljük a csodát. Hogy ismét lesz szakmai érdeklődés az üzemi emberekben, hogy esetleg a főnökök is megértik, hogy a GTE a szakmai továbbképzés része, hogy érdemes - úgy mint a világon mindenütt - a szakmai közéletre időt, fáradságot pazarolni, hogy a széleskörű technológiai ismeretek a napi feladatok megoldásában hasznosulnak. Ha így lesz, talán lesznek olyan támogatóink is, akik és amelyek segítenek anyagilag is az Egyesület fenntartásában. E célból meg kívánjuk keresni a legtöbb forgácsolószerszámot forgalmazó cégeket, és felajánljuk közreműködésünket az e cégekben felhalmozódott technológiai ismeretek közvetítésére. Hátha!

 

Akikre büszkék vagyunk:

 

Bánki Donát Díj:

Dr. Kazinczy Miklós                1978

Wein Ádám                             1987

Dr. Igaz Jenő

 

Pattantyús Díj:

 

Dr. Mihályi Ferenc                   1994

Dr. Bakondi Károly                 1984

Dr.Takács János                      19

 

Egyesületi Érem:

 

Dr. Kalászi István                    1972

Dr. Kazinczy Miklós                1973

Dr. Bakondi Károly                 1976

Dr.PálfalviIstván                     1976

Wein Ádám                             1983

Szilágyi István                          1985

Dr. Gyáni Károly                     1985

Győdi István

Dr. Vernóczi György

 

Egyesületi Aranyérem

 

Wein Ádám                             1998

Dr.Takács János

 

Kiemelkedő szerepük volt és van szakosztályunk életében:

 

Dr. Dudás Illés

Dr. Fridrik LászlóVDI GEARS

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS

10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY BOGIES AND RUNNING GEARS